Eversheds Sutherland
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo

Zánik podpory OZE pre zbytočnú informáciu

Prevádzkovatelia regionálnych distribučných sietí odopierajú podporu pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej „OZE zariadenia“) na rok 2015 s odvolaním sa na nesplnenú oznamovaciu povinnosť. Tento postup je v mnohých prípadoch neprípustný. Takýto právny základ odporuje všeobecným ako aj ústavným právnym princípom.

Zánik podpory OZE pre zbytočnú informáciu

Dreamstime

 • Publicistika |  25.12.2014 |  Mag. Bernhard Hager, LL.M. | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

Skutkový stav

Z dôvodu, že si mnohí prevádzkovatelia OZE zariadení nesplnili ku dňu 15. 8. 2014 oznamovaciu povinnosť, obdržali od prevádzkovateľov regionálnych distribučných sietí v termíne tesne pred Vianocami informačný list, v ktorom im bolo oznámené, že ich zariadeniam nevznikol pre rok 2015 nárok na podporu. Súčasne s listom dostali mnohí prevádzkovatelia OZE zariadení návrh na uzavretie dodatku k zmluve o výkupe elektriny, na základe ktorého by sa vzdali uvedených nárokov na podporu a vznikol by im nárok na výkup elektriny za trhové ceny. Proti takémuto postupu však hovorí viacero argumentov.

§ 4 ods. 3 zákona o OZE sa nevzťahuje na staršie zariadenia

Drvivá väčšina OZE zariadení v Slovenskej republike bola do prevádzky uvedená pred 1. 1. 2014. V tomto čase bol  v platnosti zákon o OZE[1] v znení bez zmien, ktoré boli zavedené novelou zákona č. 382/2013 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2014.

Až s účinnosťou k 1.1.2014 vstúpila do platnosti novela zákona o OZE č. 382/2013, ktorá ustanovila, že v zmysle § 4 ods. 3 zákona o OZE si výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nesplní povinnosti podľa § 4 ods. 2 zákona o OZE, nemôže na elektrinu vyrobenú v danom zariadení na výrobu elektriny uplatniť právo podľa odseku 1 písm. b) a c) zákona o OZE na nasledujúci kalendárny rok.

Pred účinnosťou tejto novely síce platila povinnosť o obdobných oznámeniach, avšak takáto povinnosť nebola podmienkou pre získanie podpory pre výrobu elektriny.

V novele sú uvedené prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014, v zmysle ktorých podľa § 18e zákona o OZE „podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov.

Z uvedeného je možné vyvodiť predbežný záver, že na základe skutočnosti, že dotknuté OZE zariadenia boli uvedené do prevádzky pred 1. 1. 2014, nepredstavovalo oznámenie v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona o OZE podmienku podpory výroby elektriny a v zmysle § 18e zákona o OZE uvedená podmienka pre predmetné zariadenia neplatí.

Neprimerané sankcie za bezvýznamnú informáciu

V rozpore so stanoviskom prevádzkovateľov regionálnych distribučných sietí, požadované informácie nie sú v žiadnom prípade nevyhnutné pre stanovenie pravdepodobných množstiev vyrobenej elektriny pre rok 2015.

Prevádzkovatelia OZE zariadení sú povinní denne odovzdávať údaje o výrobe elektriny formou elektronických oznámení spoločnosti OKTE a.s. Prevádzkovatelia OZE zariadení oznámili dňa 28. 5. 2014 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "URSO ") rozsiahle množstvo údajov. Prevádzkovatelia regionálnych distribučných sietí tieto informácie dostávajú a zároveň majú možnosť jednoznačne stanoviť určiť denné množstvo vyprodukovanej elektriny.

Na základe uvedených skutočností je zrejmé, že kontrola údajov o výrobe množstva elektriny z OZE zariadení je zabezpečená v najvyššej možnej miere. Tieto údaje, ako aj informácie a dáta, ktoré boli prevádzkovateľom OZE zariadení pravidelne oznamované, sú prevádzkovateľom regionálnych distribučných sietí známe.

