VSE
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: Ochrana ovzdušia 2023

Medzinárodna konferencia sa uskutoční už v pondelok v príjemnom prostredí hotela Patria na Štrbskom Plese.

Pozvánka na konferenciu: Ochrana ovzdušia 2023

Organizátor podujatia Kongres Studio, s.r.o. pozýva na tradičnú medzinárodnú konferenciu, ktorej sa každoročne zúčastňuje už vyše 200 zástupcov z firiem, štátnej a verejnej správy, univerzít ako aj expertov, prevažne zo Slovenska ale aj z Českej republiky, aby si navzájom vymenili skúsenosti a prediskutovali aktuálne problémy.

Účastníci konferencie si budú môcť vypočuť zaujímavé prezentácie na aktuálne témy v oblasti ochrany ovzdušia a budú mať možnosť podeliť sa o nové poznatky a skúsenosti s ostatnými odborníkmi v tejto oblasti. 


Termín a miesto konania

 • 27. - 29. novembra 2023 /pondelok-streda/
 • Hotel Patria****, Štrbské Pleso

Organizátori

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o. a spolupracujúce inštitúcie:
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
 • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno, ČR
 • European Science and Research Institute (ESRI), Zvolen, SR
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, SR

Témy konferencie

 • Nová právna úprava ochrany ovzdušia a revízia smernice o kvalite ovzdušia
 • Zmena klímy, obchodovanie s emisnými kvótami a uhlíková neutralita
 • Znečisťovanie ovzdušia z priemyselnej činnosti (Priemyselné emisie)
 • Regulácia zápachu, legislatíva a skúsenosti zo zahraničia
 • Znečisťovanie ovzdušia z dopravy (Emisie z dopravy)
 • Znečisťovanie ovzdušia z rôznych sektorov hospodárstva
 • Modelovanie a riadenie kvality ovzdušia (Kvalita ovzdušia)
 • Informačné systémy a inovatívne techniky a riešenia v oblasti ochrany ovzdušia
 • Fugitívne emisie a ich kvantifikácia
 • Rádioaktivita v ovzduší

Program konferencie

Aktuálny a podrobný program s témami a jednotlivými prednáškami si môžete stiahnuť v priloženom odkaze.

Bližšie informácie o podujatí, kontakt na organizátora a prihlášku nájdete tu.

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatiaMohlo by vás zaujímať

Testovali ukladanie elektriny z fotovoltických panelov v superkondenzátoroch

Testovali ukladanie elektriny z fotovoltických panelov v superkondenzátoroch

Hoci majú superkondenzátory prakticky nekonečnú životnosť, viaceré vlastnosti limitujú ich aplikovateľnosť v praxi.

Pozvánka na konferenciu: Nová energetika, nové modely optimalizácie energetických nákladov

Pozvánka na konferenciu: Nová energetika, nové modely optimalizácie energetických nákladov

Ďalšie z podujatí efocus.sk o riešeniach pre domácnosti a energetické spoločenstvá a výzvach, ktoré je ešte potrebné zdolať na Slovensku a v Čechách.

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

22. ročník medzinárodnej odbornej konferencie s témou "Aplikácia OZE pri napĺňaní cieľov zelenej dohody" sa uskutoční na začiatku mája v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.