Eversheds Sutherland
INNOGY
Belimo

Zafarbite hodnoty svojej spoločnosti na „obnoviteľnú zelenú“

Trendy v podnikaní sa často rýchlo menia, to, čo ostáva, sú hodnoty. Ideálne sa preto javí, ak nové smery idú ruka v ruke s tým, ako sa vidíte, ako vás vnímajú vaši zákazníci a zamestnanci.

Zafarbite hodnoty svojej spoločnosti na „obnoviteľnú zelenú“

Ilustračné foto: Depositphotos

Ak sú vám blízke pojmy ako zodpovednosť a životné prostredie, zelené hospodárstvo je presne vaším trendom.

Zelené hospodárstvo predstavuje možnosť praktickej zmeny pre váš biznis. Rast miezd, počtu investorov a zamestnanosti je v ňom zabezpečovaný investíciami, ktoré znižujú tzv. uhlíkovú stopu, a zvyšujú efektívnejšie využívanie energií. V neposlednom rade je také hospodárenie ohľaduplné k prírodným zdrojom a pozná ich hodnotu.

Za ukazovatele zeleného podnikania sa považuje napr. ponuka ekologických produktov a služieb vrátane osvety so záujmom o životné prostredie, vytváranie zelených pracovných miest či spôsob, akým vyberáte svojich dodávateľov, dodávateľov energií nevynímajúc.

Aktuálne spoločnosť Východoslovenská energetika, najväčší dodávateľ elektriny na východnom Slovensku, ponúka svojim zákazníkom novú službu Zelená energia.

So Zelenou energiou od VSE získate možnosť pravidelne prispievať k zníženiu uhlíkovej stopy vašej spoločnosti. „Zákazníkom prinášame dodávku elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov,“ garantujú energetici z VSE. Navyše platí, že takáto dodávka elektriny je oslobodená od spotrebnej dane.

Každý odberateľ môže získať certifikát pôvodu elektriny, eko-nálepku či elektronický e-mailový baner, aby mohol prezentovať svoje zelené cítenie.

Staňte sa súčasťou energie budúcnosti, pomôžete svojej spoločnosti i planéte, ktorá nám poskytuje priestor na kvalitný život a podnikanie.

So službou Zelená energia sa môžete stať ešte zodpovednejšou spoločnosťou a podnikať ešte viac ekologicky. Zafarbiť svoje hodnoty na „obnoviteľnú zelenú“.

Viac informácií o zelenej elektrine nájdete na www.zelenaenergia.sk.

VSE je komunikačný partner denníka Energie-portal.skMohlo by vás zaujímať

Čerstvý vzduch pre vašu sieť

Čerstvý vzduch pre vašu sieť

Hexaflourid sírový unikať do atmosféry z elektrických zariadení vysokého a veľmi vysokého napätia, kde sa používa ako izolačný materiál, ktorý zabraňuje vzniku nehôd a požiaru.

Keď sa úspory naozaj oplatia

Keď sa úspory naozaj oplatia

Energetický monitoring a manažment umožňuje aktívne riadiť spotrebu s cieľom minimalizovať budúce náklady na energie. Pri realizácii opatrení pomôže garantovaná energetická služba.

Prečo by sa elektrárne mali zaujímať o ekologické riešenia?

Prečo by sa elektrárne mali zaujímať o ekologické riešenia?

Splnenie udržateľných cieľov a zachovanie konkurencieschopnosti si vyžaduje, aby výrobcovia a dodávatelia elektriny začali masívne integrovať obnoviteľné zdroje energie do všetkých úrovní siete, a postupne tak nahradili fosílne palivá.