VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo 2

Summit tepelných čerpadiel 2022: REPowerEU katalyzátor tepelných čerpadiel

Slovensko má dvanásť výrobcov tepelných čerpadiel, z ktorých dvaja sú vo fáze výstavby. Predstavia sa na Summite tepelných čerpadiel 27. októbra v Bratislave.

Summit tepelných čerpadiel 2022: REPowerEU katalyzátor tepelných čerpadiel

Ilustračné foto: Pixabay

  • Publicistika |  18.10.2022 |  Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.

Plán Európskej komisie

Vychádza z ambicióznych cieľov v oblasti tepelných čerpadiel v rámci tzv. Green deal podporenej Fit for 55 z minulého roku a cieľov, ktoré EK stanovila v marci 2022 v rámci REPowerEU. Tieto ciele si podľa Európskej asociácie tepelných čerpadiel EHPA (European Heat Pump Association) vyžadujú, aby sa do roku 2026 v EÚ nainštalovalo približne 20 miliónov tepelných čerpadiel a do roku 2030 takmer 60 miliónov.

Rozšírenie používania tepelných čerpadiel

Je rozhodujúce pre zníženie využívania fosílneho plynu pri vykurovaní a chladení domácností, budov a priemyslu. V REPowerEU Európska komisia stanovila cieľ voči cieľom z Fit for 55 zdvojnásobiť mieru nasadenia tepelných čerpadiel a odkazuje na zvýšenie výroby zariadení a uľahčenie prístupu k financovaniu.

Európa potrebuje stratégiu tepelných čerpadiel, aby priemysel akceleroval výrobu tepelných čerpadiel, a tak sa urýchlilo zavádzanie a pomohlo sa Európanom rýchlejšie znížiť nezávislosť od fosílneho plynu. To sa už prejavuje budovaním veľkých výrobných kapacít aj na Slovensku firmami Vaillant a Hoval.

Slovensko tepelným čerpadlám rozumie

Slovensko má dvanásť väčšinou menších výrobcov tepelných čerpadiel, z ktorých dvaja sú len vo fáze výstavby. Predstavia sa na Summite tepelných čerpadiel 27.10. 2022 v Bratislave.

Podporu tepelných čerpadiel vzduch/voda, voda/voda, zem/voda, štát uplatňuje, respektíve plánuje uplatňovať cestou programov:

  1. Zelená domácnostiam – väčšinou nové domy mimo Bratislavského kraja
  2. Obnova budov – najmä rekonštrukcie RD pre celé Slovensko, vrátane Bratislavy
  3. Programy pre väčšie projekty, inštalácie na Slovensku

Napriek dotáciám, počty inštalácií sú nízke

Slovensko počtom inštalácií patrí medzi krajiny s najnižšími počtami inštalovaných tepelných čerpadiel na počet obyvateľov v porovnaní s priemerom EÚ. To je prirodzene dané najmä rozvinutou plynofikačnou sieťou. Prekvapujúco však tento nízky podiel v počte inštalácií TČ prináša veľký podiel na záväzku SR vo využívaní obnoviteľnej energie. V roku 2020 tento podiel bol už vyšší ako 12 %, v roku 2021 už 16 % a stále rýchlo rastie.

Tepelné čerpadlá vzduch/vzduch s celoročnou prevádzkou nie sú zatiaľ dotované

V rámci uvedených podporných programov sa zatiaľ nepodporujú tepelné čerpadlá vzduch/vzduch, ktoré vo významnej miere môžu zefektívniť a dekarbonizovať napríklad prevádzku administratívnych, gastro, hotelových a iných verejných priestorov.

Ročne je na Slovensku záujem o 40-60 tis reverzibilných tepelných čerpadiel s potenciálom vykurovania do 710 hodín za rok a len o 1000 tepelných čerpadiel s potenciálom vykurovania 1770 hodín za rok. Do tejto menšej skupiny patria tiež VRV/VRF klimatizačné systémy, ktoré vykurujú aj chladia a niektoré môžu aj súčasne.

Nízkoteplotné vykurovanie vysokoteplotné chladenie

Vek a veľkosť budovy nie sú dnes prekážkou pre využitie tepelných čerpadiel. Treba však mať vždy na pamäti, že energetická efektívnosť rastie s približujúcou sa vyparovacou a kondenzačnou teplotou. Tepelné čerpadlá sú možné aj do budov s vyššími tepelnými stratami, ale treba mať tiež zohľadniť požiadavky na teplotný komfort.

Platí podmienka, že pred inštaláciou tepelného čerpadla v existujúcich budovách je nutné tepelné straty v rámci možností minimalizovať a až potom stanoviť potrebný výkon tepelného čerpadla (nie naopak). Pre nové budovy s nízkou potrebou energie je určené nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie.

Tepelné čerpadlá vzduch/vzduch

Patria sem rozdelené systémy, okrem iných najmä energeticky najefektívnejšie VRV/VRF systémy, ktoré dokážu celoročne vykurovať, chladiť aj v extrémnych podmienkach Slovenska a to aj súčasne. Sú vhodné pre nové i rekonštruované budovy.

