Eversheds Sutherland
INNOGY
INNOGY

Programové vyhlásenie vlády na roky 2020 – 2024 a oblasť energetiky

V mnohých ohľadoch ambiciózny dokument sa dotýka aj oblasti energetiky. Jeho obsah možno zosumarizovať do troch tematických okruhov. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v prílohe ENERGO v augustovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2020/08.

Programové vyhlásenie vlády na roky 2020 – 2024 a oblasť energetiky

1. Liberalizácia cenotvorby energií & odstránenie legislatívnych bariér

Nosnou témou programového vyhlásenia vlády, schváleného 30. apríla 2020, je postupná deregulácia cien energií. Ide o jednu z najvítanejších a najočakávanejších zmien v tejto oblasti, nakoľko v súčasnosti nastavená cenová regulácia výrazne obmedzuje konkurencieschopnosť na trhu.

Vláda Slovenskej republiky si tak dala za úlohu zlepšiť konkurenčné prostredie na trhu s energiami, hlavne prostredníctvom ochrany doterajšieho konkurenčného prostredia a podporou jeho ďalšieho rozvoja. Zlepšením konkurenčného prostredia a prijatím novej legislatívy by sa mal vyvinúť tlak na zníženie cien energií pre koncového zákazníka.

Vláda SR chce tiež odstrániť legislatívne a regulačné bariéry v oblasti dodávky energií, pravidlá majú byť po novom férové a transparentné. Vláda SR to chce docieliť hlavne zabezpečením nezávislého a odborného fungovania Úradu pre reguláciu sieťových odvetví („ÚRSO“) a regulačnej rady a zapojením verejnosti do cenotvorby.

V tejto súvislosti bol už urobený prvý krok, keď došlo k odvolaniu Ľubomíra Jahnátka z postu predsedu ÚRSO a vymenovaniu Andreja Jurisa za nového predsedu.

Vláda SR si dáva za cieľ zníženie koncovej ceny elektriny aj znížením výdavkov vynakladaných na podporu obnoviteľných zdrojov. Tieto sa financujú cez tzv. tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ktorá je jednou zo zložiek ceny elektriny.

Obnoviteľné zdroje budú financované z pripravovaného viac-pilierového systému. Vláda SR chce energiu z obnoviteľných zdrojov financovať tak, aby to malo čo najmenší vplyv na ceny elektriny.

2. Tretí a štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce & transformácia regiónu Hornej Nitry

Programové vyhlásenie sa iba okrajovo zmieňuje o dostavbe 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Väčšia pozornosť je venovaná vyšetreniu a vyvodeniu zodpovednosti za prieťahy pri výstavbe 3. a 4. bloku.

Vláda SR chce prijímať opatrenia na ochranu majetku Slovenských elektrární v súvislosti s dostavbou jadrovej elektrárne. Otvoriť by sa tiež mala téma likvidácie jadrového odpadu.

Jedna z priorít vlády SR je aj riešenie kontroverzného dotovania výroby elektriny z uhlia vyťaženého v hornonitrianskych baniach. Takáto podpora je dlhodobo predmetom kritiky z dôvodu, že výrazne zvyšuje cenu elektriny, a to aj napriek tomu, že tento spôsob výroby elektriny nie je šetrný voči životnému prostrediu.

Podľa programového vyhlásenia by sa dotovanie malo ukončiť najneskôr do 31. decembra 2023, to znamená, že po danom dátume by tento náklad nemal byť už súčasťou tarify za prevádzkovanie systému.

Výroba elektriny z uhlia je doposiaľ stále dotovaná len z toho dôvodu, že hornonitrianske bane sú najväčším zamestnávateľom v regióne.

Pravdepodobne z toho dôvodu nechce vláda SR na tento región úplne zanevrieť a dala si za cieľ transformovať Hornú Nitru na „moderný región zameraný na perspektívne oblasti priemyslu a nízko-uhlíkové technológie“. Detaily k tomu, ako má v pláne vláda SR tento ambiciózny plán dosiahnuť, však v programovom vyhlásení nenájdeme.

3. Boj s energetickou chudobou a podpora energetickej efektívnosti budov

Nakoniec sa vláda SR chce zamerať na posúdenie rozsahu energetickej chudoby. Rozsah energetickej chudoby v Slovenskej republike je jeden z najvyšších v celej Európskej únii na základe zistení európskeho indexu domácej energetickej chudoby (EDEPI).

Vláda SR chce zaviesť osobitný prístup k energeticky chudobným spotrebiteľom, predovšetkým ich podporovať v budovaní energeticky efektívnych obydlí, zatepľovaním atď.

Realizácia v praxi

Vo všeobecnosti možno plány vlády SR hodnotiť ako pozitívne. Presadzujú trhovo orientovanú energetiku a efektívne dotovanie obnoviteľných zdrojov energie. Otázkou však ostáva, ako chce vláda SR tieto ciele dosiahnuť v praxi.

Mgr. Martin Stríž
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Aké sú plánované zmeny v oblasti energetickej efektívnosti?

Aké sú plánované zmeny v oblasti energetickej efektívnosti?

Niektoré z nich prináša článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland v septembrovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2020/09 v prílohe ENERGO.

Tepelné čerpadlá by mali byť pri nových projektoch a rekonštrukciách vždy prvou voľbou

Tepelné čerpadlá by mali byť pri nových projektoch a rekonštrukciách vždy prvou voľbou

Využívanie tepelných čerpadiel umožní dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v sektore vykurovania a chladenia do roku 2050.

Komentár. Plán zelenej obnovy môže viac uškodiť, než pomôcť

Komentár. Plán zelenej obnovy môže viac uškodiť, než pomôcť

Existuje veľa dôvodov, prečo prioritne investovať do iných oblastí, než obnoviteľných zdrojov energie.