Dodávatelia plynu na Slovensku: rebríček vedú SPP a innogy | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSDS
Belimo 2

Ktorí dodávatelia plynu na Slovensku sú najväčší? Rebríček vedú SPP a innogy

V segmente domácností sa podiel dominantného SPP za štyri roky stihol prepadnúť o 20 percentuálnych bodov. Pozrite si, aký trhový podiel majú jednotliví dodávatelia plynu na Slovensku.

dodávatelia plynu na slovensku

Foto: Fotolia

  • Aktuality |  01.05.2017 |  Radovan Potočár

Kým ešte v roku 2012, u nás existovalo 29 dodávateľov plynu, vlani regulačný úrad evidoval o štyroch aktívnych dodávateľov plynu menej. Z celkového počtu 25 spoločností pritom 12 dodávateľov nedodávalo plyn domácnostiam, ale sústreďovali sa na dodávku plynu priemyselným odberateľom.

„V priebehu regulačného obdobia 2012 – 2016 niektorí dodávatelia neustáli konkurenčný boj a ukončili podnikanie v dodávke plynu, no treba povedať, že na trhu s plynom sa etablovali aj noví dodávatelia plynu,“ uvádza ÚRSO vo svojej správe, v ktorej hodnotí predchádzajúce regulačné obdobie 2012 – 2016.

Celkovo na slovenskom trhu s plynom podľa ÚRSO pôsobí 17 stabilných dodávateľov, pričom piatim z nich regulátor z hľadiska objemu dodaného plynu koncovým odberateľov pripisuje „rozhodujúce postavenie.“ Konkrétne ide o Slovenský plynárenský priemysel, a. s., innogy Slovensko, s. r. o., (do 31. 09. 2016 RWE Gas Slovensko, s. r. o.), ZSE Energia, a. s., a Slovakia Energia, a. s.

Celý materiál ÚRSO si môžete stiahnuť pomocou odkazu v závere článku.

Najväčší dodávatelia plynu sú SPP a innogy

Podiel dominantného dodávateľa plynu, SPP, na dodávkach plynu sa v ostatných rokoch pozvoľna znižuje, aj keď vedúce postavenie nestráca.  Kým v roku 2012 dosahoval v dodávke plynu všetkým koncovým odberateľom trhový podiel asi 70%, v minulom roku to bolo len 55,50%.

Druhým najväčším dodávateľom plynu je u nás i naďalej innogy Slovensko. Spoločnosť sa na dodávkach plynu všetkým koncovým spotrebiteľom v ostatných rokoch stabilne podieľala takmer jednou pätinou.

Ďalší dodávatelia plynu na Slovenku dosahujú podiel rádovo v percentách. Spoločnosti ZSE Energia a ČEZ Slovensko svoj podiel na dodávkach plynu koncovým odberateľom z roka na rok zvyšovali a vlani dosiahli každá približne štvorpercentný trhový podiel.

Stredoslovenská energetika, a. s. začala podnikať v plynárenstve až od roku 2013, jej predchádzajúcou hlavnou činnosťou bola dodávka elektriny. V dodávkach plynu všetkým koncovým odberateľom získala tri roky nato podiel 0,64%. Zvyšní 20 dodávatelia plynu na Slovensku vlani dosiahli na trhu približne 15-percentný podiel.  

Uvedené čísla sa vzťahujú k celkovým dodávkam plynu pre všetkých odberateľov. Ak sa pozrieme na segment domácností či kategóriu priemyselných odberateľov zvlášť, situácia vyzerá odlišne.

Dodávky plynu pre domácnosti

Dodávky plynu pre domácnosti v minulom roku u nás poskytovalo 13 dodávateľov. Najväčší dodávateľ, SPP, dosiahol v tomto segmente viac ako dvojtretinový podiel. Oproti roku 2012 (89,50%) je to však prepad o viac ako 20 percentuálnych bodov.

Dodávateľ innogy Slovensko sa na dodávkach plynu pre domácnosti vlani podieľal asi 15%, čo je v porovnaní s rokom 2012 (necelých 5%) významný nárast. Svoj podiel v priebehu štyroch rokov zvýšili taktiež ZSE Energia, Slovakia Energy i ČEZ Slovensko (od približne troch po sedem percent).

Dodávky plynu pre priemysel

V prípade veľkých priemyselných odberateľov plynu je dominancia najväčšieho dodávateľa podstatne menšia a alternatívni dodávatelia ovládajú významnejšiu časť trhu než v segmente domácností. Hoci v roku 2016 SPP dosahoval u priemyselných odberateľov približne dvojtretinový podiel, vlani to bolo necelých 50%.

Druhý najväčší dodávateľ, innogy Slovensko, v minulom roku v tejto kategórii odberateľov ovládal približne jednu pätinu trhu. Zvyšok si rozdelili menší dodávatelia plynu, spomedzi ktorých vyniká iba ČEZ Slovensko s podielom 4,60%.

ÚRSO: Zmeniť dodávateľa plynu sa vám neoplatí

Zmeniť dodávateľa plynu sa vlani rozhodlo menej veľkoodberateľov, stredných a malých odberateľov, ako aj domácností. Regulačný úrad evidoval v minulom roku 47 031 odberných miest, ktoré menili dodávateľa plynu. V roku 2012 to bolo bezmála trojnásobné číslo.


dodávatelia plynu na slovensku

Percentuálne (pomer počtu odberateľov so zmenou k celkovému počtu odberateľovnajviac zmien dodávateľa plynu nastalo v kategórii veľkoodberateľ, najmenej v kategórii domácnosť.

Kým zmeniť dodávateľa plynu sa v minulom roku rozhodlo asi 9% veľkých odberateľov, z domácností tak urobili ani nie tri percentá. Percentuálne najmenej zmien dodávateľa bolo v kategórii domácnosti i v predošlých rokoch.

„Ochota meniť dodávateľa plynu nemá ustálený charakter, najmenšiu vôľu meniť dodávateľa plynu je možné pozorovať u odberateľov kategórie domácnosť, ktorú je možné pripisovať nepatrným peňažným úsporám pri zmene dodávateľa plynu a taktiež klesajúca úroveň switchingu je spôsobená už do značnej miery nasýteným trhom s plynom,“ vysvetľuje si situáciu ÚRSO.  

ZDROJ:

Zhodnotenie predchádzajúceho regulačného obdobia 2012 – 2016


Diskusia (1)

  1. Tonny12.05.2017 (11:00)
    Myslím, že ako si to kto kde zariadi také to má. Ja som momentálne u slovakia energy, kde som si dohovoril lepšie ceny (ale nebudem popierať, že som máličko vyjednával) než som mal u minulého dodávateľa. Ono je dôležité sa o ceny zaujímať a nenechať sa uchlácholiť len menším zlacnením.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Stavajú najväčšie batériové úložisko v Česku v rámci tradičnej elektrárne

Stavajú najväčšie batériové úložisko v Česku v rámci tradičnej elektrárne

Akumulátor vzniká v areáli tepelnej elektrárne, slúžiť bude najmä pre podporné služby v sieti.

Monitoring energetiky | 13. - 15. 3. 2023

Monitoring energetiky | 13. - 15. 3. 2023

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Nadácia SPP spúšťa online hlasovanie o najkrajšie obnovenú kultúrnu pamiatku

Nadácia SPP spúšťa online hlasovanie o najkrajšie obnovenú kultúrnu pamiatku

Obnovená pamiatka, ktorá získa najviac hlasov, získa ocenenie Fénix - Cena Nadácie SPP.