VSE
VSE
Belimo

Energetický polygón vyškolí viac než sto praktických úkonov. VSD predstavila unikátnu vonkajšiu učebňu (+ FOTO)

Študenti elektrotechniky si môžu odskúšať praktické terénne úkony priamo pri škole. VSD investovala do projektu 130-tisíc eur.

Energetický polygón vyškolí viac než sto praktických úkonov. VSD predstavila unikátnu vonkajšiu učebňu (+ FOTO)

Východoslovenská distribučná (VSD) vybudovala v areáli Strednej odbornej elektrotechnickej školy v Poprade, v mestskej časti Matejovce, cvičný energetický polygón, na ktorom môžu trénovať vyše sto úkonov, ktorých zvládanie patrí medzi bežné pracovné povinnosti elektromontérov a elektrotechnikov.

Prvú časť cvičného „poľa“ im VSD odovzdala do užívania pred štrnástimi rokmi. Aktuálne, po zrealizovaní druhej etapy, do ktorej VSD investovala takmer 130-tisíc eur, ich cvičný polygón prevedie elektroenergetickými zariadeniami a prvkami v rámci distribučnej „cesty“ elektriny na dvoch najmasovejších napäťových úrovniach.

Od vysokonapäťovej (VN) hladiny cez nízkonapäťovú (NN), až po montáž elektromera na odbernom mieste zákazníka.

Foto: Energie-portal.sk

Cesta elektriny

Cvičný energetický polygón, ktorý prezentovala VSD 30. apríla, začína odbočením z VN vzdušného vedenia a pokračuje cez VN vzdušnú prípojku, spínací prvok, až po stožiarovú trafostanicu.

Nová VN káblová prípojka prechádza cez VN rozvádzač (VNR) do kioskovej trafostanice, odkiaľ pokračuje do nízkonapäťovej vzdušnej aj káblovej časti distribučnej sústavy. 

Ďalej napája odberné miesta pomyselných firiem a domácností cez domové prípojky až po elektromerový rozvádzač.

„Napäťová VN a NN úroveň je typická pre odbery pre stredné a malé podnikateľské segmenty a všetky domácnosti. Práve z nej je napájaných až takmer 100 % odberných miest na našom distribučnom území, teda koncových zákazníkov. Cvičný energetický polygón preto umožňuje študentom silnoprúdových odborov si nacvičiť takmer všetky situácie a úkony, s ktorými sa neskôr stretnú v praxi, ak sa zamestnajú napríklad u prevádzkovateľa distribučnej sústavy,“ vysvetlil Slavomír Sabol, vedúci úseku Meranie elektriny vo VSD.

Slavomír SabolSlavomír Sabol | Foto: Energie-portal.sk

„Chcem poďakovať strednej odbornej škole, aj mojim úžasným kolegom za ich angažovanosť, ktorá viedla k tomu, že vybudovali tento polygón, ktorý je investíciou do študentov, a de facto investíciou aj do nás. Nielen do spoločnosti Východoslovenská distribučná, ale do spoločnosti ako takej, ktorú tvoríme my všetci, pretože bez elektriny to nepôjde, bude jej treba stále viac, keďže budeme napájať elektromobily, tepelné čerpadlá a podobne,” doplnil. 

Príprava na situácie v praxi

Medzi takmer stovku úkonov, ktoré je možné na cvičnom polygóne natrénovať, patria bezpečné a/aj technologické postupy, ovládanie spínacích prvkov, manipulačné postupy, blokovacie podmienky, montáž a oprava jednotlivých prvkov distribučnej sústavy, meranie fyzikálnych veličín, spotreby elektriny a mnohé ďalšie.

Podľa Jána Romaňáka, vedúceho odboru Prevádzky sietí VN a NN Západ vo VSD, patria tieto úkony aj k najfrekventovanejším v praxi.

„Preto považujeme za mimoriadne dôležité, aby s nimi budúci energetici prichádzali do kontaktu čo najskôr a mohli si ich natrénovať čo najviac. Zídu sa im buď pri prevádzkových činnostiach, pri výstavbe či rekonštrukcii sietí ale aj za mimoriadnych okolností, ktoré sa môžu vyskytnúť v sústave. Cvičný polygón je presnou kópiou reálnej časti distribučnej sústavy, je tiež zhotovený z rovnakých komponentov, ktoré aj v skutočnosti distribučnú sústavu a jej prvky tvoria,“ upresnil J. Romaňák.

Ján RomaňákJán Romaňák | Foto: Energie-portal.sk

Hlavný význam cvičného polygónu vidí J. Romaňák najmä v tom, že študenti sa môžu stretnúť s reálnymi prvkami distribučnej sústavy, môžu si reálne odskúšať funkčnosť prvkov alebo ich údržbu, výmenu, prípadne akékoľvek činnosti, ktoré súvisia s prevádzkovaním uvedených zariadení.

„Môžu si odskúšať minimálne sto technických, bezpečných pracovných postupov, práve na týchto zariadeniach, ktoré máme. Naučia sa správne používať ochranné a pracovné pomôcky, čo je veľmi dôležité najmä z pohľadu ochrany ich samých.”

