VSDS
INNOGY
Belimo

Stĺpček. Ako zlepšujeme životné prostredie? Veľmi dobre

Darí sa nám to vďaka tomu, že ľudia si môžu zvoliť vládu slobodne, píše šéfredaktor Radovan Kazda.

Stĺpček. Ako zlepšujeme životné prostredie? Veľmi dobre

Ilustračné foto: Energie-portal.sk

Národná banka vydala 14. novembra krátku, ale veľmi dobrú analýzu, v ktorej porovnáva rôzne kritériá životnej úrovne pred 30 rokmi a teraz.

Dva ukazovatele v nej súvisia aj s kvalitou životného prostredia.

Znečistenie

Počas vlády komunistov sa dlhodobo zhoršovala úroveň emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Naopak, od roku 1990 prebieha neustále dlhodobý trendový pokles, a to aj napriek tomu, že životná úroveň obyvateľov, a teda aj nároky na spotrebu energie, sa zvyšujú.

Podobný trend sa týka aj emisií skleníkových plynov, ktoré sú dnes už na úrovni pred rokom 1970.


Správa o stave ŽP v SR konštatuje tiež dlhodobé zlepšovanie kvality všetkých vôd (povrchové, podzemné, odpadové, pitná voda), hoci kvalita najmä povrchových ešte ostáva problémom.

Radovan KazdaObrovské zlepšenie nastalo v recyklácii a zhodnocovaní odpadov, v štandardoch skládkovania odpadov, v odstraňovaní starých záťaží a nelegálnych skládok.

Zhoršuje sa napríklad kyslosť pôd a bezochyby aj koncentrácia znečisťujúcich látok v okolí dopravných tepien. Otázkou je ťažba dreva.

Nemôžeme však pochybovať o tom, že Slovensko po roku 1989 – na rozdiel od éry komunistických vlád – výrazne zlepšuje kvalitu životného prostredia.

Očakávaný vek dožitia

Tento ukazovateľ ovplyvňuje kvalita životného prostredia len čiastočne, no o tom, ako reálne dokázali komunisti ničiť životy ľudí, svedčí možno najviac.

Tu je jeden príklad, ktorý však presne reflektuje porovnania iných komunistických krajín so slobodným Západom.

V roku 1962 mali obyvatelia Slovenska očakávaný vek dožitia asi o rok vyšší, než obyvatelia Rakúska.

Počas ďalších 30 rokov – teda až po rok 1989 – komunisti zvýšili očakávaný vek dožitia Slovákov len o 6 mesiacov, zatiaľ čo Rakúšania si predĺžili život o 6 rokov.

Po odchode komunistov – teda od roku 1989 až podnes – vzrástol očakávaný vek dožitia pri narodení na Slovensku už o 6 rokov a náskok Rakúska sme už mierne stiahli.

Čísla sú v tomto prípade veľmi nekompromisné: svedčia o tom, že komunistický systém dlhodobo a zásadne škodil ľuďom.

Komunisti neboli žiadni profesionáli, ale nekoneční babráci a diletanti, ktorí by pri moci neboli, keby si ju pod hrozbou násilia nevynucovali dlhých štyridsať rokov.

Radovan Kazda
šéfredaktor denníka Energie-portal.sk
(Viac poznámok k energetike a životnému prostrediu
nájdete na facebookovom profile autora)

 


Mohlo by vás zaujímať

Michal Hudec: Českí politici sa nebáli deregulovať dodávku elektriny aj pre domácnosti

Michal Hudec: Českí politici sa nebáli deregulovať dodávku elektriny aj pre domácnosti

Aké sú rozdiely na trhu s elektrinou na Slovensku a v Česku? Prečo sú podobné podmienky iba na veľkoobchodnom trhu?

SPP má projekt, ktorý prepojí elektroenergetiku a plynárenstvo. Kľúčom je vodík

SPP má projekt, ktorý prepojí elektroenergetiku a plynárenstvo. Kľúčom je vodík

Smart riešenia zjednodušia pripájanie nových zdrojov obnoviteľnej energie do sústavy, hovorí Martin Kečkéš z SPP.

Bytový dom po odpojení od CZT znížil náklady na teplo o 50 %

Bytový dom po odpojení od CZT znížil náklady na teplo o 50 %

Vlastníci bytovky v Spišskej Novej Vsi postavili vlastnú plynovú kotolňu a inštalovali solárne kolektory. Náklady na bývanie sa nezvyšovali už 15 rokov.