OKTE: Finančné zábezpeky pre zúčtovanie odchýlok a krátkodobý trh budú úročené záporným úrokom | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo 2

OKTE: Finančné zábezpeky pre zúčtovanie odchýlok a krátkodobý trh budú úročené záporným úrokom

Banka bude uplatňovať negatívnu úrokovú sadzbu na úrovni - 0,4 % p.a.

OKTE: Finančné zábezpeky pre zúčtovanie odchýlok a krátkodobý trh budú úročené záporným úrokom

Banka, u ktorej sú vedené účty pre potreby zloženia depozitu na finančnú zábezpeku pre zúčtovanie odchýlok a pre krátkodobý trh, oznámila rozhodnutie od októbra 2020 uplatňovať pre tieto účty negatívnu úrokovú sadzbu.

Svojich obchodných partnerov o tom informoval Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE).

"Rozhodnutie banky reflektuje dlhodobo pretrvávajúcu situáciu na finančných trhoch, kde sa referenčné sadzby nachádzajú v negatívnom pásme," uviedol OKTE s tým, že banka bude uplatňovať negatívnu úrokovú sadzbu na úrovni - 0,4 % p.a.

"Vo vzťahu k vyššie uvedenému Vám týmto dávame na vedomie, že s účinnosťou od 30. októbra 2020 Vás OKTE, a.s. do 15. dňa po uplynutí každého kalendárneho štvrťroka informuje o výške vynaložených nákladov vyplývajúcich z úročenia depozitu negatívnou úrokovou sadzbou sprístupnením podkladu v IS OKTE," informoval OKTE.

Vynaložené náklady je potrebné uhradiť OKTE na základe faktúry, ktorú OKTE sprístupní v IS OKTE a zašle ju e-mailom na adresu uvedenú v Prílohe č. 1 Zmluvy o zúčtovaní odchýlky, resp. Zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou. Faktúra je splatná 14 kalendárnych dní odo dňa jej sprístupnenia v informačnom systéme.

Prvýkrát OKTE vystaví predmetnú faktúru v januári 2021 za uplynulý štvrťrok. Ak táto faktúra nebude uhradená, OKTE bude môcť použiť na jej úhradu depozit najskôr v prvý pracovný deň po splatnosti neuhradeného záväzku.

Pripravujú nový prevádzkový poriadok


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Plánujú odstávky elektriny v troch okresoch. Energetici opravia vedenia, posvietia si aj na trafostanice

Plánujú odstávky elektriny v troch okresoch. Energetici opravia vedenia, posvietia si aj na trafostanice

Obmedzenie dodávok elektriny čaká obyvateľov stredného Slovenska.

Monitoring energetiky | 1. - 5. 6. 2023

Monitoring energetiky | 1. - 5. 6. 2023

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Monitoring energetiky | 25. - 31. 5. 2023

Monitoring energetiky | 25. - 31. 5. 2023

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.