Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Dodávatelia plynu v Slovenskej republike

Informácia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o dodávke a dodávateľoch plynu v SR. Zoznam dodávateľov plynu, ktorí na trhu reálne vykazujú obchodnú činnosť.

Dodávatelia plynu v Slovenskej republike

Dodávka plynu pre domácnosti

Na rok 2011 úrad vydal cenové rozhodnutia na dodávku plynu pre domácnosti pre tieto regulované subjekty:

 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 • ČEZ Slovensko, s.r.o.

 • BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.

 • Vaša energia s.r.o.

Štruktúra ceny za dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti je úradom určovaná formou koncovej (integrovanej) ceny, ktorá zahŕňa nákupnú cenu plynu, prepravu plynu, distribúciu plynu, skladovanie plynu a obchodnú činnosť dodávateľa plynu. Cena za dodávku plynu pre domácnosti v jednotlivých skupinách odberateľov plynu v domácnosti (tarifné skupiny D1 až D3) je určená ako maximálna cena.

Maximálna cena za dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti pre tarifné skupiny D1 až D3 s ročnou spotrebou plynu do 6 500 m3 (68 575 kWh), ktorú schvaľuje úrad cenovým rozhodnutím, pozostáva z dvoch zložiek:

 1. maximálna výška fixnej mesačnej sadzby,

 2. maximálna výška sadzby za odobratý plyn.


ÚRSO: Usmernenia pre reguláciu plynárenstva


Dodávka plynu pre odberateľov plynu mimo domácnosti

V súčasnosti úrad eviduje týchto obchodníkov na trhu s plynom, ktorí plyn aktívne dodávajú priemyselným odberateľom plynu:

 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 • RWE Gas Slovensko, s.r.o.

 • SHELL Slovakia, s.r.o.

 • VNG Slovakia, spol. s r.o.

 • Lumius Slovakia, s.r.o.

 • ČEZ Slovensko, s.r.o.

 • ELGAS, s.r.o.

 • BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.

 • Vaša energia s.r.o.

Z ostatných vyše 100 držiteľov povolení na dodávku plynu, ktorých úrad v súčasnosti eviduje, väčšina spoločností činnosť dodávku plynu nevykonáva, aj napriek tomu, že vlastní povolenie. Ďalšie spoločnosti, ktoré dodávajú plyn, sú lokálni dodávatelia plynu dodávajúci plyn spoločnostiam nachádzajúcim sa na vymedzenom území (väčšinou v rámci ich prevádzkového areálu). Vzhľadom na zdroj ich dodávok a vzhľadom na to, že ich hlavným predmetom podnikania nie je podnikanie v oblasti plynárenstva, nie je ich možné považovať za konkurentov na trhu s plynom. Títo lokálni dodávatelia plynu pôsobia v rámci svojich areálov aj ako prevádzkovatelia distribučných sietí.

Dodávka plynu pre odberateľov plynu, ktorí vyrábajú teplo určené pre domácnosť

Na rok 2011 úrad vydal cenové rozhodnutia na dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť pre tieto regulované subjekty:

 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 • RWE Gas Slovensko, s.r.o.

 • VNG Slovakia, spol. s r.o.

 • ELGAS, s.r.o.

 • CHIRANA-PREMA energetika, a.s.

 • GasTrading, s.r.o.

Štruktúra ceny za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť je úradom určovaná formou koncovej (integrovanej) ceny, ktorá zahŕňa nákupnú cenu plynu, prepravu plynu, distribúciu plynu, skladovanie plynu a obchodnú činnosť dodávateľa plynu.

Cena za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť pre jednotlivé skupiny odberateľov plynu v domácnosti (tarifné skupiny M2 až V4) je určená ako maximálna cena.

Maximálna cena za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť pre tarifné skupiny M2 až M4, ktorú schvaľuje úrad cenovým rozhodnutím, pozostáva z dvoch zložiek:

 1. maximálna výška fixnej mesačnej sadzby,

 2. maximálna výška sadzby za odobratý plyn.

Maximálna cena za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť pre tarifné skupiny S až V4, ktorú schvaľuje úrad cenovým rozhodnutím, pozostáva z troch zložiek:

 1. maximálna výška fixnej mesačnej sadzby,

 2. maximálna výška sadzby za denné maximum,

 3. maximálna výška sadzby za odobratý plyn.

Zdroj: ÚRSO


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Dodávatelia elektriny v SR

Dodávatelia elektriny v SR

Zoznam dodávateľov elektriny pre domácnosti pravidelne aktualizuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO.

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Produkcia skvapalneného zemného plynu v EÚ postupne klesá. Nahradiť ju môže americký alebo ruský plyn.

Bioplynové stanice v SR

Bioplynové stanice v SR

Zoznam zariadení na výrobu bioplynu na Slovensku.