VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo

ÚRSO aktualizoval zoznam dodávateľov elektriny a plynu pre domácnosti a malé firmy

Väčšina z dodávateľov, ktorí poskytujú tzv. univerzálnu službu, pôsobí v rámci miestnych distribučných sústav, nie celoslovensky.

dodávatelia energií

Foto: Energie-portal.sk

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zverejnil aktualizovaný zoznam dodávateľov elektriny a plynu, ktorí poskytujú tzv. univerzálnu službu, teda dodváku elektriny a plynu domácnostiam a malým podnikom. V prípade elektrickej energie sú to odberatelia s ročnou spotrebou do 30 000 kWh, v prípade plynu so spotrebou maximálne 100 000 kWh.

Dodávatelia energií pre týchto spotrebiteľov podliehajú na Slovensku cenovej regulácii. Povinnosť zverejňovať zoznam regulovaných subjektov úradu vyplýva zo zákona o regulácii v sieťových odvetviach. ÚRSO aktualizoval zoznam k 1. aprílu 2019.

Dodávatelia elektriny pre domácnosti

Regulovaný subjekt:

Web:

Pôsobnosť:

A.En. Slovensko s.r.o. www.a-en.sk Slovensko
ČEZ Slovensko, s.r.o. www.cez.sk Slovensko
ELGAS, s.r.o. www.elgas.sk Slovensko
Energie2, a.s. www.energie2.sk Slovensko
Energy Europe, SE www.energotrens.sk Slovensko
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka www.epet.sk Slovensko
MAGNA ENERGIA a.s. www.magnaea.sk Slovensko
Pow-en a.s. www.pow-en.sk Slovensko
SE Predaj, s.r.o. www.sepredaj.sk Slovensko
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. www.slovakiaenergy.sk Slovensko
Slovenská energetika, a.s. www.sle.sk Slovensko
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. www.spp.sk Slovensko
Stredoslovenská energetika a.s. www.sse.sk Slovensko
TWINLOGY s. r. o. www.twinlogy.com Slovensko
UTYLIS s. r. o. www.utylis.sk Slovensko
V-Elektra Slovakia, s.r.o. www.v-elektra.sk Slovensko
Východoslovenská energetika a.s. www.vse.sk Slovensko
ZSE Energia, a.s. www.zse.sk

Slovensko


Regulovaný subjekt:

Web:

Pôsobnosť:

AB Facility s. r. o. www.asb.sk MDS
BBF energy, s.r.o. www.bbfenergy.sk MDS
BIOELEKTRO ENERGY 3 s.r.o. www.bioelektro.sk MDS
Bratislavská teplárenská, a.s. www.batas.sk MDS
BUKÓZA ENERGO, a. s. www.bukoza.sk MDS
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o. www.bcf.sk MDS
Development In Slovak Investments, s.r.o. www.disi.sk MDS
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o. www.engie.sk MDS
ENSTRA, a. s. www.enstra.sk MDS
GEON, a.s. www.geon.sk MDS
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz, a.s.) www.hbp.sk MDS
Istrochem Reality, a.s. www.istrochem.sk MDS
KMF SLOVAKIA, s. r. o. www.mez.sk MDS
KOMTERM Slovensko, a.s. www.komterm.sk MDS
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. www.kb-s.sk MDS
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) www.bts.aero MDS
MEOPTIS, s.r.o.   MDS
SK Energy, s.r.o. www.sk-energy.sk MDS
SLOVNAFT, a.s. www.slovnaft.sk MDS
Smart Energy Contractor SEC, a.s. www.secontractor.sk MDS
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o. www.stavoimpex.sk MDS
TMC Servis s.r.o. www.tmcservis.sk MDS
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" www.zsr.sk MDS


Dodávatelia elektriny pre malé podniky

Regulovaný subjekt:

Web:

Pôsobnosť:

