Anketa. Ako hodnotíte programové vyhlásenie vlády v oblasti energetiky? | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo

Anketa. Ako hodnotíte programové vyhlásenie vlády v oblasti energetiky?

Nezávislé fungovanie ÚRSO, postupná deregulácia cien energií, dokončenie Mochoviec či ukončenie uhoľných dotácií. Čo hovoria na priority novej vlády odborníci z oblasti energetiky?

Anketa. Ako hodnotíte programové vyhlásenie vlády v oblasti energetiky?

Nová vláda si vo svojom programovom vyhlásení stanovila priority aj v energetike. Okrem iného Matovičova vláda plánuje podporiť predĺženie termínov pre dosiahnutie podielov obnoviteľných zdrojov energie (OZE), odstrániť znevýhodnenie individuálneho vykurovania oproti centralizovanému zásobovaniu teplom (CZT) či postupne deregulovať ceny energií.

Podrobnejšie sme o programovom vyhlásení vlády na Energie-portal.sk písali v tomto článku.

Anketa

Odborníkov z oblasti energetiky sme teraz oslovili s otázkou:

Prevažujú podľa Vás v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020 – 2024 v oblasti energetiky pozitíva nad negatívami?

Respondenti mohli na otázku odpovedať stručne jednou z možností:

  • "ÁNO" (prikláňam sa viac pozitívne alebo prevažne pozitívne),
  • "NIE" (prikláňam sa viac negatívne alebo prevažne negatívne),
  • "???" (v prípade, že je otázka podla Vás nejasná, nesprávne položená, alebo je odpoveď nerozhodná, či zložitejšia).

Z celkovo 11 respondentov, ktorí sa do ankety Energie-portal.sk zapojili, ôsmi hodnotia programové vyhlásenie vlády v oblasti energetiky pozitívne (na otázku odpovedali „ÁNO“). Dvaja opýtaní reagovali záporne (odpoveď „NIE“), jeden respondent uviedol odpoveď „???“.

K otázke mohli oslovení odborníci okrem toho pridať podrobnejšiu odpoveď a stručne tak objasniť svoje stanovisko. Prečítajte si ich odpovede.

Odpovede

Ľubomír Berka, team leader environmentu, SPP – distribúciaÁNO

Vláda legislatívne podporí projekty zamerané na udržateľnosť a rozvoj energetickej infraštruktúry. Vláda tiež preverí doterajší proces výstavby rozostavaného 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach, zasadí sa o vyvodenie zodpovednosti za meškanie a vysoké náklady a dohliadne na dokončenie oboch blokov. Prioritou vlády bude aj ukončenie dotovania elektriny z domáceho uhlia v termíne dohodnutom s Európskou komisiou, teda najneskôr k 31. decembru 2023.

Julius Forsthoffer, tajomník, Združenie výrobcov liehu a liehovínNIE

Programové vyhlásenie je predstava, naznak toho čo nová vláda považuje za prioritne potrebné. Na riešenie tejto problematiky na Slovensku však nemá na realizačné riešenie nijaký príkazný dosah.

V krajnom prípade môže „ponúknuť“ finančnú stimuláciu, ale to by musela mat ujasnene konkrétne programy a to v celom rozsahu energetiky chýba, nielen u generácie elektriny, či tepla, či príslušných rozvodných sietí miestnych i tranzitných, ale ani v oblasti zužitkovania odpadov ako sekundárneho zdroja uhlíka. Takže v tomto štádiu je to málo konkrétne a popandémiová situácia pravdepodobne ukáže iné prioritnejšie oblasti.

Erika Fečke Gyöngyová, predsedníčka, Slovenská bioplynová asociáciaNIE

V programovom vyhlásení vlády sa síce konštatuje, že pravdepodobne nedosiahneme podiel 14 % OZE v tomto roku, ale jediným riešením je podľa programového vyhlásenia predĺženie termínov a nejasná formulácia o lokálnych zdrojoch. Žiaľ akékoľvek predĺženie termínov nepodporí taký rozvoj OZE a v takom množstve vyrobenej elektrickej energie ako by bolo potrebné na dosiahnutie uvedeného cieľa. 

Stanislav Hudcovič, konateľ, SETING BratislavaÁNO

Podľa Programového vyhlásenia vlády sa vytvorí priestor aby vlastníci mohli investovať aj do rozvoja obnoviteľných zdrojov. Nie ako TEKO a.s. Košice, ktoré sa chváli že investujú do ekológie, a to pritom prešli minulí rok len z uhlia na zemný plyn.


Ako hodnotíte programové vyhlásenie novej vlády vy? Vyjadrite sa v ankete Energie-portal.sk na Facebooku.


Michal Hudec, predseda, Združenie dodávateľov energiíÁNO

Vláda pragmaticky a správne reaguje na akútne problémy energetiky, ktoré zdedila po predošlých politických reprezentáciách. Napriek tomu mi v programovom vyhlásení v oblasti energetiky chýba strategické vymedzenie toho, kde štát vidí samého seba ako aktéra energetiky, aký trh s energiami, okrem cenovo deregulovaného, si koncepčne predstavuje a podobne.

Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZEÁNO

V nadväznosti na doterajšiu politiku Ministerstva hospodárstva možno považovať energetickú časť programového vyhlásenia vlády za veľký pokrok, vláda vo svojom programovom vyhlásení správne identifikovala niekoľko závažných problémov slovenskej energetiky (prílišná centralizácia, legislatívne bariéry, svojvôľa a netransparentnosť regulácie zo strany ÚRSO).

Na druhej strane vláda zabudla na novú európsku legislatívu, ktorú bude Slovensko musieť transponovať, o nej je v PVV jediná zmienka, a aj to len v súvislosti s predĺžením termínov pre dosiahnutie požadovaného podielu obnoviteľných zdrojov. Obávame sa aj implementácie jednotlivých zámerov do praxe, pričom procesy môže výrazne skomplikovať aktuálny tragický stav elektroenergetiky na Slovensku a dôsledky koronakrízy.

Jozef Mikušinec, výrobno-technický riaditeľ, Považská cementáreň???

Vítame ukončenie financovania podpory výroby domáceho uhlia cez tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), vyčlenenie ďalších zložiek z tejto tarify však v programovom vyhlásení vlády nie je uvedené a tým nie je jasný prístup vlády k nutnej reforme TPS a tým aj prístup k problematike energeticky intenzívnych výrobných odvetví v zmysle riešenia negatívnych dopadov z financovania OZE/KVET a odvodu do jadrového fondu.

Vítame triezvejší postoj vlády k záväzkom v oblasti klimaticko-energetického balíčka EÚ a SR, nakoľko jeho ciele sú pri súčasnom stave vývoja techniky a technológií fyzikálne nedosiahnuteľné, z globálneho hľadiska pre ochranu klímy neúčinné, majú potenciál zničiť značnú časť strategicky dôležitého európskeho priemyslu, v dôsledku pokračujúcej spotreby jeho produktov presúvajú emisie do zahraničia a následnou nutnosťou dodatočnej dopravy ich ešte zvyšujú, zakladajú motiváciu k devastácii životného prostredia, akej by bez dotačnej podpory využívania biomasy nebolo a nástroje na ich dosiahnutie nie sú účinné na nápravu prvotných príčin podľa reálnej spoločenskej zodpovednosti za daný stav.

doc. Peter Tauš, vedúci oddelenia, Oddelenie obnoviteľných zdrojov energií, Ústav zemských zdrojov, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v KošiciachÁNO

Keďže energetike bolo v programovom vyhlásení vlády venovaného dosť málo priestoru, myslím si, že by malo byť do zaradené aj nasledovné:

Zamerať sa na zvýšenie podielu OZE a AZE v systémoch CZT formou povolenia inštalácií OZE a AZE v BD (objektoch napojených na SCZT) s účasťou (spolurozhodovacou, investičnou i podnikateľskou) aj samotného prevádzkovateľa SCZT. To znamená zaviesť povinnosť povolenia inštalácie technológie OZE a/alebo AZE, ktorá spĺňa všetky legislatívne a normatívne náležitosti do sekundárneho okruhu BD alebo sústavy BD (objektov) s tým, že aj prevádzkovateľ SCZT bude mať možnosť participovať na investícii i zisku z prevádzky danej technológie. Myslím si, že potenciál bytových domov je na Slovensku dostatočne veľký na to, aby sme sa nebáli požadovaných 14% podielu OZE na našom trhu.

Martin Vlachynský, analytik, INESSÁNO

Po dlhých rokoch zneužívania energetiky na politické účely sa nová vláda zatiaľ aspoň verbálne prihlásila k trhovejšiemu prístupu k energetickému sektoru vrátane liberalizácie cien.

Uvidíme však, ako bude vláda používať mimoriadne silné postavenie SPP na trhu. Hoci to nie je len otázka ekonomická, ale aj geopolitická, v programovom vyhlásení vlády mi absentuje aspoň stručná zmienka o postoji vlády k ďalšiemu vývoju medzinárodnej politiky v preprave a nákupe plynu. 

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pribudlo zmien dodávateľa elektriny. Rebríček naďalej vedú ZSE, SSE a VSE

Pribudlo zmien dodávateľa elektriny. Rebríček naďalej vedú ZSE, SSE a VSE

Traja tradiční dodávatelia, ktorí sú súčasťou vertikálne integrovaných podnikov, dodávajú elektrinu pre zhruba 85 % domácností.

Novela zákona o energetike má zjednodušiť vstup na energetický trh

Novela zákona o energetike má zjednodušiť vstup na energetický trh

Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v prílohe ENERGO v augustovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/08 a zameriava sa na vybrané zmeny, ktorých cieľom je zjednodušenie vstupu účastníkov na trh s energiami.

Editoriál. Putinovu kasu naozaj zabolia až nižšie ceny energií

Editoriál. Putinovu kasu naozaj zabolia až nižšie ceny energií

Trhy potrebujú očakávania, že bude lepšie. Putin potrebuje signál, že dobre už bolo. Úvodník Radovana Potočára vyšiel v augustovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/08 s prílohou ENERGO.