Prešov a VSD podpísali Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo

Prešov a VSD podpísali Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci

Dnes podpísané Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Prešov a Východoslovenskou distribučnou a. s. a ďalšie dva dôležité dokumenty sú potvrdením partnerstva pri zabezpečení príchodu nového investora v Priemyselnom parku IPZ Záborské.

Prešov a VSD podpísali Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci

Naplnením týchto dohôd bude zabezpečená dodávka elektrickej energie i jej dostatočná kapacita, pre už umiestnených, ako aj potenciálnych investorov smerujúcich do Priemyselného parku IPZ Záborské. Partneri boli voči sebe maximálne ústretoví a v krátkom čase tak bolo možné nájsť spoločné riešenie danej problematiky. „Bez vzájomnej participácie všetkých zúčastneným strán by bolo etablovanie nového investora v priemyselnom parku zmarené,“ skonštatovala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Prešov a Východoslovenskou distribučnou a. s. (VSD) je záväzkom oboch strán kooperovať nie iba pri stavbe vyvolanej etablovaním investora v Priemyselnom parku Záborské, ale aj pri budovaní stavieb na území celého mesta Prešov počas obdobia rokov 2015-2017 v celkovej investícii cca l 800 000 Eur.

VSD v ňom deklaruje záväzok vybudovať stavbu vysokonapäťového káblového vedenia z elektrickej stanice Prešov II Šváby do Priemyselného parku Záborské na vlastné náklady ako aj skvalitnenie distribúcie elektrickej energie na území mesta Prešov.

Mesto Prešov tieto skutočnosti zohľadní pri určovaní náhrad za zriadenie vecných bremien súvisiacich s výstavbou, obnovou a rozvojom distribučnej sústavy na pozemkoch vo svojom vlastníctve.

Podpis Memoranda sa stal základným predpokladom pre uzatvorenie Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Prešov a VSD, v ktorej sa VSD zaväzuje pre príchod nového investora zvýšiť výkonovú kapacitu distribúcie elektriny z aktuálnych 4,3 MW na 10,3 MW a zabezpečiť potrebný finančný  balík v objeme státisícov eur. Tieto financie poputujú do výstavby potrebných nových  a úprav existujúcich elektrických vedení v priebehu dvoch rokov.

Špecifikom projektu je predovšetkým podzemný variant vedenia káblov. „Investor vzhľadom na charakter plánovanej výroby potrebuje maximálnu kvalitu a stabilitu distribúcie elektriny, preto sme zvolili technologické riešenie, ktoré je výrazne odolnejšie voči vonkajším, predovšetkým poveternostným vplyvom,“ uviedol Radoslav Haluška, predseda predstavenstva VSD.

Mestu Prešov, respektíve správcovi PP IPZ Záborské, ktorým je v súčasnosti Prešov Real, však zostane možnosť výlučnej distribúcie elektrickej energie v priemyselnom parku. Vzhľadom na to dnes bola podpísaná medzi spoločnosťou Prešov Real a VSD Zmluva o budúcej zmluvy o pripojení.

VSD celkovo preinvestuje, či už v  priamej súvislosti s územím Mesta Prešov alebo s nadradenou infraštruktúrou priľahlého územia v priebehu troch až piatich rokov milióny eur. „Jednak zvýšime užívateľský komfort obyvateľov a podnikateľov Prešova, no zároveň v maximálnej možnej miere zohľadníme historické a kultúrne hodnoty nachádzajúce sa v centrálnej mestskej zóne,“ potvrdil R. Haluška.

VSD tiež ponúkla mestu Prešov budúcu spoluprácu pri zabezpečení internetizácie územia, vytváraní nových možností pre zabezpečenie verejného osvetlenia, zabezpečení distribúcie elektriny pri obnove priemyselných zón v Meste Prešov, rozvoji a tvorbe bytových podmienok obyvateľstva, prípadne spoluprácu pri iných rozvojových aktivitách v súlade s požiadavkami oboch strán Memoranda.

Značky
Prešov

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Spotreba plynu v Česku klesla na najnižšiu úroveň od začiatku storočia

Spotreba plynu v Česku klesla na najnižšiu úroveň od začiatku storočia

Znížila sa aj spotreba a výroba elektriny, ukazujú dáta českej energetiky za prvý štvrťrok 2023.

Plánovali deväť výziev, vyhlásili tri. Plán obnovy v energetike nabral sklz

Plánovali deväť výziev, vyhlásili tri. Plán obnovy v energetike nabral sklz

Štát neplní ani opakovane posunutý harmonogram. Z viac ako 200 miliónov eur doposiaľ rozdelili iba zlomok. Mapovali sme situáciu.

Napriek vojne budujú veterné elektrárne. Od ruskej invázie ich Ukrajine spustila viac než Anglicko

Napriek vojne budujú veterné elektrárne. Od ruskej invázie ich Ukrajine spustila viac než Anglicko

Veterné a solárne elektrárne môžu byť voči ruským útokom odolnejšie ako zdroje na fosílne palivá, ktoré sú koncentrované na menšom území a ťažšie sa opravujú.