VSE
VSE
Belimo 2

Východoslovenská distribučná vlani preinvestovala 45 miliónov eur

Viac ako dve tretiny investícií súviseli s obnovou zariadení distribučnej sústavy.

práce na vedení

Foto: VSD

  • Spravodajstvo |  01.04.2020 |  VSD Info 2/2020 / Radovan Potočár

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) vlani preinvestovala 45 miliónov eur, v porovnaní s predošlým rokom o 1,2 milióna eur viac. Spoločnosť o svojich vlaňajších investíciách podrobne informovala v najnovšom čísle informačného štvrťročníka VSD Info 2/2020.

Kam teda smerovali desiatky miliónov investícií východoslovenských energetikov v roku 2019?

Kľúčový projekt na Spiši

Za celý minulý rok východoslovenskí energetici preinvestovali takmer 45 miliónov eur, čo bolo o 1,2 miliónov eur viac než v roku 2018. Viac ako dve tretiny investovaných prostriedkov primárne súviseli s obnovou zariadení distribučnej sústavy. 

„Že išlo o dobre vynaložené peniaze, potvrdzuje dostupnosť distribúcie elektriny, ktorá bola počas roka pre užívateľov sústavy v priemere na úrovni 99,98 % času. A to aj po zarátaní stavov, ktoré ovplyvnilo nepriaznivé počasie alebo tretie osoby. VSD tým splnila požiadavky na globálne ukazovatele spoľahlivosti distribúcie,“ uvádza spoločnosť.

Prím hrala aj v roku 2019 strednodobá investícia do elektrickej stanice Spišská Nová Ves I. Tam išlo v minulom roku približne 1,5 mil. eur z celkových 7,2 mil. eur. Peniaze poslúžili na dokončenie technologickej obnovy posledného zo štyroch transformačných uzlov medzi spoločnosťou VSD a prevádzkovateľom nadradenej prenosovej sústavy SEPS, s ktorou východoslovenskí energetici celú investíciu úzko koordinujú.

Tento projekt zabezpečil technologickú obnovu celého severozápadného regiónu od Štrby až po Kežmarok, respektíve Starú Ľubovňu.

Časť vedenia išla pod zem

Významnými investíciami na napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia boli rekonštrukcie aj ďalších staníc, a to ES Prešov 2, ktorá bola po troch rokoch úspešne ukončená v celkovej výške tri milióny eur, v ES Trebišov VSD vlani s rekonštrukciou začala a preinvestovala 1,5 milióna eur.

V prípade veľmi vysokého napätia vedení je dôležitou investíciou aj rekonštrukcia vedenia, ktoré spája nadradené rozhrania prenosovej a distribučnej sústavy – Lemešany a Voľu. V minulom roku zhltla viac ako tretinu z celkového rozpočtu 3,5 milióna eur.

V úrovniach vysokého a nízkeho napätia, ktoré priamo napájajú aj najväčšie množstvo zákazníkov VSD, energetici smerovali najväčšie investície najmä do zmeny technického riešenia existujúcich vedení.

„A to zo vzdušných na podzemné káblové vedenie vysokého napätia v lokalitách, v ktorých predovšetkým stromová vegetácia pri spolupôsobení atmosférických vplyvov znižuje spoľahlivosť distribúcie,“ píše sa vo VSD Info 2/2020.

VSDTrasovanie kábla v budúcom cyklochodníku | Foto: VSD

V Košickom kraji VSD tieto práce realizovala najmä v lokalitách Jasov – Medzev, Košice – Čermeľské údolie alebo v rámci nového úseku podzemného vedenia v lokalite Poráč – Slovinky. V Prešovskom kraji zámery úspešne sprevádzkovali v lokalitách Uloža – Vyšné Repaše, Lendak – Ždiar a okolí Domaše.

Zaviedli elektronické žiadosti o pripojenie

Ďalšie investície VSD v minulom roku sa zamerali na automatizáciu jednotlivých spínacích prvkov sústavy. „Tieto zvyšujú flexibilitu riadenia sústavy dispečerom pri neštandardných stavoch v sústave, a tým podstatne pomáhajú skracovať dobu, kedy sú zákazníci následkom porúch bez elektriny,“ priblížila spoločnosť.

Východoslovenská distribučka riadila vo svojej sústave už koncom vlaňajšieho roka 470 takýchto prvkov „na diaľku“.

