VSE
VSE
Belimo 2

SPP ďalej posilňuje bezpečnosť dodávok plynu pre Slovensko

SPP pokračuje v diverzifikácii a optimalizácii zdrojovania dodávok zemného plynu a ďalej tak posilňuje bezpečnosť jeho dodávok pre svojich zákazníkov.

SPP ďalej posilňuje bezpečnosť dodávok plynu pre Slovensko

Ilustračné foto: Photodune

  • Aktuality |  05.04.2023 |  TS SPP | redakcia

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. podpísala pre rok 2023 a 2024 nové diverzifikačné kontrakty s najväčšími medzinárodnými dodávateľmi zemného plynu. SPP predĺžil spoluprácu so spoločnosťou BP, ktorá zabezpečuje dodávku zemného plynu z ťažobných polí v Severnom mori.

SPP tiež predĺžil spoluprácu so spoločnosťou ExxonMobil o dodávky plynu z jej globálneho portfólia. SPP však na roky 2023 a 2024 uzavrel aj ďalšie diverzifikačné kontrakty na nákup zemného plynu so spoločnosťami Shell Energy Europe Limited, ENI a RWE. Uzavretím týchto diverzifikačných kontraktov vie SPP v súčasnosti pokryť približne 70 % spotreby svojich zákazníkov z iného ako ruského zdroja. Experti SPP aj naďalej vyhodnocujú všetky dostupné možnosti a po ich dôkladnom posúdení spoločnosť prijíma ďalšie potrebné opatrenia.

„V minulom roku sme dosiahli výnimočný úspech, keď sa nám v rekordne krátkom čase podarilo zásadne diverzifikovať dodávky plynu, ktoré tvorili v roku 2022 už viac ako 36 %. Zároveň sme ako jedna z najlepšie pripravených krajín v Európe, naplnili aj náš záväzok, že zimnú sezónu 2022/2023 zvládneme bez vplyvu na dodávky pre našich zákazníkov. Je to významný úspech nášho tradingového tímu a prejav vysokej profesionality a spoľahlivosti SPP,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP Miroslav Kulla.

„Náš pohľad sa v súčasnosti upiera nielen na vykurovaciu sezónu 2023/2024, ale aj na nasledujúcu vykurovaciu sezónu 2024/2025. Ide o dôsledok nevybilancovanej ponuky a dopytu, ktoré sa majú stabilizovať až v roku 2026 dostavbami LNG terminálov, novými regazifikačnými jednotkami a zlepšením infraštruktúry prepravy zemného plynu v Európe. Objem plynu, ktorý zostal v zásobníku po skončení tohtoročnej zimy, mal dopad aj na diverzifikačné kontrakty na rok 2023 a ovplyvnil aj stratégiu na diverzifikáciu nákupu zemného plynu v roku 2024. Záujem našich obchodných partnerov pokračovať v spolupráci v ďalšom období, nám dáva dostatok optimizmu, že aj tieto nové výzvy zvládneme bez vplyvu na našich zákazníkov,“ doplnil podpredseda predstavenstva SPP Marián Široký.

SPP považuje uzavretie ďalších diverzifikačných kontraktov za mimoriadne dôležitý míľnik. Dodávky skvapalneného plynu z rôznych trhov a terminálov v Európe sa stávajú trvalou súčasťou obchodného portfólia SPP. V súčasnosti tak spoločnosť dokáže zabezpečiť dodávky plynu pre svojich zákazníkov nielen z východu, stále fungujúcou prepravnou cestou cez Ukrajinu, ale aj dodávkami zo Severného mora, či západnej a južnej Európy.

Spoločnosť však v súčasnosti rieši ďalšiu strategickú úlohu, ktorou je zabezpečenie priameho prístupu k LNG terminálom a ich regazifikačnej kapacite. Logickým vyústením doterajšej spolupráce s nemeckými a talianskymi LNG terminálmi, je preto nadviazanie spolupráce aj so spoločnosťou GAZ-SYSTEM, ktorá je prevádzkovateľom hlavných poľských plynovodov a LNG terminálu Świnoujście a nového LNG terminálu v Gdansk, ktorý je vo fáze projektovej prípravy. SPP pripravuje podobnú spoluprácu aj s litovskými, talianskymi a nemeckými prevádzkovateľmi plynárenskej infraštruktúry.


SPP je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 11. - 13. 6. 2024

Monitoring energetiky | 11. - 13. 6. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Monitoring energetiky | 4. - 10. 6. 2024

Monitoring energetiky | 4. - 10. 6. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

ÚRSO ustupuje, G-komponent stúpne miernejšie

ÚRSO ustupuje, G-komponent stúpne miernejšie

Nová vyhláška má platiť od júla.

X
X
X
X