VSE
VSE
Belimo

SEPS podporila vedu, výskum a technické vzdelávanie sumou štvrť milióna eur

Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis podporil šesť projektov technických univerzít.

SEPS tento rok podporila vedu, výskum a technické vzdelávanie sumou 253 000 eur

Foto: SEPS

  • Aktuality |  20.12.2022 |  TS SEPS | (ave)

Projekty získali podporu v celkovej výške viac ako 253 000 eur. Realizácia prebiehala v roku 2022. Všetky projekty pomáhajú rozvíjať vzdelávanie, vedu a výskum na slovenských univerzitách v Bratislave, Žiline a v Košiciach.

Moderné učebne pre študentov

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave využil prostriedky z nadačného fondu na komplexnú obnovu laboratória vysokých napätí na Ilkovičovej ulici č. 3.

Pre laboratórium boli zakúpené špeciálne prístroje, ktoré budú využité v pedagogickom procese, pri praktických cvičeniach, ako aj pri riešení bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. Finančné prostriedky z nadácie boli použité aj na technické zabezpečenie pedagogickej a výskumnej činnosti laboratória vysokých napätí na Technickej ulici č. 5.

Zrealizovaná technická obnova laboratória okrem skvalitnenia pedagogického procesu prispeje aj k ďalším možnostiam ústavu uchádzať sa o nové vedecké projekty. Učebne zmodernizovali aj ďalšie univerzity. Žilinská univerzita vytvorila fakultnú veľkokapacitnú počítačovú učebňu s 20 miestami.

„Učebňu vybavenú modernou výkonnou výpočtovou technikou využijeme predovšetkým na podporu pedagogického procesu a riešenie záverečných prác študentov. Okrem toho je veľkým prínosom pri výskumnej činnosti, ktorá bude zodpovedať požiadavkám praxe,“ zhrnul Pavol Špánik, dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline.

SEPS

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) nakúpila 5 špecializovaných zariadení Omicron COMPANO 100 pre Katedru elektroenergetiky FEI TUKE. Pre Laboratórium elektrických ochrán zaobstarala zariadenie a softvér na vytvorenie WAMS siete.

„Zakúpené zariadenia budeme dlhodobo využívať pri výučbe na našej katedre. Vďaka tejto finančnej podpore môžeme posunúť na vyššiu úroveň aj práce na výskumných projektoch našich študentov a vedeckých pracovníkov,“ povedal Michal Kolcun, vedúci Katedry elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Podpora výskumnej činnosti

Zámerom spoločnosti SEPS je podporovať mladých študentov technických univerzít v rozvoji a vzdelávaní prostredníctvom moderných zariadení a vytvorením vhodných laboratórnych podmienok. STU sa vďaka finančnej pomoci z Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis zamerala na výskum možnosti využitia veľkokapacitných batériových úložísk.

„V tomto projekte sa venujeme hlavne kooperácii obnoviteľných zdrojov, a to najmä fotovoltických panelov, s veľkokapacitnými batériovými úložiskami v podmienkach našej krajiny,“ vysvetlil cieľ výskumnej aktivity František Janíček, riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Technická univerzita v Košiciach získané prostriedky využila na výskum zameraný na náhrady dieselagregátov v elektrických staniciach.

“Sme radi, že spolupráca s univerzitami pomáha vytvárať prostredie, ktoré je atraktívne pre mladých ľudí nadšených pre elektroenergetiku a techniku. Aj v budúcnosti plánujeme prostredníctvom Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis pokračovať v podpore projektov zameraných na modernizáciu a inovatívne prístupy vo vzdelávaní,” hovorí Zuzana Bednárová, vedúca odboru CSR a komunikácie SEPS.

O spoločnosti

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska. SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, zabezpečuje cezhraničný prenos elektriny a je zodpovedná za presné meranie prenesenej elektriny.

SEPS prevádzkuje spolu 2357 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 690 km 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR. SEPS je členom Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami. Generálnym riaditeľom spoločnosti je od 16. februára 2021 Ing. Peter Dovhun.

O Nadačnom fonde SEPS v Nadácii Pontis

Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis bol zriadený 15. mája 2021. Jeho zámerom je podpora a rozvoj verejnoprospešných aktivít v oblastiach vzdelávanie, veda a výskum, životné prostredie. Kladie si za cieľ prinášať a podporovať aktivity, ktorými zatraktívni technické vzdelávanie, zvýši záujem mladých ľudí o vedeckú a výskumnú činnosť a prispeje na ochranu životného prostredia. Je tvorený z asignácie dane spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Zdroj: SEPS

Spoločnosť SEPS je komunikačným partnerom Energie-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

SEVA: Rozvoj elektromobility závisí od firiem. Pomôže daňové zvýhodnenie

SEVA: Rozvoj elektromobility závisí od firiem. Pomôže daňové zvýhodnenie

Slovensko je na chvoste rebríčka v adopcii elektromobility. Bez podpory štátu bude predajnosť rásť pomaly.

Monitoring energetiky | 3. - 8. 4. 2024

Monitoring energetiky | 3. - 8. 4. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Monitoring energetiky | 26. 3. - 2. 4. 2024

Monitoring energetiky | 26. 3. - 2. 4. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.