VSE
VSE
Belimo 2

Výrobcovia zelenej energie o podporu neprídu, do novembra však musia uhradiť nedoplatky

Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov dala podporovaným výrobcom z „čierneho zoznamu ÚRSO“ druhú šancu.

fotovoltické panely

Foto: Fotolia

Viac ako stovka výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktorí sa v marci tohto roka ocitli na „čiernom zozname ÚRSO,“ nárok na podporu nestratia. Do 1. novembra však musia uhradiť všetky nedoplatky na sociálnom poistení, zdravotnom poisťovní a na daniach.

Národná rada SR ešte v septembri schválila novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorá zmierňuje sankcionovanie výrobcov zelenej energie za podlžnosti na daniach a odvodoch.

Po podpise prezidentkou Zuzanou Čaputovou bola táto novela dňa 8. októbra publikovaná v Zbierke zákonov SR a účinnosť nadobudne k prvému novembru.

Novela sa však netýka netýka len výrobcov na „čiernom zozname ÚRSO.“ O podporu môžu prísť aj podporovaní výrobcovia, ktorí na zozname neboli uvedení.

Sankcia bude miernejšia

Ako sa môžu podporovaní výrobcovia strate podpory vyhnúť a ako sa sankcionovanie výrobcov zelenej energie zmenilo, priblížil Juraj Ondrejka z advokátskej kancelária Poláček & Partners.

Zákon v čase pred prijatou novelou ustanovoval, že výrobcovi elektriny zaniká právo na podporu, ak počas doby poberania podpory neuhradil daňový nedoplatok na dani, nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie, dlžné sumy na poistnom na sociálne poistenie či dlžné sumy na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.

„Výška dlhu nebola rozhodujúca. Výrobca elektriny tak mohol prísť o celú podporu doplatkom aj pre drobný nedoplatok. Uvedené sa prijatou Novelou mení,“ vysvetľuje J. Ondrejka.

„Po novom už táto sankcia nemá charakter úplného zániku práva na podporu doplatkom. Ak výrobcovi elektriny po 1.11.2020 vzniknú nedoplatky na daniach a odvodoch, právo na podporu doplatkom mu nezanikne ako celok, ale len za obdobie omeškania s plnením jeho daňových a odvodových povinností,“ pokračuje advokát Poláček & Partners. 


Mohlo by vás tiež zaujímať:


Znamená to, že za obdobie omeškania s úhradou daňových a odvodových povinností si výrobca nebude môcť uplatniť právo na podporu doplatkom. Po tom, čo výrobca svoje záväzky uhradí, podporu doplatkom bude môcť čerpať opäť.

„Je však potrebné upozorniť, že doplatok nebude výrobcovi vyplácaný už od momentu, kedy voči nemu bude evidovaný nedoplatok na daniach, zdravotnom, či sociálnom poistení,“ zdôrazňuje J. Ondrejka.

Novela zákona o podpore OZE okrem toho stanovuje, že ÚRSO musí na konci každého mesiaca zverejňovať aktuálny zoznam výrobcov s právom na podporu, ktorí si toto právo pre svoje podlžnosti nemôžu v danom období uplatniť.

ÚRSO bude mať od novembra zároveň povinnosť informovať výrobcu o jeho zaradení do zoznamu bez zbytočného odkladu. Tým by sa mala zmeniť doterajšia prax, kedy ÚRSO dotknutých výrobcov o strate nároku na podporu neinformoval.

Nedoplatky musia uhradiť do novembra

Novela zákona zároveň rieši aj situáciu tých výrobcov, ktorí sa už na „čiernom zozname ÚRSO“ ocitli a podľa pôvodného znenia § 3b ods. 5 zákona mali nárok na podporu úplne stratiť. Títo prevádzkovatelia zelených zdrojov dostali druhú šancu.

„Ak svoje nedoplatky na daniach a odvodoch uhradia do konca októbra 2020, právo na podporu doplatkom im trvá naďalej, a to podľa podmienok podpory platných a účinných v čase uvedenia ich zariadení na výrobu elektriny do prevádzky,“ pokračuje J. Ondrejka. 

VIESSMANN

V prípade, ak títo výrobcovia do 1. novembra svoje nedoplatky uhradia, bude im vyplatená aj podpora doplatkom za obdobie, počas ktorého im ju Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE), ktorý je zúčtovateľom podpory, neposkytoval kvôli ich zaradeniu do zozname ÚRSO. OKTE by im túto podporu mal vyplatiť v lehote 60 dní.

Nevyhnutné však je, aby výrobcovia z „čierneho zoznamu ÚRSO“ svoje nedoplatky uhradili práve do nadobudnutia účinnosti novely, teda do 1. novembra 2020. V prípade, že výrobcovi zaniklo právo na podporu podľa doterajšieho znenia sankcie a výrobca svoje nedoplatky do konca októbra plne neuhradí, právo na podporu sa mu „neobnoví“. Takýto výrobca by ostal naďalej bez práva na podporu.

„Termín 1. novembra 2020 je pre splnenie daňových a odvodových záväzkov absolútne kľúčový. Neskoršia úhrada nedoplatkov už nebude mať na právo na podporu doplatkom žiaden vplyv a daný výrobca uvedenú podporu natrvalo stratí,“ zdôrazňuje J. Ondrejka.

Strata podpory hrozí aj ďalším

Dopad prijatej novely však môže byť podľa J. Ondrejku širší. Prijatá úprava nerieši len problém výrobcov elektriny, ktorí boli uvedení v spornom zozname ÚRSO, ale upravuje podmienky podpory pre všetkých výrobcov s nárokom na doplatok.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pokračuje prepad v spotrebe plynu, ukazujú dáta za prvý polrok 2024

Pokračuje prepad v spotrebe plynu, ukazujú dáta za prvý polrok 2024

Spotreba plynu v priemysle bývala o tretinu vyššia. Výrazne však klesla aj v domácnostiach.

Urýchli rozvoj sietí. Testujú nový typ supravodivého elektrického vedenia

Urýchli rozvoj sietí. Testujú nový typ supravodivého elektrického vedenia

Americký start-up vyvíja novú technológiu prenosových káblov, ktoré umožnia prepraviť viac elektriny pri nižšom napätí.

Zadotujú čerpacie stanice na vodík. Štát otvoril novú výzvu z Plánu obnovy

Zadotujú čerpacie stanice na vodík. Štát otvoril novú výzvu z Plánu obnovy

O dotácie sa môžu uchádzať podnikatelia.

X
X
X
X