VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo 2

Vyhnite sa „akcii 1508 reloaded“

Praktické rady aj pre prípad, že by situáciu vyriešil Ústavný súd. Článok vyšiel v prílohe ENERGO mesačníka Odpadové hospodárstvo, 2015/07.

Vyhnite sa „akcii 1508 reloaded“

Flickr

  • Publicistika |  14.07.2015 |  Mag. Annamária Tóthová | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

Distribučné spoločnosti pozastavili od januára 2015 vyplácanie podpory približne 1 200 výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Dôvodom pritom bolo údajné nesplnenie si ohlasovacích povinností ku 15. augustu 2014. Od tohto dátumu bolo aj odvodené ľudové označenie krokov, postupov, stretnutí a vlastne celej kauzy na obranu voči odňatej podpore ako „akcia 1508“. Aby sa história neopakovala a nekonala sa „akcia 1508 reloaded“, uvádzame zopár tipov.

Ako sa to celé začalo?

Už od samého začiatku účinnosti zákona o OZE1, teda od 1. septembra 2009, obsahoval § 4 ods. 2 zákona o OZE povinnosť výrobcu oznámiť ÚRSO a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy – okrem iného – uplatnenie podpory formou odberu elektriny za cenu elektriny na straty a doplatku, vrátane predpokladaného množstva dodanej elektriny, vždy k 15. augustu na nasledujúci kalendárny rok2.

Nesplnenie si tejto povinnosti nemalo však počas viacerých rokov pre výrobcu žiadne následky a nebolo teda nijako sankcionované. Požadované informácie boli komunikované ÚRSO a distribučným spoločnostiam priebežne rôznymi spôsobmi a boli teda známe i napriek nezaslaniu vyššie uvedených informácií ku presne stanovenému dátumu.

Ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o OZE obsahuje a vždy obsahovalo ešte ďalšie dve povinnosti, ktorých nesplnenie bolo od začiatku účinnosti zákona sankcionované tak, že výrobca nemal právo na odber elektriny za cenu elektriny na straty.

Čo sa zmenilo?

Novelou účinnou od 1. januára 20143 bola v zákone o OZE zmenená vyššie uvedená sankcia. Podľa súčasného znenia zákona o OZE si výrobca elektriny s právom na podporu nemôže na vyrobenú elektrinu uplatniť právo na podporu formou výkupu elektriny za cenu elektriny na straty a doplatkom na nasledujúci kalendárny rok, ak si nesplní rôzne ohlasovacie povinnosti voči ÚRSO a distribučnej spoločnosti4.

Táto zmena spôsobila, že distribučné spoločnosti prestali na základe vlastného uváženia od 1. januára 2015 vyplácať podporu okolo 1 200 výrobcom.

Súvisiace odkazy

-> Kauza doplatok
Všetko o odňatí podpory pre nesplnenie si ohlasovacích povinností ku 15. augustu 2014.

Súčasný stav

Keďže komunikácia medzi výrobcami a ÚRSO, resp. distribučnými spoločnosťami neviedla ku žiadnym konštruktívnym riešeniam vzniknutej situácie (niektoré distribučné spoločnosti dokonca vopred oznámili, že sa k sťažnostiam a listom už vyjadrovať nebudú), mnohí z výrobcov sa obrátili na súdy a snažia sa docieliť ochranu prostredníctvom predbežných opatrení a žalôb.

V závislosti od regiónu a súdu je možné zaznamenať čiastočné úspechy, ktoré však v konečnom dôsledku k ničomu nevedú. Distribučné spoločnosti vykonateľné predbežné opatrenia ignorujú a podporu nevyplácajú s odvolaním sa na skutočnosť, že na to nemajú finančné prostriedky.

Na výsledky súdnych sporov, ktoré nie sú len predbežnými opatreniami, si ešte budeme musieť dlho počkať.

Situáciu možno skôr vyrieši Ústavný súd, keďže sa na stranu výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov postavila skupina 40 poslancov, ktorí 26. 6. 2015 podali na Ústavný súd návrh na preskúmanie ústavnosti ustanovenia, ktoré do zákona o OZE zakotvilo vyššie uvedenú sankciu straty ročnej podpory formou ceny elektriny na straty a doplatku pri nesplnení ohlasovacích povinností. Poslanci zároveň požiadali o pozastavenie účinnosti tejto sankcie, čo znamená, že by sa až do rozhodnutia Ústavného súdu neuplatňovala.

Výrobcovia so zahraničným kapitálom taktiež zvažujú využitie medzinárodnej právnej ochrany prostredníctvom bilaterálnych investičných dohôd alebo dohovoru k energetickej charte. To by mohlo spôsobiť, že celá kauza skončí pred medzinárodnými arbitrážnymi súdmi.

Ako sa vyhnúť „akcii 1508 reloaded“

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné
Značky
kauza doplatok

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Produkcia biometánu rastie, výzvou je pripájanie výrobcov do plynárenskej siete

Produkcia biometánu rastie, výzvou je pripájanie výrobcov do plynárenskej siete

V Európe je už vyše tisíc biometánových staníc, obnoviteľný plyn dodávajú do siete tri štvrtiny z nich.

Energetické komunity spájajú výrobcov a odberateľov elektriny. Môžu byť výhodnejšie ako batérie

Energetické komunity spájajú výrobcov a odberateľov elektriny. Môžu byť výhodnejšie ako batérie

Ak bude možné zdieľať elektrinu, ktorá je lacnejšia ako dodávka zo siete, aj na Slovensku vzniknú stovky energetických spoločenstiev, myslí si riaditeľ SAPI.

Spojili kotly, slnečné kolektory a tepelné čerpadlá. Ako vyzerá nové vykurovanie Hornej Nitry (+VIDEO)

Spojili kotly, slnečné kolektory a tepelné čerpadlá. Ako vyzerá nové vykurovanie Hornej Nitry (+VIDEO)

Je to jeden z najväčších počinov v ére moderného slovenského teplárenstva, hovorí odborník.