VSE
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

22. ročník medzinárodnej odbornej konferencie s témou "Aplikácia OZE pri napĺňaní cieľov zelenej dohody" sa uskutoční na začiatku mája v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra technických zariadení budov a Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 22. konferenciu so zahraničnou účasťou

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 2024

Aplikácia OZE pri napĺňaní cieľov zelenej dohody


Konferencia chce osloviť architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Problematika nízkoteplotných systémov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna nielen pri vykurovaní budov, resp. ich chladení, ale rovnako aj pri príprave teplej vody, ohreve bazénov a v neposlednom rade tiež pre poľnohospodárske účely.


Termín a miesto konania

 • 6. - 7. máj 2023 /pondelok-utorok/
 • Hotel ATRIUM****, Nový Smokovec

Odborný program je rozdelený do piatich mono-tematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy OZE (podmienky, solárna energia, biomasa, tepelné čerpadlá a geotermálna energia) a ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch zásobovania teplom.


Odborný garant:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
 • Stavebná fakulta STU, Katedra TZB
 • dusan.petras@stuba.sk

Prípravný výbor:

 • prof. Ing. P. Tauš, PhD., FBERG TU Košice
 • Ing. Lukáš Skalík, PhD., SVF STU Bratislava
 • doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD., SvF STU Bratislava
 • prof. Ing. Michal Masaryk, PhD., SjF STU Bratislava
 • prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava

Program konferencie

6. 5. 2024 pondelok

08.30 - 09.45 h. Registrácia účastníkov

09.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie | prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., odborný garant

10.00 - 12.00 h. I. sekcia: PODMIENKY PRE OZE

 • vedie: prof. Ing. Peter Tauš, PhD., FBERG, TU Košice
 • Generálny partner: Viessmann, s.r.o.
 1. Obnoviteľné zdroje energie ako základný pilier zelenej dohody | P. Tauš, FBERG, TU v Košiciach
 2. Podpora obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a v MSP | M. Veverka, SIEA
 3. Zmena mixu zdrojov energie po roku 2000 - využívanie OZE v SR, EÚ a vo svete | J. Jankovský, Apertis, s.r.o.
 4. Integrovanie obnoviteľných zdrojov energie do sietí CZT – projekt Low2High District Heating | M. Mudrá, SvF STU v Bratislave
 5. Nízkoenergetické sálavé systémy vykurovania/chladenia s OZE | D. Petráš, SvF STU v Bratislave
 6. Veterné ploty a možnosti ich využitia | J. Vrlík, NEAT a.s.
12.00 - 13.00 h. Prestávka na obed

13.00 - 15.00 h II. sekcia: SOLÁRNA ENERGIA

 • vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD., SvF STU v Bratislave
 • Hlavný partner:
 1. Najväčší termický solárny systém na Slovensku využívaný ako podpora pre tepelné čerpadlá | P. Kuliaček, Viessmann, s.r.o.
 2. Výpočet slnečného energetického systému pre ohrev TV a podporu vykurovania | L. Skalík, SvF STU v Bratislave
 3. Názov bude čoskoro doplnený | V. Galeková, SAPI
 4. Súčasné možnosti recyklácie fotovoltických panelov v praxi | R. Blaho, ASEKOL SK s.r.o.
 5. Výroba tepla zo slnka v systémoch CZT | D. Lako, Združenie výrobcov ekologickej energie Slovenska
 6. Adaptívne tienenie strešných svetlíkov pomocou tenkých kvapalinových vrstiev | M. Masaryk, M. Masaryk Jr., SjF STU v Bratislave

