Eversheds Sutherland
VSDS
INNOGY

Z Jaslovských Bohuníc prepravili prvé parogenerátory. Misia EK Slovensko chváli

Slovensko sa podľa vedúceho misie Európskej komisie môže stať vzorom vo vyraďovaní jadrových elektrární s ruským reaktorom VVER.

Jaslovské Bohunice, vyraďovanie V1

Foto: JAVYS

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS) pokračuje vo vyraďovaní odstavenej jadrovej elektrárne (JE) V1 už v primárnom okruhu a v marci prepravila prvý 145 tonový parogenerátor. Prepravu obrieho zariadenia JAVYS realizovala v čase monitorovacej misie Európskej komisie. ktorú viedol riaditeľ DG ENERGY Massimo Garribba.

„Toto je kľúčovým krokom v samotnej demontáži reaktorov a rád by som teda využil túto príležitosť a zagratuloval spoločnosti JAVYS, a. s., ako aj Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBOR)“, uviedol Massimo Garribba, riaditeľ pre jadrovú energiu, bezpečnosť a ITER Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre energetiku.

Historicky prvá preprava

JAVYS počas marca zrealizovala transport dvoch z celkovo dvanástich parogenerátorov, ktoré bude potrebné prepraviť z JE V1. Hmotnosť každého zo zariadení je 145 ton, dĺžka 11,8 m a vnútorný priemer 3 210 mm.

Proces prepravy parogenerátora z vyradenej JE sa konal po prvýkrát v histórii Slovenska. V prípade parogenerátora typu VVER 440 dokonca po prvýkrát v rámci Európy.

Foto: JAVYS

„Parogenerátory boli prepravované na špeciálnom zariadení do bývalej strojovne JE V1, kde bude zriadené pracovisko na ich fragmentáciu,“ priblížila hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková.

Okrem Slovenska sa v súčasnosti vyraďujú jadrové elektrárne aj inde v Európe. Programy vyraďovania vznikli v súvislosti s rokovaniami o pristúpení Slovenska, Bulharska a Litvy do Európskej únie (EÚ), v rámci ktorých sa krajiny zaviazali ukončiť prevádzku a následne vyradiť jadrové reaktory sovietskeho typu. Tieto štáty dostávajú od začiatku procesu značnú finančnú podporu z Európskej únie.

„Vyraďovanie jadrových zariadení sa realizuje vo viacerých členských krajinách EÚ, potrebný je však ďalší pokrok. Do dnešného dňa bol úplne vyradený len obmedzený počet reaktorov,“ doplnil M. Garribba.

„V tejto súvislosti patrí Európskou úniou spolufinancovaný program vyraďovania reaktorov JE V1 Jaslovské Bohunice na Slovensku k najpokročilejším v Európe a má ambície byť vzorovým a prvým príkladom úplnej demontáže a uvoľnenia lokality pre tento špecifický typ reaktora, ruský dizajn VVER)“ 

Vedúci misie EK chváli

Doterajšie monitorovacie misie Európskej komisie podľa Garribu preukázali významný pokrok. „Potvrdili tiež, že s podporou zdrojov Európskej komisie a pod jej dohľadom Slovenská republika nastavila proces, ktorý je účinný, s efektívnymi nástrojmi na maximalizáciu šancí, aby sa tento program stal príkladom hodným nasledovania aj pre ostatné činnosti vyraďovania a v konečnom dôsledku aj príbehom s úspešným koncom. Splnenie konečného termínu v roku 2025 je náročnou výzvou,“ uzavrel Garriba.

Foto: JAVYS

„Ako generálneho riaditeľa JAVYS ma nesmierne teší, že je Slovensko označované ako krajina hodná nasledovania v procese vyraďovania jadrových elektrární,“ reagoval Vladimír Švigár, generálny riaditeľ štátnej JAVYS s tým, že proces vyraďovania priniesol už viacero náročných úloh a určite prinesie aj ďalšie.

V čase prepravy prvého parogenerátora Slovensko organizovalo paralelne tiež tripartitný seminár zameraný na vzájomnú výmenu poznatkov medzi programami vyraďovania Bohunice, Kozloduj a Ignalina. Semináre na túto tému sa realizujú od roku 2015, vždy na pôde jedného z vyraďovaných zariadení.

Slovensko hostilo seminár

Tento rok sa seminára zúčastnili nielen zástupcovia spoločností zodpovedajúcich za vyraďovanie jadrových zariadení, ale tiež zástupcovia EK, programový koordinátor MH SR, implementačné orgány Programu Bohunice – Európska banka pre obnovu a rozvoj a Slovenská inovačná a energetická agentúra; zástupcovia Národného jadrového fondu, Úradu jadrového dozoru SR, Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a Spoločného výskumného centra Európskej komisie.

„Medziprogramové šírenie skúseností prináša Európskej únii najväčšiu pridanú hodnotu, pretože prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti a ochrane životného prostredia. Aj preto je do budúcnosti hlavným cieľom rozvíjanie kontaktov a šírenie „lessons learnt,“ uviedla hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková. „A to tak v oblasti vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky, ako aj v oblasti nakladania s rádioaktívnym odpadom, a tým postupné vytváranie synergie medzi členskými štátmi.“

JAVYS na Slovensku zabezpečuje činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi.

Zdroj: JAVYS


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Najlepší projekt garantovanej energetickej služby zrealizovala nemocnica vo Vranove nad Topľou

Najlepší projekt garantovanej energetickej služby zrealizovala nemocnica vo Vranove nad Topľou

Hlavnú cenu súťaže EFEKTIA v roku 2019 získal projekt Zvýšenia energetickej efektívnosti Nemocnice Vranov nad Topľou. V kategórii súkromný sektor zvíťazil Národný futbalový štadión.

SAPI: Distribučné spoločnosti sabotujú nové obnoviteľné zdroje

SAPI: Distribučné spoločnosti sabotujú nové obnoviteľné zdroje

Distribučné spoločnosti podľa SAPI neoprávnene vyžadujú prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zmluvu o prístupe do sústavy od výrobcov, ktorí chcú pripájať nové lokálne zdroje.

Vedci vyvinuli nový spôsob, ako odstrániť CO2 zo vzduchu

Vedci vyvinuli nový spôsob, ako odstrániť CO2 zo vzduchu

Elektrochemické články dokážu oxid uhličitý z prúdu vzduchu vytiahnuť nezávisle od jeho koncentrácie. Výskumníci z Massachusetts Institute of Technology možno vynašli spôsob, ako zmierniť zmenu klímy.