Prirodzenou súčasťou investičných aktivít VSD sú tiež investície do automatizácie procesov, inovatívnych technológií a ochrany osobných údajov. Spoločnosť sa tak usiluje zvyšovať kvalitu svojich služieb nielen v distribúcii elektriny, ale napríklad aj v oblasti komunikácie so zákazníkmi.

„VSD uviedla v predminulom roku do prevádzky elektronické žiadosti o pripojenie do sústavy, ktoré posunuli zákaznícky komfort pri vybavovaní vecí na nový kvalitatívny štandard. V roku 2019 to ocenila už tretina zákazníkov a z pohodlia domova si takto vybavila za niekoľko minút pôvodne takmer 120-dňový proces,“ zhrnula VSD.

V investíciách chceli ešte pridať

V tomto roku plánovali východoslovenskí energetici v investíciách ešte pridať a zvýšiť objem investícií. Takmer 60 % malo ísť do obnovy a rozvoja zariadení distribučnej sústavy. Zostávajúcich 40 % na inovatívne technológie, pripájanie nových zákazníkov, zvyšovanie spoľahlivosti distribúcie, či legislatívou vyvolané náklady.

Aký však bude konečný investičný balík vzhľadom na aktuálne opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19, je znovu otvorenou otázkou. Spoločnosť totiž cielene utlmila tie práce (vrátane investičných akcií), ktoré by si vyžiadali prerušenie distribúcie elektriny pre zákazníkov či firmy. Nechce ich totiž ešte viac obmedziť, ako je v danej situácii nevyhnutné.

Čo však naďalej platí a je v súčasnej situácii ešte viac aktuálne, je rozširovanie komunikačných kanálov pre svojich zákazníkov. Na objednávanie svojich služieb spoločnosť pre ľudí práve dnes (1. apríla 2020) spustila nový e-shop vsdeshop.sk.

Všetky formuláre pôjde vybaviť elektronicky

Spoločnosť okrem toho pokračuje v rozširovaní služby Pripoj svoj dom za sedem dní na nové lokality. Ide o riešenie na kľúč od naprojektovania až po realizáciu kompletného elektrického odberného zariadenia. Na Energie-portal.sk sa mu podrobnejšie venujeme v tomto článku.

Popri tom chce VSD naďalej pokračovať v elektronizácii a digitalizácii. Východoslovenskí energetici pracujú na online riešeniach a zrýchľovaní vybavovacích procesov tak, aby všetky formuláre bolo možné vybaviť elektronicky.

„Dostupnosť a kvalita elektrickej energie patria v súčasnej dobe k rozhodujúcim kritériám ekonomického rozvoja každého štátu a jeho regiónov,“ uvádza spoločnosť. V tomto smere je VSD kľúčovým hráčom. Jej úlohou je doviesť elektrinu do vyše 640-tisíc domácností, firiem a úradov.

„Hovoríme o území východného Slovenska a časti Banskobystrického kraja s rozlohou 16 tisíc km2, na ktorom spravujeme vyše 22,4-tisíc km elektrických vedení. Každoročné investície, v objeme niekoľko desiatok miliónov eur, musia sledovať nielen prirodzenú obnovu sústavy, jej 24-hodinovú prevádzkyschopnosť, ale tiež lícovať dynamicky sa meniace kapacitné a technologické nároky,“ zdôrazňuje VSD.

Stiahnite si: VSD Info 2/2020


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Veľká energetická spoločnosť už zdieľa elektrinu cez dátové centrum

Veľká energetická spoločnosť už zdieľa elektrinu cez dátové centrum

Väčšina funkcionalít EDC bola spustená, budúci rok pribudne aj vytváranie agregačných blokov a poskytovanie flexibility.

Jadro sa vracia do hry. Slovensko pristúpilo na konferencii COP28 k novej výzve

Jadro sa vracia do hry. Slovensko pristúpilo na konferencii COP28 k novej výzve

Signatármi deklarácie sú aj Spojené štáty, Francúzsko či Japonsko.

Vyčistiť vzduch v Jelšave majú pomôcť dotácie za milióny. Vláda opatrenia tají

Vyčistiť vzduch v Jelšave majú pomôcť dotácie za milióny. Vláda opatrenia tají

V meste často nastáva smogová situácia. Vláda vyčlenila peniaze z Envirofondu, ich presný účel použitia však pred verejnosťou skrýva.