A.En. Slovensko s.r.o. www.a-en.sk Slovensko
BBF energy, s.r.o. www.bbfenergy.sk/ Slovensko
BIOELEKTRO ENERGY 3 s.r.o. www.bioelektro.sk Slovensko
BM Energy, s.r.o. www.borymall.sk/bmenergy Slovensko
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o. www.bcf.sk Slovensko
ČEZ Slovensko, s.r.o. www.cez.sk Slovensko
ELGAS, s.r.o. www.elgas.sk Slovensko
Energie2, a.s. www.energie2.sk Slovensko
Energy Europe, SE www.energotrens.sk Slovensko
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka www.epet.sk Slovensko
MAGNA ENERGIA a.s. www.magnaea.sk Slovensko
Pow-en a.s. www.pow-en.sk Slovensko
SE Predaj, s.r.o. www.sepredaj.sk Slovensko
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. www.slovakiaenergy.sk Slovensko
Slovenská energetika, a.s. www.sle.sk Slovensko
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. www.spp.sk Slovensko
Stredoslovenská energetika, a.s. www.sse.sk Slovensko
TP 2, s.r.o. www.energetikastrazske.sk Slovensko
TWINLOGY s. r. o. www.twinlogy.com Slovensko
UTYLIS s. r. o. www.utylis.sk Slovensko
V-Elektra Slovakia, s.r.o. www.v-elektra.sk Slovensko
Východoslovenská energetika a.s. www.vse.sk Slovensko
ZSE Energia, a.s. www.zse.sk Slovensko

Regulovaný subjekt:

Web:

Pôsobnosť:

AB Facility s. r. o. www.asb.sk MDS
AKZ INFRA, s. r. o. www.ccinfra.sk/ MDS
ARJ Servis, s.r.o. www.arjservis.sk MDS
BAMIPA, s.r.o. www.bamipa.sk MDS
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. www.bez.sk MDS
Bratislavská teplárenská, a.s. www.batas.sk MDS
BUKÓZA ENERGO, a. s. www.bukoza.sk MDS
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. www.bpmk.sk MDS
CBA VEREX, a.s. www.cbaverex.sk MDS
CC INFRA, s.r.o. www.ccinfra.sk MDS
COMAX - TT, a.s. www.comaxtt.sk MDS
CREATIVE SCREAM, s.r.o. www.creative-design.sk MDS
D.A.H., s.r.o. Prešov www.dah.sk MDS
Daifel finance, a.s. www.ocvah.sk MDS
Development In Slovak Investments, s.r.o. www.disi.sk MDS
Duslo Energy, s.r.o. www.duslo.sk MDS
Duslo, a.s. www.duslo.sk MDS
ENEF s.r.o. www.enefsk.sk MDS
ENERGA Slovakia s. r. o. www.energa-slovakia.sk MDS
ENERGOSAM, s.r.o. www.energosam.sk MDS
ENERGOTRENS s.r.o. www.energotrens.sk MDS
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o. www.engie.sk MDS
ENERGY ONE, s. r. o. www.energyone.sk MDS
Enics Slovakia s.r.o.   MDS
ENSTRA, a. s. www.enstra.sk MDS
EUROPA SC a.s. www.europasc.sk MDS
EXPORT- IMPORT, s.r.o. Bardejov www.exp-imp.sk MDS
FIMAD, s.r.o. www.fimad.sk MDS
GEON, a.s. www.geon.sk MDS
HEC Services, s.r.o. www.hecservices.sk MDS
HEC Services II, s.r.o. www.hecservices2.sk MDS
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť  (v skratke HBz, a.s.) www.hbp.sk MDS
HTMAS s.r.o. www.htmas.eu MDS
CHEMES, a.s. Humenné www.chemes.sk MDS
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. www.chpenergetika.sk MDS
I. S. Servis s. r. o. www.isservis.sk MDS
IKA TRANS, spol. s r.o. www.ikatrans.sk MDS
Istrochem Reality, a.s. www.istrochem.sk MDS
JMB, s.r.o. www.jmb.sk MDS
KINEX BEARINGS, a.s. www.kinex.sk MDS
KLF- ENERGETIKA, a.s. www.klf-energetika.sk MDS
KMF SLOVAKIA, s. r. o. www.mez.sk MDS
KOMTERM Slovensko, a.s. www.komterm.sk MDS
KORD Slovakia, a.s. www.kordslovakia.sk MDS
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. www.kb-s.sk MDS
KSP, s.r.o. www.kspsro.eu MDS
KVARTET, a.s. www.kvartetpartizanske.sk MDS
Letisko Košice - Airport Košice a.s. www.kosiceletisko.sk MDS
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) www.bts.aero MDS
LevEnerg, s.r.o. www.levenerg.eu MDS
Martinská teplárenská, a.s. www.mtas.sk MDS
MEOPTIS, s.r.o.   MDS
Metsa Tissue Slovakia s.r.o. www.metsatissue.com MDS
MKM - servis, s.r.o., www.mkm-servis.sk MDS
Multi Veste Slovakia 2 s.r.o. www.forumpoprad.sk MDS
MYMA Invest, s. r. o. www.mymainvest.szm.sk MDS
NSREA, s.r.o. www.nsrea.sk MDS
OFZ, a.s. www.ofz.sk MDS
Optifin Energo, s.r.o. www.optifinenergo.sk MDS
Plastika, a.s. www.plastika.sk MDS
POLUS, a.s. www.poluscitycenter.sk MDS
PPS Group a.s. www.ppsgroup.sk MDS
Priemyselný park Štúrovo, a. s. www.ppsturovo.sk MDS
RAVEN a.s. www.raven.sk MDS
RoTTeL Energy, s.r.o. www.rottelenergy.sk MDS
SK Energy, s.r.o. www.sk-energy.sk MDS
Slovena, a.s. www.slovena.sk MDS
Slovenergie SK, a.s. www.slovenergie.sk MDS
Slovenské Cukrovary, s.r.o. www.agrana.sk MDS
SLOVNAFT, a.s. www.slovnaft.sk MDS
SLUŽBYT, s.r.o. www.sluzbyt.sk MDS
Smart Energy Contractor SEC, a.s. www.secontractor.sk MDS
SPV100, s. r. o. www.spv100.sk MDS
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o. www.stavoimpex.sk MDS
STELMO a.s. Košice www.stelmo.sk MDS
TATRAVAGÓNKA, a.s. www.tatravagonka.com MDS
TMC Servis s.r.o. www.tmcservis.sk MDS
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o. www.trentex.sk MDS
U. S. Steel Košice, s.r.o. www.usske.sk MDS
UR P6 s.r.o. www.aupark-bratislava.sk MDS
V.O.S.R. spol. s r.o. www.paspol.sk/v-o-s-r/ MDS
VEGUM a. s. www.vegum.sk MDS
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. www.veoliaenergia.sk MDS
VSS Energy, s.r.o. www.vss.sk/energy/energy.htm MDS
ZVS holding, a.s. www.zvsholding.sk MDS
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" www.zsr.sk MDS
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. www.zscargo.sk MDS

