SEPS myslí na budúcnosť už dnes – plánuje zvyšovať energetickú gramotnosť žiakov | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSDS
Belimo 2

SEPS myslí na budúcnosť už dnes – plánuje zvyšovať energetickú gramotnosť žiakov

Slovenská elektrizačná prenosová sústava podporuje u žiakov ich prirodzenú túžbu po vedomostiach a chuť objavovať.

SEPS myslí na budúcnosť už dnes – plánuje zvyšovať energetickú gramotnosť žiakov

Foto: SEPS

  • Aktuality |  09.03.2023 |  TS SEPS | (ave)

Prostredníctvom Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu vzdelávania v oblasti energetickej gramotnosti. O grant sa môžu uchádzať základné školy z celého Slovenska.

Cieľom výzvy je podporiť aktivity určené pre žiakov 2. stupňa základných škôl zamerané na vzdelávanie o vzniku, zdrojoch a využití elektrickej energie. Úspešní žiadatelia môžu získať grant vo výške od 5 000 eur do 20 000 eur. Celkovo sa z nadačného fondu môže prerozdeliť suma až 60 000 eur.

„Naša budúcnosť je v mladej generácii, ktorú čaká v oblasti energetiky obrovská zmena. Mnohí žiaci raz budú vykonávať povolania, ktoré my dnes ešte nepoznáme. Chceme sa na to pripraviť a vzbudiť u nich záujem o technické smery. Vďaka investícii do vzdelania v súčasnosti získame v budúcnosti priekopníkov v nových technológiách výroby, skladovania a prenosu elektriny,“ vysvetlila Zuzana Bednárová, vedúca odboru CSR a komunikácie SEPS.

SEPS

Úspešné projekty, ktoré získajú grant, budú zároveň slúžiť ako príklad dobrej praxe pre všetkých tvorivých mladých ľudí a ich učiteľov. Zo spracovaných tém vo forme videí sa vytvorí metodický materiál na výučbu energetickej gramotnosti na 2. stupni základných škôl.

Výzva bude prebiehať v termíne od 10. 3. 2023 do 9. 4. 2023, realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov sú naplánované na obdobie od 2. 5. 2023 do 30. 6. 2023. Viac informácií o výzve, formulár žiadosti ako aj všetky ďalšie informácie o programe nájdu záujemcovia na stránke Nadácie Pontis.

O spoločnosti

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska.

SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, zabezpečuje cezhraničný prenos elektriny a je zodpovedná za presné meranie prenesenej elektriny.

SEPS prevádzkuje spolu 2357 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 690 km 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR. SEPS je členom Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami. Generálnym riaditeľom spoločnosti je od 16. februára 2021 Ing. Peter Dovhun.

O Nadačnom fonde SEPS v Nadácii Pontis

Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis bol zriadený 15. mája 2021. Jeho zámerom je podpora a rozvoj verejnoprospešných aktivít v oblastiach vzdelávanie, veda a výskum, životné prostredie. Kladie si za cieľ prinášať a podporovať aktivity, ktorými zatraktívni technické vzdelávanie, zvýši záujem mladých ľudí o vedeckú a výskumnú činnosť a prispeje na ochranu životného prostredia. Je tvorený z asignácie dane spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Zdroj: SEPS

Spoločnosť SEPS je komunikačným partnerom Energie-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Automobilka Porsche navyšuje investíciu do výroby batérií na Slovensku

Automobilka Porsche navyšuje investíciu do výroby batérií na Slovensku

Výstavba nových hál na kompletizovanie batériových modulov do elektromobilov už začala.

Monitoring energetiky | 27. - 29. 3. 2023

Monitoring energetiky | 27. - 29. 3. 2023

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Spoločnosť JAVYS neprekročila v roku 2022 žiaden z emisných limitov

Spoločnosť JAVYS neprekročila v roku 2022 žiaden z emisných limitov

Množstvá emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia a vypustených skleníkových plynov (CO2) boli porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi.