SEPS myslí na budúcnosť už dnes – plánuje zvyšovať energetickú gramotnosť žiakov | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo 2

SEPS myslí na budúcnosť už dnes – plánuje zvyšovať energetickú gramotnosť žiakov

Slovenská elektrizačná prenosová sústava podporuje u žiakov ich prirodzenú túžbu po vedomostiach a chuť objavovať.

SEPS myslí na budúcnosť už dnes – plánuje zvyšovať energetickú gramotnosť žiakov

Foto: SEPS

  • Aktuality |  09.03.2023 |  TS SEPS | (ave)

Prostredníctvom Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu vzdelávania v oblasti energetickej gramotnosti. O grant sa môžu uchádzať základné školy z celého Slovenska.

Cieľom výzvy je podporiť aktivity určené pre žiakov 2. stupňa základných škôl zamerané na vzdelávanie o vzniku, zdrojoch a využití elektrickej energie. Úspešní žiadatelia môžu získať grant vo výške od 5 000 eur do 20 000 eur. Celkovo sa z nadačného fondu môže prerozdeliť suma až 60 000 eur.

„Naša budúcnosť je v mladej generácii, ktorú čaká v oblasti energetiky obrovská zmena. Mnohí žiaci raz budú vykonávať povolania, ktoré my dnes ešte nepoznáme. Chceme sa na to pripraviť a vzbudiť u nich záujem o technické smery. Vďaka investícii do vzdelania v súčasnosti získame v budúcnosti priekopníkov v nových technológiách výroby, skladovania a prenosu elektriny,“ vysvetlila Zuzana Bednárová, vedúca odboru CSR a komunikácie SEPS.

SEPS

Úspešné projekty, ktoré získajú grant, budú zároveň slúžiť ako príklad dobrej praxe pre všetkých tvorivých mladých ľudí a ich učiteľov. Zo spracovaných tém vo forme videí sa vytvorí metodický materiál na výučbu energetickej gramotnosti na 2. stupni základných škôl.

Výzva bude prebiehať v termíne od 10. 3. 2023 do 9. 4. 2023, realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov sú naplánované na obdobie od 2. 5. 2023 do 30. 6. 2023. Viac informácií o výzve, formulár žiadosti ako aj všetky ďalšie informácie o programe nájdu záujemcovia na stránke Nadácie Pontis.

O spoločnosti

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska.

SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, zabezpečuje cezhraničný prenos elektriny a je zodpovedná za presné meranie prenesenej elektriny.

SEPS prevádzkuje spolu 2357 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 690 km 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR. SEPS je členom Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami. Generálnym riaditeľom spoločnosti je od 16. februára 2021 Ing. Peter Dovhun.

O Nadačnom fonde SEPS v Nadácii Pontis

Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis bol zriadený 15. mája 2021. Jeho zámerom je podpora a rozvoj verejnoprospešných aktivít v oblastiach vzdelávanie, veda a výskum, životné prostredie. Kladie si za cieľ prinášať a podporovať aktivity, ktorými zatraktívni technické vzdelávanie, zvýši záujem mladých ľudí o vedeckú a výskumnú činnosť a prispeje na ochranu životného prostredia. Je tvorený z asignácie dane spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Zdroj: SEPS

Spoločnosť SEPS je komunikačným partnerom Energie-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 21. - 26. 9. 2023

Monitoring energetiky | 21. - 26. 9. 2023

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

SPP otvoril ďalšiu LNG čerpaciu stanicu na diaľnici D2

SPP otvoril ďalšiu LNG čerpaciu stanicu na diaľnici D2

V poradí tretia čerpacia stanica na D2 na skvapalnený zemný plyn LNG, kde je možné natankovať aj stlačený zemný plyn CNG.

Simulovali požiar aj zásah bleskom. V Jaslovských Bohuniciach preverili pripravenosť na havárie

Simulovali požiar aj zásah bleskom. V Jaslovských Bohuniciach preverili pripravenosť na havárie

Havarijné cvičenie „Pínia 2023“ preverilo pripravenosť havarijnej odozvy a splnilo zákonné požiadavky. Zúčastnilo sa na ňom 611 osôb.