VSDS
DTE
INNOGY

Pozvánka na konferenciu: SPRÁVA BUDOV 2017

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností vás pozýva na 6. ročník medzinárodnej konferencie. Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom konferencie.

Pozvánka na konferenciu: SPRÁVA BUDOV 2017

Konferencia sa uskutoční 22. - 24. februára 2017 v hoteli Satel v Poprade.


OKRUHY KONFERENCIE

 1. Finančné riešenia, poistenie a legislatíva pri výkone správy budov

 2. Energetika a problematika rozúčtovania

 3. Inovatívne technické riešenia v budovách

 4. Činnosti a služby spojené so správou

 5. Diskusný blok venovaný oblasti správy budov, odpovede na otázky

Konferencie sa každoročne zúčastňuje vyše 250 účastníkov zo Slovenska aj zahraničia.

Šiesty ročník medzinárodnej konferencie „Správa budov 2017“ chce pomôcť správcom v ich práci ponukou riešení a nápadov či už v legislatívnej, ekonomickej, právnej oblasti, ako aj v technických aspektoch výkonu správy

Obľúbenou časťou konferencie je v diskusiách riešenie konkrétnych problémov správcov odpoveďami zo strany odborníkov. Na tohoročnej konferencii budú prezentované aj skúsenosti z aplikácie nového Zákona o správcoch bytových domov, legislatívne zmeny. Zaujímavé sú aj technické a technologické novinky, s ktorými sa správcovia stretávajú pri obnove bytových domov.


CIEĽOVÁ SKUPINA

Konferencia je určená pre:

 • zástupcovia profesionálnych správcovských spoločností všetkých typov bytových domov a nebytových priestorov,

 • pracovníci štátnej správy, ktorí sa starajú o BD a NP,

 • zástupcovia spoločenstiev vlastníkov bytov,

 • pracovníci stavebných a správcovských bytových družstiev,

 • zástupcovia bytových hospodárstiev,

 • vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorých zaujíma, ako majú postupovať pri správe vo svojom dome,

 • pracovníci štátnej správy, ktorí majú na starosti agendu správy budov, stavebných konaní a pod.

 • predstavitelia a členovia združení obdobného zamerania.


PROGRAM KONFERENCIE 2017

STREDA 22. 2. 2017

 • 09,00 – 13,00 Prezentácia účastníkov

 • 13,00 – 13,10 Zahájenie konferencie (Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN)

I. FINANČNÉ PRODUKTY PRE SPRÁVCOV BDaNP V ROKU 2017 | Moderuje: Mgr. Eugen Kurimský

 • 13,10 – 13,30 Obnovujte so zaručenou kvalitou s financiami z Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
  JUDr. Katarína Niňajová, PSS, a. s.

 • 13,30 – 13,50 Komplexné poistenie bytových domov a poistenie zodpovednosti správcov bytových domov v podmienkach súčasnej legislatívy
  Mgr. František Sebestyén, Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

 • 13,50 – 14,10 Podmienky pre poskytnutie podpory zo ŠFRB v roku 2017
  Ing. Juraj Bartoš, ŠFRB

 • 14,10 – 14,30 Aktuálne problémy a aplikačná prax pri zápisoch zákonných záložných práv a zápisoch iných poznámok a zmien na listoch vlastníctva
  (Mgr. Richard Beli, VIAM – dražobná spoločnosť, s. r. o., ZSaUN)

 • 14,30 – 15,00 PRESTÁVKA

II. ENERGETIKA A LEGISLATÍVA V ROKU 2017 | Moderuje: Ing. Miloš Hajdin

 • 15,00 – 15,20 Predloženie návrhu novely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a katastrálneho zákona
  Peter Pamula, poslanec NR SR

 • 15,20 – 15,40 Aktuálne informácie v legislatíve v rámci energetickej hospodárnosti
  Ing. Marek Kušnír, PhD., SvF TUKE

 • 15,40 – 16,10 Energetická efektívnosť
  Roman Benčič, Marcel Beregi, ELGAS, s. r. o.

