VSE
VSE
Belimo

Stanovisko SZVT k novele zákona o tepelnej energetike

Stanovisko Slovenského zväzu výrobcov tepla k novele zákona o tepelnej energetike z dielne poslancov Jozefa Viskupiča, Eduarda Hegera a Karola Galeka.

Stanovisko SZVT k novele zákona o tepelnej energetike

Foto: Fotolia

Stanovisko zverejňujeme v úplnom znení.

Stanovisko SZVT k novele zákona o tepelnej energetike
(28. apríla 2016)

Hlavné stanoviská:

  • V návrhu novely sú nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia

  • Návrh poslancov bude mať negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

  • Návrh poslancov prehlbuje energetickú chudobu

  • Náklady na teplo z domových kotolní sú veľká neznáma

  • Výroba tepla a EÚ legislatíva

V NR SR je prerokovávaný poslanecký návrh novely zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike (autori novely: Jozef Viskupič, Eduard Heger, Karol Galek).

K tomuto návrhu ako zväz , ktorý dnes združuje naprieč celým Slovenskom 100 spoločností, dodávateľov tepla, v ktorých pracuje takmer 4 000 ľudí, ktorí zabezpečujú výrobu a dodávku tepla a teplej vody ako aj servis pri poruchách nepretržite počas celého roka zaujímame nasledovné stanovisko:

V navrhovanej novele zákona o tepelnej energetike vidíme len opätovnú snahu o individuálne rozparcelovanie systémov CZT, vedúce k rozvratu sústav CZT bez toho, aby sa navrhovatelia, čo i len slovom zmienili o tom ako chcú do budúcnosti zabezpečiť bezpečné, enviromentálne prijateľné, energeticky efektívne a nákladovo prístupné riešenie pre všetkých, čo sú dnes zásobovaní teplom zo systémov CZT.

V návrhu novely sú nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia o energetickej chudobe, nákladoch na vykurovanie, vplyve na životné prostredie, o priebehu stavebného konania na výstavbu zdroja tepla, o nesúlade zákona s európskou legislatívou a pod.

Slovenská republika patrí ku krajinám s vysokým zastúpením centralizovaného zásobovania teplom. Zdroje tepla a rozvody tepla boli budované a rozvíjané spolu s rozvojom mestských aglomerácií, hlavne bytovej a komunálnej výstavby a občianskej vybavenosti. Zo systémov centralizovaného zásobovania teplom sa dodáva teplo najmä do bytov, priemyselného sektora a sektora služieb (administratívne budovy, školy, sociálne a zdravotnícke zariadenia a pod.).

Dnes systémy CZT pokrývajú viac ako 54 % celkovej potreby tepla, z toho systémy CZT zásobujú teplom viac ako 16 000 bytových domov, čo je takmer 651 000 bytov a viac ako 1,8 milióna obyvateľov.

Snaha navrhovateľov je spustiť anarchiu v prostredí, v ktorom sú takmer 2 milióny ľudí zásobovaných teplom zo systémov CZT. Pre obce, štát a hlavne obyvateľov je to nebezpečný hazard.

Likvidácia systémov CZT nastolením anarchie v budovaní nových zdrojov tepla a teda odpájaním sa jednotlivých budov od systému CZT (čo je hlavným obsahom poslaneckej novely zákona o tepelnej energetike), teda v konečnom dôsledku predstavuje likvidáciu potenciálu pre vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla, zvyšovanie potreby primárnej energie, zvyšovanie environmentálnej záťaže a prehlbovanie energetickej chudoby obyvateľstva.

Ani ekonomika založená na liberálnych princípoch by nemala navrhovať a presadzovať riešenia, ktoré ohrozujú väčšinu obyvateľov.

KONKRÉTNEJŠIE K TVRDENIAM NAVRHOVATEĽOV:

Návrh poslancov bude mať negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

Za predpokladu systematického odpájania sa od CZT a zriaďovania domových plynových kotolní bude narastať vplyv škodlivín na životné prostredie v ich okolí.

Množstvo spotrebovaného plynu a tomu zodpovedajúce emisie zložiek znečisťujúcich látok do ovzdušia (SO2, NOx, CO) vychádzajú z celkovej potreby tepla. Pri decentralizovanej výrobe tepla sa celková potreba primárnej energie pre výrobu tepla nezníži, ale zvýši. Rozdiel v spôsobe vykurovania v prechode na decentralizované vykurovanie je aj o vzniku veľkého množstva nových zdrojov znečistenia (komínov). A tento rozdiel zásadným spôsobom ovplyvňuje imisie v lokalite. Imisie majú lokálny účinok na konkrétne mesto, obytný súbor, bytovú sústavu, resp. jednotlivý dom. Vzniknú tisíce nových zdrojov znečistenia, hlavne v obytných zónach. K diaľkovým prenosom emisií a znečistenia z dopravy sa tak pridá aj znečistenie zo zdrojov priamo umiestnených v bytových domoch, prípadne priamo v bytoch.

Tvrdenie navrhovateľov, že decentralizácia zdrojov tepla nebude mať vplyv na životné prostredie, je zavádzajúce a nepravdivé.

Návrh poslancov prehlbuje energetickú chudobu

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 14. - 20. 6. 2024

Monitoring energetiky | 14. - 20. 6. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Prešetrili ceny LNG a CNG. Protimonopolný úrad dostal podnet na dcéru SPP

Prešetrili ceny LNG a CNG. Protimonopolný úrad dostal podnet na dcéru SPP

Úrad si posvietil na ceny alternatívnych palív na čerpacích staniciach.

Bude to 51 000 panelov a 88 striedačov. Stavajú najväčšiu solárnu elektráreň v Nemecku

Bude to 51 000 panelov a 88 striedačov. Stavajú najväčšiu solárnu elektráreň v Nemecku

V projekte sa rozhodli pre inovatívnu metódu.

X
X
X
X