Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Obnoviteľné zdroje energie

Čo sú obnoviteľné zdroje energie (OZE)? Ktoré energie medzi ne patria? Obnoviteľné zdroje energie definuje zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obnoviteľné zdroje energie

  • Slovník |  08.10.2011 |  redakcia

obnoviteľné zdroje energie

Foto © Property&Environment s.r.o.

Obnoviteľný zdroj energie je nefosílny zdroj energie, ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí. Ide o týchto sedem zdrojov: vodná energia; slnečná energia; veterná energia; geotermálna energia; biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania; bioplyn (a skládkový plyn, ako aj plyn z čističiek odpadových vôd); biometán; aerotermálna energia a hydrotermálna energia.

Elektrina z obnoviteľných zdrojov energie je buď elektrina vyrobená v zariadení na výrobu elektriny, ktoré využíva iba obnoviteľné zdroje energie, alebo elektrina, ktorá zodpovedá podielu obnoviteľných zdrojov energie v zariadení na výrobu elektriny. Za elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie sa nepovažuje elektrina vyrobená v prečerpávacej vodnej elektrárni.


JASPI: Úplné a aktualizované znenie zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

Všetky novinky zo sveta energií a energetiky na portáli Energie-portal.sk prináša i Facebook


Biomasa je biologicky rozložiteľná zložka výrobku, zvyšky rastlinných látok a živočíšnych látok z poľnohospodárstva, lesníctva, taktiež biologicky rozložiteľná zložka komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľná zložka priemyselného odpadu vrátane lúhu zo spracovania dreva. Z biomasy vzniká fermentáciou bioplyn. Z bioplyn sa považuje výhradne plyn určený na energetické využitie, vznikajúci z biomasy fermentáciou.

Biometán je upravený bioplyn, ktorý má technické parametre porovnateľné s technickými parametrami zemného plynu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X