 • 16,10 – 16,30 Faktor primárnej energie systémov CZT a rozpočítavanie množstva dodaného tepla
  JUDr. Rastislav Hanulák, Ing. Stanislav Janiš, SZVT

 • 16,30 – 16,50 Pripravované zámery MDV SR v oblasti bývania
  Ing. Miloš Hajdin, MDV SR

 • 16,50 – 17,10 Skúsenosti z aplikačnej praxe zákona o správcoch bytových domov
  Mgr. Martina Limpárová, MDV SR

19,30 SPOLOČENSKÝ VEČER

 • Príhovor generálneho partnera ELGAS

 • Udelenie ocenenia: „Firma časopisu Správca bytových domov“ za rok 2016

 • Raut a tombola


ŠTVRTOK 23. 2. 2017

 • 8,00 – 8,10 Prezentácia

III. TZB V ROKU 2017 | Moderuje: doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.

 • 8,10 – 8,30 Hospodárenie s teplom v bytových domoch
  doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., SvF TUKE

 • 8,30 – 8,50 Vyregulovanie rozvodov teplej vody v bytových domoch
  Ing. František Vranay, PhD., SvF TUKE

 • 8,50 – 9,10 Presnosť PRVN a požiadavky na prevádzku sústav ÚK v zmysle normy EN 834
  Ing. Dušan Slobodník, ENBRA

 • 9,10 – 9,30 Hydraulické vyregulovanie vykurovania po zateplení
  Ing. František Vranay, PhD., SvF TUKE

 • 9,30 – 9,50 Komplexná obnova rozvodov v bytovom dome
  Ing. Branislav Štosel, HERZ, s. r. o.

 • 9,50 – 10,10 Samovyvažovacie termostatické ventily AutoSAR & armatúry pre statické a dy namic ké vyvažovanie Comap
  Mgr. Janka Bažíková, COMAP Praha, s. r. o.

 • 10,10 – 10,20 Bytové vodomery a PRVN
  Ing. František Novák, V. I. Trade, s. r. o.

 • 10,30 – 10,50 PRESTÁVKA

 • 10,50 – 11,10 Problematika zdravotnotechnických sústav v bytových domoch
  doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., SvF TUKE

 • 11,10 – 11,30 REMS – Inovatívny, profesionálny, spoľahlivý – Multi-Push – dodržiavanie normy STN 806 v praxi
  Valentín Javorský, REMS Česká republika, s. r. o.

 • 11,30 – 11,50 Projekt: Dr. Voda 806 – kvalita vody – dezinfekcia – revitalizácia – IPS technika
  Ing. Jozef Javorský, Swiss Aqua Technologies SK, s. r. o.

 • 11,50 – 12,10 Hlučnosť kanalizačných potrubí v bytovom dome pred sanáciou rozvodov a po nej
  Ing. Peter Tomáň, REHAU, s. r. o.

 • 12,10 – 12,30 Meranie spotreby energií v bytových domoch
  Jozef Vincze, Siemens, s. r. o.

 • 12,30 – 12,50 Kompletná výmena stúpacích rozvodov v bytových domoch so systémom Uponor
  Richard Skovajsa, Uponor, s. r. o.

 • 12,50 – 13,10 Rádiový zber dát, prínos a využitie
  Mgr. Adriana Michaličková, ista Slovakia, s. r. o.

 • 13,10 – 14,00 OBED

IV. OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV V ROKU 2017 | Moderuje: Ing. Jozef Horváth

 • 14,00 – 14,30 PCI systémové riešenia obnovy balkónov, lodžií a terás bez obmedzení
  Ing. Jozef Horváth, BASF Slovensko, spol. s r. o.

