Odpad budú premieňať na elektrinu a teplo. Ewia zverejnila detaily investície pri Šali | ENERGIE-PORTAL.SK
VSDS
VSDS
VSE

Odpad premenia na elektrinu a teplo. Ewia zverejnila detaily investície pri Šali

Zariadenie na energetické zhodnotenie odpadov môže v budúcnosti zásobovať teplom priemyselné podniky či plaváreň a domácnosti v Šali.

Odpad budú premieňať na elektrinu a teplo. Ewia zverejnila detaily investícii pri Šali

Foto: ewia

Prvá elektráreň využívajúca odpad ako palivo na území Slovenska by mohla byť spustená do prevádzky koncom roka 2025. Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložila spoločnosť ewia, investor, podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

O plánoch spoločnosti patriacej pod investičnú skupinu Wood & Company sme na Energie-portal.sk informovali už koncom augusta. V tomto článku sa dozviete:

  • aká bude výška investície a koľko vznikne pracovných miest,
  • koľko elektriny a tepla bude zariadenie vyrábať,
  • ako bude fungovať technológia,
  • kam budú smerovať dodávky tepla,
  • aké znečisťujúce látky môžu vznikať pri spaľovaní.

Stavať chcú už v roku 2023

Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE), ako sa má celé zariadenie nazývať, chce ewia vybudovať pri priemyselnom areáli v Šali. Z pohľadu energetiky bude jeho najdôležitejšou súčasťou zariadenie na energetické využitie odpadov (ZEVO), v ktorom budú nerecyklovateľný odpad spaľovať. O triedení odpadu a odpadových aspektoch projektu sme priniesli viac na Odpady-portal.sk.

Priamo v novom centre má nájsť prácu v trojzmennej prevádzke približne 200 ľudí. Ďalšie pracovné miesta by mali pribudnúť v sektore služieb aj nepriamo. Ewia predpokladá, že celková výška investície (vrátane technologickej časti) dosiahne 120 miliónov eur.

So začiatkom výstavby spoločnosť počíta v roku 2023 a jej ukončenie predbežne odhaduje na jeseň 2025. V prípade, že by výstavba postupovala podľa tohto plánu, do prevádzky by sa CCE mohlo dostať v závere roka 2025.

Vyrobia do 55 GWh elektriny

ZEVO by malo byť podľa zámeru investora v prevádzke takmer nepretržite (minimálne 8000 hodín ročne) a spotrebovať 100 000 ton odpadu ročne. Počíta sa s výhrevnosťou odpadu od siedmich do štrnástich MJ na kilogram.

Zariadenie by malo ročne vyrobiť do 55 GWh elektriny, pričom v celom centre vrátane samotného ZEVO spotrebujú okolo osem GWh. Do siete by tak elektráreň mohla dodávať do 47 GWh.

Okrem elektriny bude ZEVO pri prevádzke spotrebúvať aj zemný plyn. Prídavné plynové horáky budú v prevádzke počas nábehu a odstavovania zariadenia, aby teplota neklesla pod minimálnu teplotu 850 °C, pokým sa v spaľovacom priestore nachádza nespálený odpad.

Ako to bude fungovať?

Kotol v ZEVO bude konfigurovaný pre spaľovací systém, ktorý používa pohyblivý rošt. Priemerný tepelný výkon kotla by mal dosahovať 30,56 MW pri tepelnej účinnosti 84,5 %. Za hodinu by v ňom malo zhorieť 12,5 tony odpadu.

Spaliny, ktoré vzniknú pri horení, prechádzajú ťahmi parného kotla a odovzdávajú tepelnú energiu teplo-výmenným plochám.

Paru s teplotou okolo 425 °C budú následne z parného kotla viesť do strojovne parnej turbíny. Z vysokotlakého rozdeľovača sa bude následne napájať vysokotlaká časť parnej turbíny, kde para roztočí obežné koleso parnej turbíny.

Takto získaná mechanická práca v podobe parou poháňaného rotora parnej turbíny sa zužitkováva na pohon generátora.

Teplo môžu dodávať aj do CZT

Časť pary, ktorá sa nepoužije na výrobu elektriny, poslúži pre dodávky tepla. Maximálny možný výkon pary (v horúcej vode) na dodávku má byť 20 MWt.

Zámer, ktorý ewia predložila, počíta s možnosťou, že vyrobenú elektrinu bude CCE dodávať do distribučnej siete a teplo bude dodávať priemyselným odberateľom v okolí, prípadne domácnostiam v Šali.

„Súčasný koncept linky je navrhnutý tak, aby bolo možné produkovať a dodávať teplo pre vlastnú spotrebu tzn. na ohrev hál a prípravu TUV a prípadne dodávku tepla externým odberateľom vo forme pary,“ uvádza ewia vo svojom zámere.

Do úvahy však podľa investora pripadá aj ďalší variant. V prípade záujmu mesta ewia pracuje aj s možnosťou dodávky tepla horúcovodom do systému centrálneho zásobovania teplom (CZT) v Šali, prípadne do plavárne, ktorá sa nachádza v blízkosti priemyselného areálu.

V štúdii realizovateľnosti sa podľa zadania investora počíta s výrobou tepla v takom množstve, aby bolo možné dosiahnuť energetickú účinnosť min. 65 %.

Zdravie neohrozíme, ubezpečujú

V závislosti od toho, aké zloženie budú mať spaľované komunálne a priemyselné odpady a aké budú podmienky spaľovania, môžu v zariadení vznikať emisie pomerne širokého spektra znečisťujúcich látok.

Ewia v predloženom zámere menuje tuhé znečisťujúce látky a v nich obsiahnuté ťažké kovy, ďalej kyslé plyny (napríklad oxid siričitý) oxid uhoľnatý, oxidy dusíka či toxické organické látky a popisuje systém čistenia spalín (FGC) týchto látok.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Slovensko chce oddialiť zákaz predaja benzínových a naftových áut v EÚ

Slovensko chce oddialiť zákaz predaja benzínových a naftových áut v EÚ

Päť európskych krajín požaduje zmiernenie znižovania emisií v cestnej doprave a zavedenie prechodného obdobia pre zákaz spaľovacích motorov.

Zákaz odpájania, právo na splátkový kalendár. ÚRSO ukázal 9 opatrení na ochranu pred zdražovaním

Zákaz odpájania, právo na splátkový kalendár. ÚRSO ukázal 9 opatrení na ochranu pred zdražovaním

Nárast trhových cien energií nedokážeme vykompenzovať, ani ak maximálne znížime distribučné poplatky a zisky energofiriem, avizuje regulátor.

Vedci vyvíjajú veterné turbíny odolné voči hurikánu. Inšpirovali sa palmami

Vedci vyvíjajú veterné turbíny odolné voči hurikánu. Inšpirovali sa palmami

Inovatívny rotor s dvoma ohybnými lopatkami má neštandardnú konfiguráciu a je vhodný predovšetkým na pobrežia. Odolá aj silným náporom vetra.