VSE
VSE
Belimo

Vďaka SEPS vznikne na východnom Slovensku centrum popularizácie fyziky

Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis poskytne grant vo výške 30 000 eur Košickému samosprávnemu kraju.

Vďaka SEPS vznikne na východnom Slovensku centrum popularizácie fyziky

Ilustračné foto: Pixabay

  • Aktuality |  13.02.2023 |  TS SEPS | (ave)

Projekt „ScienceOpenLab – Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach“ získal podporu z grantového programu „Vybudovanie centier popularizácie fyziky“. Výzva bola vyhlásená s cieľom podporiť aktivity zamerané na vytvorenie centier popularizácie fyziky na východnom a západnom Slovensku a priblížiť fyziku a prírodné javy širokej verejnosti, žiakom, učiteľom, študentom, rodičom a iným záujemcom o tieto vedné odbory.

Predplatné Energie-portal.sk

Inšpiráciou a príkladom dobrej praxe bolo Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho - Tótha v Martine, ktoré dlhé roky vedie známy popularizátor fyziky na Slovensku, pán profesor Jozef Beňuška.

„Viaceré prieskumy nám ukazujú, že fyzika na základných a stredných školách nepatrí k obľúbeným predmetom. Je dôležité, aby sme deťom priblížili prírodné vedy, najmä v súčasnosti, keď Slovensku chýbajú odborníci a odborníčky v tejto oblasti. Sme preto radi, že spoločnosť SEPS prostredníctvom svojho nadačného fondu nasmerovala svoju podporu práve do budovania centier popularizácie fyziky,“ uvádza Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis, ktorá Nadačný fond SEPS spravuje.

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach je najväčšie v košickom regióne a podľa rebríčka kvality vzdelávania organizácie INEKO sa dlhodobo umiestňuje na popredných miestach. Od začiatku apríla tak vznikne v Michalovciach moderný priestor ScienceOpenLab - Centrum pre popularizáciu fyziky, ktorý bude domovom pre všetkých záujemcov a nadšencov fyziky a prírodných vied.

SEPS

Priestor ponúkne žiakom, učiteľom, či širšej verejnosti príležitosť spoznať a pochopiť prírodné procesy, ako aj možnosť rozvíjať pozitívny vzťah k fyzike alebo zatraktívniť záujem o štúdium prírodných a technických vied formou workshopov, prednášok, školení, vedeckej show a iných aktivít

„Veda a výskum idú ruka v ruke s inováciami. Práve nové objavy v oblasti elektroenergetiky sú základom pre budúce povolania, ktoré dnes ešte nepoznáme. Nové centrum popularizácie fyziky v Michalovciach má ambíciu priblížiť prírodné javy študentom aj širokej verejnosti. Môže tak zohrať dôležitú úlohu v praktickom vzdelávaní a stať sa súčasťou pozitívnych zmien, ktoré vývoj v elektroenergetike prinesie. Verím, že aj vďaka tomuto grantu budeme mať na Slovensku viac nadšencov a záujemcov o štúdium technických odborov, z ktorých vzíde nová generácia nadaných a motivovaných mladých ľudí,“ hovorí Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

O spoločnosti

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska.

SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, zabezpečuje cezhraničný prenos elektriny a je zodpovedná za presné meranie prenesenej elektriny.

SEPS prevádzkuje spolu 2357 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 690 km 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR. SEPS je členom Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami. Generálnym riaditeľom spoločnosti je od 16. februára 2021 Ing. Peter Dovhun.

O Nadačnom fonde SEPS v Nadácii Pontis

Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis bol zriadený 15. mája 2021. Jeho zámerom je podpora a rozvoj verejnoprospešných aktivít v oblastiach vzdelávanie, veda a výskum, životné prostredie. Kladie si za cieľ prinášať a podporovať aktivity, ktorými zatraktívni technické vzdelávanie, zvýši záujem mladých ľudí o vedeckú a výskumnú činnosť a prispeje na ochranu životného prostredia. Je tvorený z asignácie dane spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Zdroj: SEPS

Spoločnosť SEPS je komunikačným partnerom Energie-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 14. - 20. 6. 2024

Monitoring energetiky | 14. - 20. 6. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Prešetrili ceny LNG a CNG. Protimonopolný úrad dostal podnet na dcéru SPP

Prešetrili ceny LNG a CNG. Protimonopolný úrad dostal podnet na dcéru SPP

Úrad si posvietil na ceny alternatívnych palív na čerpacích staniciach.

Zrealizujú 27 investičných projektov. Jaslovské Bohunice vstupujú do rozšírenej odstávky

Zrealizujú 27 investičných projektov. Jaslovské Bohunice vstupujú do rozšírenej odstávky

V atómovej elektrárni naplánovali viacero opráv.

X
X
X
X