Východoslovenská distribučná inštaluje batériové úložisko pre Spišskú Maguru | ENERGIE-PORTAL.SK
VSDS
VSDS
INNOGY

Východoslovenská distribučná inštaluje batériové úložisko pre Spišskú Maguru

Veľkokapacitná kontajnerová batéria bude vyrovnávať zaťaženie siete v reálnom čase a skvalitňovať distribúciu elektriny. Zároveň predstavuje záložné riešenie pri kalamitách.

Východoslovenská distribučná inštaluje batériové úložisko pre Spišskú Maguru

Obrázok: VSD

Batériové úložiská budú čoraz viac nachádzať uplatnenie aj u prevádzkovateľov distribučných sietí. Vhodné sú napríklad pre územia s čoraz vyššou výkonovou kapacitou, no zároveň potrebou spoľahlivej a bezpečnej distribúcie elektriny. Obzvlášť v podmienkach nepravidelného dopytu po energii s veľkými výkyvmi.

K takýmto oblastiam na Slovensku patrí aj lokalita Spišskej Magury na pomedzí Tatier a Pienin. Rozdielna spotreba elektriny sa prejavuje nielen v období sezónnych športových a turistických aktivít, a s tým súvisiaceho vyťaženia ubytovacích kapacít, ale aj mimo tohto obdobia, či v rámci dňa pri hodinových špičkách.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná preto hľadal riešenie, ako čo najlepšie vybalansovať tieto výkyvy v záujme zachovania bezpečnej a spoľahlivej distribúcie elektriny v lokalite. Zároveň bolo potrebné myslieť na záložné riešenie pre možné prípady porúch distribučnej sústavy, ktoré sa nikdy nedajú vylúčiť, aj keď VSD v danej oblasti "uložila" veľký rozsah vedenia vo forme káblov pod zemou v snahe eliminovať potenciálne atmosférické vplyvy.

Batéria ako ekonomické aj ekologické riešenie

„Riešení je, samozrejme, niekoľko, vrátane veľmi časovo a finančne nákladných. My sme zvolili nateraz pre Slovensko unikátne riešenie, ktoré je kombináciou efektivity v čase a požadovaného výsledku. A pre miestnu faunu a flóru, keďže sa nachádzame nielen v Pieninskom národnom parku, ale v priamom susedstve s Tatranským národným parkom, aj najpriateľskejšie. Pri voľbe riešenia sme do veľkej miery zohľadnili práve tieto prírodné unikáty.”

“V danej lokalite, ktorá zahŕňa Lendak a Ždiar, sme si predkabelizovali, teda uložili do zeme, vzdušné vedenia, aby sme eliminovali vonkajšie poveternostné prírodné vplyvy. Aby sme znížili vysokú impedanciu vedenia, keďže má vyše 25 km a zároveň vyriešili kapacitné výkyvy strediska, rozhodli sme sa pre osadenie veľkokapacitnej kontajnerovej baterky,“ uviedol Jozef Tomčík, vedúci úseku Stratégia a rozvoj distribučnej sústavy vo VSD.

Ukladanie káblov do zeme je zhruba trojnásobne drahšie riešenie oproti vzdušnému vedeniu. Vyžaduje rozkopávky terénu v oveľa väčšom rozsahu a tým aj väčší záber pôdy. Distribútor preto zosúladil projekt s obnovou a výstavbou turistických chodníkov a cyklotrás v území, ako aj rekonštrukciou cesty 1. triedy.

Batéria bude vyrovnávať zaťaženie siete

Technologickým bonusom riešenia celej rekreačnej a chránenej lokality z pohľadu zásobovania elektrinou je výber veľkokapacitnej kontajnerovej batérie, ktorá bude uložená tak, aby nemala dopad na prírodu, ani na vizuálny kolorit lokality.

„Namiesto konvenčných riešení, akým by bola napríklad výstavba robustnej elektrickej stanice, ktoré by si vyžadovali jednak obrovské investície, ale najmä významný zásah do prírody s nevyhnutnými výrubmi lesa pre ochranné pásma nových elektrických vedení, navyše v exponovanom teréne, sme sa rozhodli navrhnúť nekonvenčné a pre Slovensko zatiaľ unikátne riešenie – batériové úložisko - minimálne vzhľadom ku kvalite distribúcie.”

“Jeho primárny význam je akumulácia elektriny v čase nízkeho odberu (nabíjanie) a zásobovanie oblasti v čase veľkej spotreby (vybíjanie). Veľkým bonusom tohto riešenia je automatizované vyrovnávanie zaťaženia siete v reálnom čase, a tým eliminované prípadné negatívne dopady na kvalitu elektriny v oblastiach, ktoré sa nachádzajú ďalej od konvenčných robustných napájacích elektrických staníc,“ vysvetlil J. Tomčík.

Batéria s kapacitou 1,2 MWh

Čím sú totiž elektrické vedenia dlhšie, tým väčšie sú úbytky napätia a aj miera ich zmeny v čase, čo má dopad na zákaznícky komfort. „Práve táto lokalita je typickým príkladom enormne sa rozvíjajúceho rekreačného strediska, v relatívne odľahlej časti, zároveň vyžadujúcej vysokú mieru „ekologickosti“ opatrení.

“V súvislosti s narastajúcim a rozvíjajúcim sa turizmom v Spišskej Magure, a teda aj rozvojom všetkých miestnych služieb, rastu počtu domácností, a teda celospoločenskému významu, chceme byť na tento prebiehajúci aj očakávaný stav pripravení a aplikovať moderné riešenia zodpovedajúce dynamickému rozvoju takejto a podobných lokalít, a to v čase zodpovedajúcom ambicióznym požiadavkám našich užívateľov,“ doplnil J. Tomčík.

Batéria dokáže dodať do sústavy výkon v rozmedzí až do 600 kW, a to v trvaní minimálne dvoch hodín, teda jej kapacita je viac než 1200 kWh. Konvenčné robustné riešenia sú po kapacitnej stránke schopné zabezpečiť výkon aj o jednu úroveň vyššie, ale podľa distribútora v danej oblasti sú pre krajinné podmienky a prírodné unikáty prakticky nerealizovateľné.

Batériový systém je v porovnaní s konvenčným riešením minimálne päťnásobne lacnejší. “Z pohľadu efektivity, nižšej časovej náročnosti a dopadov na prírodu sa jeho výhodnosť ďalej zvyšuje. Šili sme ho na mieru danej oblasti. Predpokladaný termín inštalácie je v rokoch 2021 až 2022,” uvádza Východoslovenská distribučná.

VSD je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Dvojica energofiriem na Slovensku buduje „smart grid.“ Sieť má uľahčiť aj pripájanie OZE

Dvojica energofiriem na Slovensku buduje „smart grid.“ Sieť má uľahčiť aj pripájanie OZE

Technológie inteligentných sietí majú okrem iného priniesť flexibilnejšie riadenie sústav a pomôcť pri predchádzaní poruchám.

Prvá geotermálna elektráreň na Slovensku získala veľkého investora

Prvá geotermálna elektráreň na Slovensku získala veľkého investora

Do projektu vstupuje skupina, ktorá pôsobí aj v dodávkach a distribúcii elektriny.

Ako je Slovensko pripravené na masívny výpadok elektriny? Energetici otestovali „štart z tmy“

Ako je Slovensko pripravené na masívny výpadok elektriny? Energetici otestovali „štart z tmy“

Do skúšky sa zapojila jadrová aj vodná elektráreň.