Dá sa predpokladať, že prevádzkovatelia OZE zariadení sa každý rok – ak neoznámia niečo iné – pokúsia vyprodukovať najvyššie možné a povolené množstvo elektriny a preto sú prevádzkovateľom regionálnych distribučných sietí budúce množstvá vyrobenej elektriny známe aj bez oznámenia z 15. 8. 2014.

Vzhľadom k tomu, že každý prevádzkovateľ regionálnej distribučnej siete disponuje aj bez oznámenia z 15. 8. 2014 dostatočnými informáciami o množstvách vyprodukovanej elektriny z jednotlivých OZE zariadení, a môže teda aj bez oznámenia vytvoriť príslušné plány, predstavuje odopretie podpory neoprávnený zásah do práv prevádzkovateľa OZE zariadenia.

Znenie § 4 ods. 3 zákona o OZE je protiústavné, nakoľko sa ním zasahuje do práva na ochranu vlastníctva, slobodného podnikania a dôvery v platnosť existujúceho právneho poriadku, ktoré sú chránené ústavou, medzinárodnými dohovormi ako aj európskym právom a to takým spôsobom, ktorý je potrebné považovať za neprimeraný, čo znamená že nie je ani užitočný, nevyhnutný alebo vhodný.

Sankcia uvalená z uvedených dôvodov je neprimeraná a v zmysle kontextu zákona o OZE a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike aj nesystémová, nakoľko ostatné porušenia oznamovacích povinností sú postihované malými peňažnými pokutami.

Poznámka k navrhovanému dodatku

Prevádzkovatelia regionálnych distribučných sietí mali od 16. 8. 2014 vedomosť o tom, že oznámenia neboli prevádzkovateľmi OZE zariadení predložené. Napriek tomu čakali až do konca roka s informovaním o zámere, že podpora pre rok 2015 nebude vyplatená a súčasne sa vyhrážajú, že v nadchádzajúcom roku nebudú od prevádzkovateľov OZE zariadení vykupovať žiadnu elektrinu v prípade, že nebude podpísaný dodatok.

Z nášho pohľadu je takéto konanie, ktorým zmluvná strana núti svojho zmluvného partnera v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok podpísať zmenu zmluvy, v rozpore s dobrými mravmi.

Ďalší postup

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (1)

 1. csuhaj@gmail.com27.12.2014 (17:31)
  Dakujeme za tuto krasnu sikanu nasej vlade, ktora zacala bezhlavo podporovat OZE najma kvoli majetkovym prepojeniam firiem podnikajucim v energetike na politikov a ich blizkych a znamych.
  Nasledne ked tieto firmy ich ucast postupili predajom dalsim majitelom sa podmienky podpory OZE zmenia????
  Vivat slovenske bezkoncepcne a korupcne podnikanie!!!

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Produkcia biometánu rastie, výzvou je pripájanie výrobcov do plynárenskej siete

Produkcia biometánu rastie, výzvou je pripájanie výrobcov do plynárenskej siete

V Európe je už vyše tisíc biometánových staníc, obnoviteľný plyn dodávajú do siete tri štvrtiny z nich.

Energetické komunity spájajú výrobcov a odberateľov elektriny. Môžu byť výhodnejšie ako batérie

Energetické komunity spájajú výrobcov a odberateľov elektriny. Môžu byť výhodnejšie ako batérie

Ak bude možné zdieľať elektrinu, ktorá je lacnejšia ako dodávka zo siete, aj na Slovensku vzniknú stovky energetických spoločenstiev, myslí si riaditeľ SAPI.

Spojili kotly, slnečné kolektory a tepelné čerpadlá. Ako vyzerá nové vykurovanie Hornej Nitry (+VIDEO)

Spojili kotly, slnečné kolektory a tepelné čerpadlá. Ako vyzerá nové vykurovanie Hornej Nitry (+VIDEO)

Je to jeden z najväčších počinov v ére moderného slovenského teplárenstva, hovorí odborník.