Eversheds Sutherland
INNOGY
Belimo

Slovensko na EXPO Dubaj uvedie vodíkové workshopy

Séria odborných workshopov je jedinečnou príležitosťou informovať o vodíkovej stratégii Slovenska na medzinárodnom fóre.

EXPO Dubaj uvedie vodíkové workshopy

SIEA

  • Aktuality |  27.10.2021 |  TS SIEA | redakcia

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pripravuje počas medzinárodnej výstavy EXPO v Dubaji sériu workshopov o možnostiach využitia vodíka a vodíkových technológií v blízkej budúcnosti. Workshopy sa uskutočnia v rámci troch tematických týždňov.

„Séria odborných workshopov je jedinečnou príležitosťou informovať na medzinárodnom fóre o vodíkovej stratégii Slovenska, doterajších výsledkoch a ďalších plánovaných aktivitách, ktoré nám pomôžu pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Prvý z vodíkových workshopov a zároveň posledný tohtoročný na EXPO, sa uskutoční 3. novembra 2021. Podujatie otvorí európsky komisár pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič. Počas workshopu budú prezentované najdôležitejšie plány, ale aj konkrétne projekty.

Diskutovať sa bude o procese dekarbonizácie v plynárenskom a potrubnom priemysle, tiež o výzvach súvisiacich s výrobou vodíka s využitím obnoviteľných zdrojov energie.

Zástupcovia Národnej vodíkovej asociácie Slovenska (NVAS) predstavia súčasný vodíkový ekosystém a reprezentanti Košického samosprávneho kraja budú hovoriť o transformácii regiónu orientovaného na fosílne palivá na oblasť využívajúcu obnoviteľné zdroje energie a vodík. Samostatný blok bude venovaný infraštruktúrnym projektom v doprave v stredoeurópskom regióne.

Po ukončení programu z EXPO bude podujatie pokračovať online diskusiou, počas ktorej budú predstavené projekty z Banskobystrického a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na záver budú prezentované informácie o aktuálnom stave prípravy Akčného plánu vodíka a možnostiach financovania vodíkových projektov z Plánu obnovy.

Vodíkový workshop na EXPO bude možné 3. novembra 2021 sledovať aj online od 8.00 hod. stredoeurópskeho času. Prenos zabezpečuje Národná vodíková asociácia Slovenska.

Registrácia na podujatie je bezplatná. Program a registračný formulár je k dispozícii na stránke nvas.sk. EXPO časť workshopu bude v anglickom jazyku s možnosťou využiť simultánny preklad.

Ďalšie dva vodíkové workshopy sa uskutočnia v nasledujúcom roku.

Druhý bude súčasťou tematického týždňa venovaného cestovaniu a prepájaniu (9. - 15. januára 2022).

Tretí sa bude konať počas slovenského národného týždňa (24. - 28. januára 2022).

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR.

SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry.


Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Energetická trieda A0 bude od roku 2021 povinná. Ako je Slovensko pripravené?

Energetická trieda A0 bude od roku 2021 povinná. Ako je Slovensko pripravené?

Od 1. januára 2021 začnú platiť prísnejšie normy na energetickú hospodárnosť budov, na nové stavby sa bude vzťahovať energetická trieda A0.

Batéria dokáže významne znížiť náklady firmy pri zaujímavej návratnosti investície

Batéria dokáže významne znížiť náklady firmy pri zaujímavej návratnosti investície

Dodávatelia batériových systémov už ponúkajú aj úložiská so “second-life” batériami z elektromobilov.

Ministerstvo opäť odsúva reformu EIA

Ministerstvo opäť odsúva reformu EIA

Novelu zákona posudzovaní vplyvov na životné prostredie envirorezort označoval za jednu zo svojich tohtoročných priorít. Počítal s ňou aj tohtoročný plán legislatívnych úloh vlády.