15.00 - 15.30 h. Prestávka na kávu

15.30 - 17.30 h. III. sekcia: BIOMASA

 • vedie: doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD., SvF STU v Bratislave 
 • hlavný partner sekcie: HERZ, spol. s r.o.
 1. Rýchlorastúce stromy a energetické byliny ako vstupná surovina pre získavanie energií a biochemikálií v systéme cirkulárnej ekonomiky | J. Gaduš, FEŠRR SPU v Nitre
 2. Pripájanie biometánových staníc do siete SPP - distribúcia, a.s. | R. Illith, SPP-distribúcia, a.s.
 3. Vplyv zmeny prevádzkových podmienok zdroja tepla na spaľovanie biomasy na produkciu tuhých znečisťujúcich látok | M. Holubčík, J. Jandačka, J. Šrámka, M. Vantúch, SjF ŽU v Žiline
 4. Zachytávanie pevných prachových častíc v procese spaľovania | M. Zlacký, HERZ, spol. s r.o.
 5. Biopalivá ako efektívny spôsob navyšovania podielu OZE v doprave | V. Nemček, R. Jonáš, ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív) Leopoldov
 6. Porovnanie spaľovacieho procesu smrekových a bukových peliet | N. Čajová Kantová, M. Holubčík, J. Jandačka, B. Ftorek, SjF ŽU v Žiline
17.30 - 20.00 h. Priestor na relax
 • Odovzdanie ceny za prínos v uplatňovaní OZE 2023

20.00 - 20.30 h. Príhovor generálneho partnera

20.30 - 23.00 h. Spoločenský večer

7. 5. 2024 utorok

08.00 - 08.30 h Registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h. IV. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ

 • vedie: prof. Ing. Michal Masaryk, PhD., SjF STU v Bratislave 
 • hlavný partner sekcie: GEROtop a STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.
 1. Reverzibilita chladiacich okruhov v tepelných čerpadlách je skrytá hrozba alebo len technický detail? | P. Tomlein, SZCHKT
 2. Ľadový zásobník – energia zo slnka, vody a zeme pre tepelné čerpadlá | P. Kuliaček, Viessmann, s.r.o.
 3. Tepelné čerpadlo využívajúce vzduch ako obnoviteľný zdroj energie | M. Šimko, D. Petráš, L. Živner, D. Szabó, J. Takács, SvF STU v Bratislave, NIBE
 4. Primárne okruhy pre tepelne čerpadlá zem/voda | M. Makýš, GEROtop
 5. Priama premena solárnych tepelných zaťaží budov na klimatizačný chlad | M. Masaryk, SjF STU v Bratislave
 6. Technologické riešenie zdrojovej časti bytového domu s využitím OZE | A. Jendrichovská, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.
10.30 - 11.00 h. Prestávka na kávu

11.00 - 13.00 h. V. sekcia: GEOTERMÁLNA ENERGIA

 • vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU v Bratislave 
 • hlavný partner sekcie: NRG flex
 1. Tepelno-energetický potenciál zdrojov geotermálnej energie na Slovensku a perspektívy trvalo udržateľného rezervoárového manažmentu | B. Fričovský, ŠGÚDŠ
 2. Geotermálna energia – aktuálne projekty a možnosti rozvoja | O. Halás, Slovgeoterm a.s.
 3. Odporúčania na rekuperáciu odpadového tepla z termálnych bazénov | A. Predajnianska, SvF STU v Bratislave
 4. Využitie geotermálnej energie na priemyselné účely v spoločnosti SlovTan Contract Tannery Liptovský Mikuláš | M. Gajdošík, Decon, spol. s.r.o.
 5. Flexibilné tepelné siete aplikácie pre geotermálne energetické systémy | R. Štefanec, NRG flex, s.r.o., E. Švarcová, SvF STU v Bratislave
 6. Koncepcia zvyšovania účinnosti využívania energie v geotermálnych energetických systémoch | J. Takács, SvF STU v Bratislave
13.00 - 14.00 h. Diskusia, záver konferencie


Organizačný garant: Organizačný výbor: 
 • Ing. Eva Švarcová
 • Ing. Martina Mudrá

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová
 • sstp@sstp.sk

Prihláška a program


Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Dron monitoruje elektrické vedenie. Energetici ho prvýkrát vypustili bez priameho vizuálneho kontaktu pilota

Dron monitoruje elektrické vedenie. Energetici ho prvýkrát vypustili bez priameho vizuálneho kontaktu pilota

Východoslovenská distribučná získala oprávnenie na prevádzku dronov v režime BVLOS. Dron takto dnes odštartoval z Elektrickej stanice v Lemešanoch

PPA zmluvy na dodávku zelenej elektriny. Aké typy existujú a ako sa určuje cena

PPA zmluvy na dodávku zelenej elektriny. Aké typy existujú a ako sa určuje cena

Zmluvy o dodávke elektriny z obnoviteľných zdrojov prinášajú výrobcom aj odberateľom viacero výhod. Na Slovensku sa zatiaľ veľmi nerozvíjajú.