 • 14,30 – 15,00 Energetická certifikácia bytov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 324/2016 Z. z.
  prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

 • 15,00 – 15,20 Praktické skúsenosti s realizáciou požiarnych zábran
  Ing. Monika Štefancová, BAUMIT, s. r. o.

 • 15,20 – 15,40 Technologický postup sanačných opatrení na povrchu fasád opatrených kontaktným zatepľovacím systémom ETICS, napadnutých biodeteriogénmi – riasami a plesňami
  Tibor Bažalovič, Stachema Bratislava, a. s.

 • 15,40 – 16,00 Sanácie vonkajších konštrukcií a vonkajších pochôdznych plôch
  Slavomír Vician, Henkel Slovensko, spol. s r. o.

 • 16,00 – 16,30 PRESTÁVKA

 • 16,30 – 16,50 Hliníkové zábradlia, balkónové presklenia
  Fedor Gajdošík, al-stav, s. r. o.

 • 16,50 – 17,10 Výmena výťahu komplexná či čiastočná...?
  Ing. Ivan Dražo, KONE, s. r. o.

 • 17,10 – 17,30 Posúdenie vetrania v bytových budovách z požiarneho hľadiska
  doc. Ing. Peter Kapalo, PhD., SvF TUKE

19,30 SPOLOČENSKÝ VEČER | Príhovor generálneho partnera BASF


PIATOK 24. 2. 2017

V. SPRÁVA BUDOV V ROKU 2017 | Moderuje: Mgr. Eugen Kurimský

 • 8,00 – 8,10 Prezentácia

 • 8,10 – 8,30 Lidský faktor při použití IS ve správě stavebního objektu
  Jan Talášek, ATALIAN

 • 8,30 – 8,50 Diagnostika stavu bytových domů jako základ pro jejich preventivní údržbu
  doc. Ing. et Ing. František Kuda,CSc., Ing. Natálie Szeligová, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

 • 8,50 – 9,10 Požiarna ochrana v bytovom dome (nielen pre správcov)
  Julianna Michaláčová, HEURA s. r. o., ZsaUN

 • 9,10 – 9,30 Využitie profesionálneho CAFM softvéru pri správe budov
  Ing. Michal Humenský, Chastia, s. r. o.

 • 9,30 – 9,50 Akademie pro bytové domy
  Mgr. Martin Kroh, Stavební bytové družstvo Praha

 • 9,50 – 10,10 10 rokov skúseností s kurzom „Manažér správy budov“
  Mgr. Eugen Kurimský, V. O. Č. Slovakia, s. r. o.

 • 10,10 – 12,00 Odpovede na zaslané otázky, diskusia účastníkov

 • 12,00 UKONČENIE KONFERENCIE

 • 12,00 – 13,00 OBED

 • 13,00 – 15,00 Valné zhromaždenie Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností


PRIHLÁŠKA

Prihlášku na konferenciu nájdete tu: http://www.tzbportal.sk/obsah/konferencia-sprava-budov-2017-prihlaska.html


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Ako pád ceny ropy ovplyvňuje výhodnosť investícií do OZE, ropy a plynu?

Ako pád ceny ropy ovplyvňuje výhodnosť investícií do OZE, ropy a plynu?

Investície do obnoviteľných zdrojov energie dhodobo rastú nezávisle od ceny ropy.

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2020 - aktualizovaná

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2020 - aktualizovaná

Šiesty ročník konferencie s podtextom „Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie“ by sa mal uskutočniť v dňoch 13. - 15. mája 2020 v Grand hoteli Permon v Podbanskom.

Nové rozvody teplej vody v bytovom dome dokážu ušetriť aj 40 % nákladov za teplo

Nové rozvody teplej vody v bytovom dome dokážu ušetriť aj 40 % nákladov za teplo

Obyvatelia staršieho bytového domu mali teplú vodu k dispozícii v požadovanej teplote iba výnimočne. Výmenou rozvodov výrazne znížili náklady a teplú vodu majú nepretržite.