VSDS
VSDS
Belimo 2

Poskytovateľ energetickej služby. Pribudla ďalšia pečiatka z ministerstva

Ministerstvo hospodárstva v novom zákone o energetickej efektívnosti zaviedlo ďalšiu pečiatku. Poskytovateľ tzv. garantovanej energetickej služby musí absolvovať skúšku odbornej spôsobilosti, ku ktorej môže byť pripustený len po splnení ďalších podmienok. Európska smernica možnosť certifikovať tieto služby členským štátom umožňuje, ministerstvo tvrdí, že prikazuje.

Poskytovateľ energetickej služby. Pribudla ďalšia pečiatka z ministerstva

Photodune

Garantovanú energetickú službu môže po novom poskytovať iba držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo energetický audítor. Osvedčenie môže získať až po absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti, ku ktorej musí spĺňať kvalifikačné predpoklady a mať odbornú prax.

Poskytovateľ tzv. garantovanej energetickej služby vypracováva projekty energetickej hospodárnosti (tzv. Energy Performance Contracting - EPC) s garantovanou úsporou energie. Projekt obsahuje viacero povinných častí, napríklad spracovanie analýzy a opatrení, auditu a opatrení, inštaláciu projektu a skúšobnú prevádzku, zabezpečenie a preukazovanie dosahovania garantovaných úspor, financovanie projektu, monitorovanie a hodnotenie spotreby energie, zabezpečenie palív, dodávku zariadení alebo záruku prevádzky inštalovaného nového zariadenia a dosahovaných úspor.

Na Slovensku už bolo doteraz zrealizovaných niekoľko projektov EPC ich poskytovateľmi (tzv. Energy Service Companies - ESCO). „V roku 2011 poskytovalo garantovanú energetickú službu (EPC/ESCO) iba 10 spoločností na Slovensku a do roku 2011 bolo uskutočnených iba 20 projektov EPC,“ uviedlo pre Energie-portal.sk komunikačné oddelenie ministerstva hospodárstva.

Energetickým službám poskytovania projektov energetickej hospodárnosti sa venuje smernica o energetickej efektívnosti. Tá umožňuje členským štátom zaviesť akreditáciu pre poskytovateľov týchto služieb. „Členský štát sprístupni certifikačné/akreditačné/rovnocenné systémy kvalifikácie vtedy, ak považuje vnútroštátnu úroveň technickej spôsobilosti, objektívnosti a spoľahlivosti za nepostačujúcu“, uvádza smernica. Členský štát môže v tom prípade zabezpečiť aj vhodné programy odbornej prípravy.

Ministerstvo sa rozhodlo túto povinnosť zaviesť. „Navrhnutý systém poskytovania energetickej služby nie je nad rámec požiadaviek smernice o energetickej efektívnosti. Podľa článku 16 smernice je potrebné zriadiť kvalifikačnú schému poskytovateľov energetickej služby, pričom je na zvážení členského štátu, ako to urobí,“ tvrdí rezort hospodárstva. Odkazuje pri tom na to, že doteraz neexistovala legislatíva, ktorá by upravovala celý systém energetickej služby ako taký. „V smernici sa však určité časti takéhoto systému požadujú vytvoriť,“ konštatuje.

Čo hovorí smernica?

Článok 16
Dostupnosť systémov kvalifikácie, akreditačných a certifikačných systémov

1. Ak členský štát považuje vnútroštátnu úroveň technickej spôsobilosti, objektívnosti a spoľahlivosti za nepostačujúcu, zabezpečí, aby sa pre poskytovateľov energetických služieb, energetických auditov, manažérov v oblasti energetiky a inštalatérov prvkov budov súvisiacich s energiou vymedzených v článku 2 ods. 9 smernice 2010/31/EÚ do 31. decembra 2014 sprístupnili certifikačné a/alebo akreditačné systémy a/alebo rovnocenné systémy kvalifikácie alebo aby boli k tomuto dátumu prístupné, vrátane vhodných programov odbornej prípravy v prípade potreby.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa systémami uvedenými v odseku 1 zabezpečila pre spotrebiteľov transparentnosť, aby boli spoľahlivé a aby prispievali k plneniu národných cieľov v oblasti energetickej efektívnosti.

3. Členské štáty sprístupnia verejnosti certifikačné a/alebo akreditačné systémy alebo rovnocenné systémy kvalifikácie podľa odseku 1 a spolupracujú navzájom, ako aj s Komisiou v otázkach porovnávania a uznávania týchto systémov.

Členské štáty prijmú v súlade s článkom 18 ods. 1 primerané opatrenia na to, aby boli spotrebitelia informovaní o dostupnosti systémov kvalifikácie a/alebo certifikačných systémov.

Zdroj: Smernica EPaR 2012/27/EÚ
Bold: redakcia

MH SR: garantované služby vyplývajú zo smernice

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Rýchly internet pomôžu rozšíriť distribútori elektriny, budú spolupracovať s operátormi

Rýchly internet pomôžu rozšíriť distribútori elektriny, budú spolupracovať s operátormi

Západoslovenská distribučná, Stredoslovenská distribučná a Východoslovenská distribučná prisľúbili štátu pomoc pri budovaní vysokorýchlostného internetu. Ten sa dá vďaka smart grid priviesť všade tam, kam tečie elektrina.

Návrh ministerstva môže niektoré elektrárne zlikvidovať, tvrdia fotovoltici

Návrh ministerstva môže niektoré elektrárne zlikvidovať, tvrdia fotovoltici

Predĺženie podpory pre zelené elektrárne v podobe, ako ho navrhuje rezort hospodárstva, asociácia výrobcov odmieta. Navrhuje iné riešenie.

Zelený vodík je stále výrazne drahší ako vodík zo zemného plynu s CCS, ukázala správa Komisie

Zelený vodík je stále výrazne drahší ako vodík zo zemného plynu s CCS, ukázala správa Komisie

Cena zeleného vodíka podľa očakávaní Európskej komisie pôjde dole. Výroba vodíka má zlacnieť podobne, ako vďaka väčšiemu etablovaniu technológií klesli aj ceny veternej a solárnej energie.