Eversheds Sutherland
VSDS
INNOGY

Pierre Poncik

Pierre Poncik, M.Sc., podpredseda predstavenstva, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Pierre Poncik

V roku 2003 absolvoval Vysokú školu ekonomickú ESC Lille, odbor Finančné trhy, vo Francúzsku, kde získal akademický stupeň M.Sc. (Master of Science). Po skončení štúdia pracoval v Paríži ako audítor.

V roku 2004 nastúpil ako obchodný attaché na Veľvyslanectve Francúzskej republiky na Slovensku. V rokoch 2005 až 2008 pôsobil na obchodnom oddelení v spoločnosti Dalkia a.s.

V roku 2008 začal pracovať v spoločnosti GDF SUEZ ako poradca pre predstavenstvo SPP, kde sa venoval najmä obchodu s plynom.

Od roku 2010 pôsobil v spoločnostiach aktívnych najmä v oblasti prevádzkovania zásobníkov, a tiež v oblasti prieskumu a ťažby plynu a ropy. Prvou bola spoločnosť POZAGAS a.s., kde bol členom a neskôr predsedom predstavenstva, následne v spoločnosti SPP Storage s.r.o., pôsobil ako konateľ, a nakoniec v spoločnosti NAFTA a.s. ako predseda predstavenstva.

Od roku 2013 do júna 2014 pracoval ako manažér zodpovedný za oblasť energetiky na oddelení Management Consulting, v spoločnosti Deloitte Advisory s.r.o.

Členom predstavenstva SPP sa stal 20. júna 2014, od 30. septembra 2014 je podpredsedom predstavenstva tejto spoločnosti.


Mohlo by vás zaujímať

Andrej Juris (životopis)

Andrej Juris (životopis)

Nový predseda ÚRSO Andrej Juris pôsobil 15 rokov v spoločnosti Západoslovenská distribučná.

Thomas Jan Hejcman

Thomas Jan Hejcman

Thomas Jan Hejcman, predseda predstavenstva spoločnosti Východoslovenská energetika, a.s.

Jaroslav Vach, Martin Riegel a Michal Pokorný. Kto sú ľudia vo vedení SEPS?

Jaroslav Vach, Martin Riegel a Michal Pokorný. Kto sú ľudia vo vedení SEPS?

Ministerstvo financií zverejnilo životopisy členov a predsedu predstavenstva SEPS.