Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Ako obmedziť zápach z prevádzok? Ministerstvo hľadá spôsob regulácie

Na MŽP pôsobí pracovná skupina, ktorá zvažuje možnosti legislatívnej úpravy zápachu, uviedla Mária Machaj z odboru ochrany ovzdušia.

Mária Machaj

Mária Machaj | Foto: Energie-portal.sk

Zápach predstavuje jeden z najciteľnejších prejavov negatívnych externalít priemyselnej produkcie, hoci nemusí byť nevyhnutne signálom zhoršenia kvality životného prostredia. 

Keďže je do veľkej miery založený na individuálnych pocitoch, nemožno ho presne kvantifikovať. Aj preto legislatívy krajín pristupujú k obmedzeniam zápachu rôznymi nepriamymi reguláciami.

MŽP sa zápachu venuje

V roku 2020 vznikla na ministerstve životného prostredia pracovná skupina, ktorá sa má venovať problematike zápachu. Prvé stretnutie mala v januári roku 2021 a jej cieľom bolo definovať si pojem zápach a načrtnúť metodológiu, akou zápach merať.

Podľa Márie Machaj z Odboru ochrany ovzdušia MŽP SR existujú rôzne spôsoby, akými je možné pristupovať k zápachu, rôzne možnosti riešenia z pohľadu času. Jednou z možností je definovať si imisné limity na zápach v kvalite ovzdušia, inou je definovať odstupové vzdialenosti a maximálnu emisnú normu, teda štandardné emisné limity, buď pre pachy, alebo pre znečisťujúce látky, ktoré sú zapáchajúce samy o sebe. Uviedla to minulý týždeň na konferencii ENVIRO 2024 na Štrbskom Plese.

IPESOFT

Inou možnosťou je prístup cez maximálny štandard obťažovania, k čomu sa dá pristupovať napríklad cez počet podnetov, alebo sa dá určiť maximálny štandard obťažovania, teda popísať počet dní so zápachom, ktoré sú akceptovateľné a kedy zápach už nie je akceptovateľný. Ďalšou možnosťou je prístup cez technické štandardy.

Na druhom stretnutí v marci 2021, na ktorom sa venovali zapáchajúcim látkam ako chemickým zlúčeninám, a vytypovaniu tých, ktoré by mohli spôsobovať problém na Slovensku.

emisieIlustračné foto: Energie-portal.sk

Tretie stretnutie pracovnej skupiny bolo venované plánu riadenia zápachu. Na štvrtom stretnutí prezentovala Eva Jusková zo spoločnosti EKOLAB metódu dynamickej olfaktometrie. To je metóda, ktorá slúži na hodnotenie znečistenia ovzdušia pachovými látkami.

Stretnutia sa zúčastnil aj odborník zo spoločnosti EKO-TERM SERVIS, ktorý prezentoval skúsenosti z hodnotením zápachu a prístup z praktického hľadiska. 

Ďalšie stretnutie sa z dôvodu prípravu novej legislatívy konalo až tento rok.

V Poľsku je zápach legislatívne ukotvený

Mária Machaj upozornila na legislatívne riešenie v Poľsku, kde upravujú zápach aj v zákone o ochrane ovzdušia. Podľa ich právnych ustanovení môžu byť ustanovené referenčné hodnoty zapáchajúcich látok v ovzduší a metódy hodnotenia zápachu. 

Zároveň majú v Poľsku vypracovaný rozsiahlu kódex pre obťažovanie zápachom, ktorý obsahuje aj popis zápachu vo všetkých štádiách.

Poľská vláda si dala vypracovať posudok, zoznam chemických látok a zlúčenín, ktoré spôsobujú obťažovanie zápachom, ako aj expertízu bezpečnej vzdialenosti od budov pre projekty, ktorých prevádzka je spojená s rizikom vzniku zápachu.

Súčasťou piateho stretnutia pracovnej skupiny boli aj závery o BAT technológiách. Prezentované boli aj reálne možnosti riešenia zápachu spoločnosťou ČOVSPOL.

Mária MachajMária Machaj, MŽP SR | Foto: Energie-portal.sk

Odstupové vzdialenosti určuje vyhláška

Zápach môže byť významne eliminovaný vzdialenosťou jeho zdroja od obydlí. Zásady umiestňovania zdrojov znečisťovania ovzdušia a odporúčané odstupové vzdialenosti určuje Vyhláška č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

Mária Machaj upozornila na to, že odporúčané odstupové vzdialenosti boli určené už dávnejšie, v Odvetvovej technickej norme 2 111:99

“Táto norma obsahovala návod na vykonávanie vyhlášky a na vydávanie odborných posudkov. Upravovala podmienky výkonu posudkovej činnosti, podrobnosti o vecných náležitostiach formálnej úprave týchto posudkov,” uviedla M. Machaj. 

Norma bola vydaná k staršej vyhláške č. 111/1993. Odvetvová norma čerpala z nemeckej smernice, ktorá ustanovovala vzdialenosti medzi priemyselnými alebo obchodnými oblasťami a obytnými oblasťami.

Zápach podľa nového zákona o ochrane ovzdušia

Minulý rok bol prijatý nový Zákon 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorý priniesol v § 2 ods. 1 f) definíciu znečisťujúcej látky, ktorou je akákoľvek látka prítomná v ovzduší alebo vnášaná do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, alebo obťažuje zápachom.

Zákon tiež definuje zápach ako obťažujúci pachový vnem, ktorý spôsobujú pachové znečisťujúce látky alebo ich zmes.

“To znamená, že znečisťujúcou látkou môže byť aj látka, ktorá obťažuje zápachom,” zdôraznila Mária Machaj.

Vo vykonávacej vyhláške pribudol v § 2 pojem citlivý receptor, ktorým je územie, ktoré si vyžaduje osobitnú pozornosť pri ochrane zdravia a životného prostredia - napríklad územie, kde ľudia žijú alebo pravidelne trávia čas, najmä obývané oblasti.

V prílohe č. 10 vyhlášky sa určujú konkrétne odporúčané odstupové vzdialenosti od jednotlivých kategórií činností, a Príloha č. 11 definuje Plán riadenia zápachu.

Príloha číslo 12 špecifikuje veličiny na vyjadrenie zápachu. 

“Táto príloha je v súčasnosti povahovo informatívna a slúži na to, aby sme vedeli, ako pristupovať k zápachu, keďže nemáme v tomto momente stanovené emisné limity,” vysvetlila Mária Machaj.

Plán riadenia zápachu

 
 

Zostáva vám 21% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

ÚRSO od začiatku roka zatiaľ udelil päť pokút. Vlani ich rozdal 242

ÚRSO od začiatku roka zatiaľ udelil päť pokút. Vlani ich rozdal 242

Regulátor od začiatku roka 2024 rozhodol o pokutách v celkovej sume 22 700 eur. Väčšinu majú zaplatiť energofirmy.

Batérie zatiaľ inštalujú hlavne domácnosti. Veľké úložiská prepíšu štatistiku

Batérie zatiaľ inštalujú hlavne domácnosti. Veľké úložiská prepíšu štatistiku

K premiantom na európskom batériovom trhu patrí Česko. Batériu tam má takmer každá domácnosť, ktorá inštaluje fotovoltiku.

Cena plynu je na tohtoročnom maxime. Ďalší vývoj závisí od niekoľkých faktorov

Cena plynu je na tohtoročnom maxime. Ďalší vývoj závisí od niekoľkých faktorov

Hoci nastalo zotavenie cien na trhu, tri mesiace ešte nepredstavujú zmenu klesajúceho trendu, konštatujú analytici.

X
X
X
X