Všetko pre prípravu do praxe

Samotná škola spoluprácu s VSD pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu víta.

„Žiaci zameraní na silnoprúd absolvujú časť odborného výcviku práve na cvičnom energetickom polygóne, kde získavajú praktické zručnosti na reálnych zariadeniach už v škole a sú tak podstatne lepšie pripravení práve pre potreby zamestnávateľa. Spolupráca s VSD nie je len nejaká jednorazová záležitosť. Dostali sme vybavenie a výstroj pre výučbu na tomto polygóne a máme vybudovanú aj učebňu energetiky,” povedal Ján Furcoň, riaditeľ SOŠE Matejovce.

Ján FurcoňJán Furcoň | Foto: Energie-portal.sk

Spolupráca školy s VSD trvá už sedemnásť rokov. Každoročne VSD pripravuje súťaž pre žiakov vyšších ročníkov na zaujímavé témy, organizuje prednášky a exkurzie pre našich učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy, prispieva finančnou čiastkou cielene do oblasti silnoprúdovej techniky a pripravila aj Príručku energetiky pre stredné školy, ktorú práve v tomto období aktualizuje a dopĺňa o nové témy.

Energetika je budúcnosť

Remeslá a konkrétne aj elektrotechnické remeslá patria medzi tie, ktoré sú veľmi dopytované zamestnávateľmi na pracovnom trhu.

„Aj naša spoločnosť pociťuje, že dnes deti a mládež lákajú skôr iné povolania. Napríklad v IT sektore. Dobrou správou je, že celá energetika už má za sebou veľkú časť automatizácie, digitalizácie a elektronizácie, aktuálne sme už v časoch využívania umelej inteligencie a celkovej obrovskej transformácie energetiky nielen na domácej ale aj minimálne európskej pôde,” vysvetlil S. Sabol.

V prípade elektroenergetiky si podľa S. Sabola študenti už nemusia vyberať medzi kvalitným remeslom, ktoré viaceré rebríčky zaradili medzi top povolania budúcnosti, a prácou s modernými technológiami.

Podľa neho sa časom zmenilo, resp. doplnilo na podmienky hi-tech doby aj vybavenie dnešných elektromontérov a elektrotechnikov. Do výstroja už patria aj drony, mobilné zariadenia, tablety, smartfóny, moderné meracie prístroje, ktoré sú každodenným nástrojom pri riadení a evidencii výkonov, ale aj pri spracovaní a aktualizácii distribučných dát.

Fotogaléria

Pozrite si fotogalériu z otvorenia polygónu.


SOŠE Matejovce

Škola poskytuje vzdelávanie v oblasti elektrotechniky, mechatroniky a strojárstva v študijných aj učebných odboroch. Prešla veľkou modernizáciou materiálno-technického vybavenia za takmer 2,2 mil. eur.

Pribudla špičková automatizačná linka, laboratórne stoly s príslušenstvom, 3D simulátory elektrických inštalácií s meracou technikou, 3D skenery, umiestňovací stroj na SMD súčiastky, spájkovacia pec s pásovým dopravníkom, plotre na výrobu DPS prostredníctvom laserového lúča aj frézovania, hybridný CNC sústruh a fréza, zariadenia do zvarovne a ďalšie. V súčasnosti prebieha výstavba novej trojpodlažnej budovy v areáli školy, kde bude prebiehať praktická výučba žiakov.

Stáva sa tak čoraz atraktívnejšou nielen pre žiakov ale aj pre zamestnávateľov.

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD)

Jej primárnou úlohou je bezpečná, spoľahlivá a kvalitná distribúcia elektriny. Vymedzené distribučné územie VSD tvorí Košický, Prešovský a časť Banskobystrického kraja, kde po vlastnej distribučnej sústave s rozvinutou dĺžkou viac ako 25 000 kilometrov distribuuje elektrinu do vyše 670 000 odberných miest.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

ÚRSO od začiatku roka zatiaľ udelil päť pokút. Vlani ich rozdal 242

ÚRSO od začiatku roka zatiaľ udelil päť pokút. Vlani ich rozdal 242

Regulátor od začiatku roka 2024 rozhodol o pokutách v celkovej sume 22 700 eur. Väčšinu majú zaplatiť energofirmy.

Batérie zatiaľ inštalujú hlavne domácnosti. Veľké úložiská prepíšu štatistiku

Batérie zatiaľ inštalujú hlavne domácnosti. Veľké úložiská prepíšu štatistiku

K premiantom na európskom batériovom trhu patrí Česko. Batériu tam má takmer každá domácnosť, ktorá inštaluje fotovoltiku.

Cena plynu je na tohtoročnom maxime. Ďalší vývoj závisí od niekoľkých faktorov

Cena plynu je na tohtoročnom maxime. Ďalší vývoj závisí od niekoľkých faktorov

Hoci nastalo zotavenie cien na trhu, tri mesiace ešte nepredstavujú zmenu klesajúceho trendu, konštatujú analytici.

X
X
X
X