Všetko o plyne

Dodávatelia plynu pre domácnosti 

Regulovaný subjekt:

Web:

Pôsobnosť:

A.En. Gas a.s. www.a-en.sk  Slovensko
A.En. Slovensko s.r.o. www.a-en.sk Slovensko
ELGAS, s.r.o. www.elgas.sk Slovensko
Energie2, a.s. www.energie2.sk Slovensko
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka www.epet.sk Slovensko
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko, s.r.o.) www.innogy.sk Slovensko
LAMA energy a. s. - organizačná zložka www.lamaenergy.sk Slovensko
MAGNA ENERGIA a. s. www.magnaea.sk Slovensko
MET Slovakia, a.s. www.skgas.met.com Slovensko
MFGK Slovakia s. r. o. www.mfgks.sk Slovensko
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. www.energetickesluzby.sk Slovensko
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. www.slovakiaenergy.sk Slovensko
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. www.spp.sk Slovensko
Stredoslovenská energetika, a.s. www.sse.sk Slovensko
TWINLOGY s. r. o. www.twinlogy.com Slovensko
UTYLIS s. r. o. www.utylis.sk Slovensko
VEMEX ENERGO s.r.o. www.vemexenergo.sk Slovensko
Your energy, a. s. www.yourenergy.sk  Slovensko
ZSE Energia, a.s. www.zse.sk Slovensko
Východoslovenská energetika  a. s. www.vse.sk Slovensko

Regulovaný subjekt:

Web:

Pôsobnosť:

ENERGY ONE, s. r. o. www.energyone.sk  LDS
GEON, a.s. www.geon.sk LDS
ENSTRA Facilities Management s.r.o. (I.K.S. facility services spol. s r.o.) www.iksfs.sk LDS
Projekt Gamma s.r.o. www.projektgamma.sk LDS


Dodávatelia plynu pre malé podniky

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Sekcia EIA na MŽP SR má staronové vedenie

Sekcia EIA na MŽP SR má staronové vedenie

Ide o tretiu personálnu zmenu vo vedení sekcie od parlamentných volieb.

Projekt poskytuje vzdelávacie kurzy pre odborníkov z praxe aj z univerzít

Projekt poskytuje vzdelávacie kurzy pre odborníkov z praxe aj z univerzít

STU v Bratislave je členom vzdelávacieho projektu SHERLOCK, zameraného na podporu energetickej transformácie budov.

Vymenili vedenie štátnych teplární

Vymenili vedenie štátnych teplární

Marcel Vrátný už MH Teplárenský holding nevedie.