Tepelné čerpadlá vzduch/vzduch sú využívané:

  • v prechodnom období (split klimatizácie s výkonom od 2 do 12 kW)
  • celoročne (split, multi split, VRV/VRF s výkonom od 2 do 56 kW

Obr. 1. Trend vývoja počtov tepelných čerpadiel vzduch/vzduch reverzibilných s počtom prevádzkových hodín do 710 h/rok (červená čiara) sa vyznačuje prudkým rastom a pomalý rast majú tepelné čerpadlá s celosezónnou prevádzkou 1770 h/rok (modrá čiara). V roku 2020 ja zreteľný pokles inštalácií v dôsledku pandémie a chladnejšieho leta.

Obr. 2. Strmý rast vývoja výroby tepla v jednotlivých rokoch tepelnými čerpadlami vzduch/vzduch reverzibilnými s počtom prevádzkových hodín do 710 h/rok (červená čiara) a pomalší rast majú TČ s celosezónnou prevádzkou 1770 h/rok (modrá čiara). Je zrejmé, že priestor pre TČ vzduch/vzduch s celosezónnou prevádzkou na Slovensku nie je zatiaľ využitý. V roku 2020 ja zreteľný pokles v dôsledku pandémie a chladnejšieho leta.

Obnoviteľné teplo odobrané z okolia TČ v rokoch 2010-2021

Kumulatívny rast získanej obnoviteľnej energie v GWh za 12 rokov životnosti (2010 – 2021) je najvýznamnejší v sektore obyvateľstvo s TČ do 20 kW. Je výrazne ovplyvnený dotáciami, nasledujú TČ inštalované v sektore služieb a v bytových domoch s výkonom nad 20 kW. Menší rast majú TČ inštalované v priemysle a v CZT. Celkom v roku 2020 bolo tepelnými čerpadlami využitej 2166 TJ obnoviteľnej energie.

Obr. 3. Znázorňuje prudký rast (červená čiara) využitej obnoviteľnej energie najmä od r. 2018 v rezidenčnom sektore s výkonom TČ do 20 kW, ktorý je spôsobený najmä dotáciami.

Obr. 4. Znázorňuje inštalované výkony v jednotlivých rokoch od roku 2010. V roku začiatku pandémie 2020 inštalované výkony zreteľne klesli najmä TČ vzduch/vzduch v rezidenčnom sektore a to aj v dôsledku chladnejšieho leta. Rast sa spomalil v službách, obchodoch, administratíve s výkonmi nad 20 kW, kde sa znížili inštalácie TČ vzduch/vzduch, multi splitov, VRV, VRF ... Z grafu tiež vyplýva, že vplyvom dotácií na tepelné čerpadlá od roku 2017 nastal prudký nárast inštalovaných výkonov pre rodinné domy. Stagnuje však sektor služieb a rezidenčný sektor s výkonom nad 20 kW.

Uplatnenie tepelných čerpadiel na Slovensku

Z obrázkov je zrejmé, že najrýchlejšie rastie vyrobené teplo reverzibilnými TČ vzduch/vzduch, ktoré pracujú len časť vykurovacej sezóny. Podporou TČ vzduch/vzduch s celoročným využitím, by sa výroba tepla, chladu TČ významne zvýšila najmä v budovách s vyššou tepelnou ochranou.

Menej výrazne okrem sektoru služieb sú TČ využívané v sektore priemysel a CZT. Na možnosti v týchto oblastiach na základe skúseností našich firiem chce poukázať vrcholné podujatie Summit tepelných čerpadiel pod záštitou Ministerstva hospodárstva.

O Summite tepelných čerpadiel

Slovenský zväz pre chladenie klimatizáciu a tepelné čerpadlá je hlavným ambasádorom zariadení s chladivami a združuje certifikované osoby a spoločnosti pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá na Slovensku.

V spolupráci so Slovenským výborom pre spoluprácu s Medzinárodným inštitútom chladenia, so sídlom v Paríži pripravili pre architektov, projektantov, inštalatérov, investorov, verejnú správu, médiá konferenciu s názvom:

SUMMIT tepelných čerpadiel

Pontoon, 27. október 2022

Ide o vrcholné podujatie na Slovensku s tematikou tepelných čerpadiel sprístupnené online, ktoré sa koná pod záštitou ministra hospodárstva Slovenskej republiky.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Vplyvy veterných elektrární na okolie sú známe. Treba iba zjednotiť požiadavky, tvrdí EIA expert

Vplyvy veterných elektrární na okolie sú známe. Treba iba zjednotiť požiadavky, tvrdí EIA expert

Ak k jednému zámeru veternej elektrárne prídu tri pripomienky od verejnosti a k druhému až 200, ministerstvo by malo zvážiť, čo prenesie do rozsahu hodnotenia, myslí si Peter Socháň.

Ako rozvíjať veterné elektrárne? V severskej krajine nešli cez „go-to” zóny

Ako rozvíjať veterné elektrárne? V severskej krajine nešli cez „go-to” zóny

Príkladom pre Slovensko pri výstavbe veterných parkov môže byť Fínsko, kde pripájajú tisíc megawattov nových zdrojov ročne.

Oceliarne, rafinéria, cementárne. Ktoré podniky na Slovensku vlani vypustili najviac emisií (+grafy)

Oceliarne, rafinéria, cementárne. Ktoré podniky na Slovensku vlani vypustili najviac emisií (+grafy)

Poradie najväčších producentov emisií sa premiešalo. Pozreli sme sa, aké hodnoty firmy nahlásili za rok 2023.