VSE
VSE
Belimo 2

Smernica 2010/30/EÚ o udávaní spotreby energie na štítkoch

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2010/30/EÚ o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch, v skratke „smernica o označovaní“.

Smernica 2010/30/EÚ o udávaní spotreby energie na štítkoch

Fotolia

  • Slovník |  22.07.2015 |  redakcia

Smernicou o označovaní sa ustanovuje rámec zosúladenia vnútroštátnych opatrení, ktoré sa týkajú informácií pre koncového užívateľa najmä pomocou označovania a pomocou štandardných informácií o výrobku, o spotrebe energie a prípadne aj iných podstatných zdrojov počas ich používania, tiež doplňujúcich informácií, ktoré sa týkajú energeticky významných výrobkov, čím sa koncovým užívateľom umožní, aby si vybrali účinnejšie výrobky.

Smernica sa uplatňuje na energeticky významné výrobky, ktoré majú tzv. „značný priamy alebo nepriamy vplyv na spotrebu energie“. Podľa potreby sa uplatňuje aj na iné podstatné zdroje počas používania.

Smernica 2010/30/EÚ o označovaní sa nevzťahuje na použité výrobky; osobné alebo nákladné dopravné prostriedky; výkonový štítok alebo jeho ekvivalent, ktorý sa umiestňuje na výrobky na bezpečnostné účely.

Smernica tiež definuje pojmy. Energeticky významný výrobok alebo výrobok je akýkoľvek tovar, ktorý má vplyv na spotrebu energie počas používania, ktorý sa uvádza na trh a/alebo do prevádzky v Únii, vrátane súčiastok určených pre energeticky významné výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uvádzaných na trh a/alebo do prevádzky ako samostatné súčiastky pre koncových užívateľov, pričom ich environmentálne vlastnosti sa môžu posúdiť samostatne.

Súvisiace odkazy

-> Komisia navrhuje jednotný energetický štítok so stupnicou od A po G a digitálnu databázu výrobkov
Európska komisia navrhuje revíziu zákonov týkajúcich sa označovania energetickej účinnosti. Cieľom revízie má byť to, aby mohli spotrebitelia prijímať informovanejšie rozhodnutia. Podľa Komisie má ísť tiež o priamy príspevok k zásade prvoradého zohľadňovania energetickej účinnosti v stratégii energetickej únie.

-> Komisia chce revidovať smernicu o udávaní spotreby energie na štítkoch
Európska komisia zverejnila 15. júla 2015 správu – Revíziu smernice 2010/30/EÚ o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch.

Uvedenie na trh je prvé sprístupnenie výrobku na trhu Únie na účely jeho distribúcie alebo používania v rámci Únie, či už za odmenu, alebo bezplatne a bez ohľadu na spôsob predaja. Uvedenie do prevádzky je prvé použitie výrobku v Únii na jeho stanovený účel.

Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa informácie, ktoré sa týkajú spotreby elektrickej energie, dali do pozornosti koncových užívateľov pomocou informačného listu. Informačný list je štandardná informačná tabuľka, ktorá sa vzťahuje na príslušný výrobok.

Každá reklama na konkrétny model tzv. energeticky významných výrobkov musí obsahovať v prípade uvádzania informácií o spotrebe energie alebo cene aj odkaz na triedu energetickej účinnosti výrobku.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X