Obchodovanie s emisiami má byť prehľadnejšie. Novela zákona zavádza elektronizáciu | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo

Obchodovanie s emisiami má byť prehľadnejšie. Novela zákona zavádza elektronizáciu

Nahlasovanie emisií skleníkových plynov bude prebiehať elektronicky. Novelizovaný zákon o obchodovaní s emisnými kvótami z dielne envirorezortu má nastaviť systém transparentnejšie.

obchodovanie s emisiami

Foto: Fotolia

Európska únia pridelí Slovensku ročne zhruba 25 miliónov ton emisných kvót AEA. Tie slúžia na pokrytie sektorov dopravy, poľnohospodárstva a odpadov, ale aj na individuálne vykurovanie domácností. Slovensko z tohto prideleného množstva podľa údajov envirorezortu spotrebuje ročne zhruba 21 miliónov.

„Ministerstvo životného prostredia SR preto pripravilo novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorá nastaví prehľadný systém obchodovania s ročne pridelenými emisnými kvótami AEA, určí spôsoby použitia výnosov z ich predaja a zavedenie nahlasovanie emisií skleníkových plynov prostredníctvom elektronického systému,“ uviedol rezort na margo novely. Tú včera schválilo 90 poslancov NR SR. 

Elektronický systém má podľa predstáv ministerstva slúžiť na predkladanie správ o emisiách skleníkových plynov, správ o úrovni činnosti prevádzky, správ o overení a monitorovacích plánov. Keďže emisie skleníkových plynov u nás dlhodobo klesajú a prebytočné kvóty bude môcť štát presunúť do ďalších rokov alebo ich predať iným členským štátom únie.

Výnosy z predaja emisií do Envirofondu

Obchodovanie s emisnými kvótami je v Európskej únii založené na schéme European Union Emission Trading Scheme (EU ETS). Systém nahlasovania údajov o skleníkových plynoch v rámci EU ETS sa má na Slovensku vďaka novele zjednodušiť.

Po novom sa prevádzkovatelia a ďalší účastníci schémy obchodovania budú registrovať a predkladať vybrané údaje prostredníctvom elektronického systému. Ten bude slúžiť na predkladanie správ o emisiách skleníkových plynov, správ o úrovni činnosti prevádzky alebo správ o overení a monitorovacích plánov.

Zmenami prejde aj obchodovanie s emisnými kvótami mimo EU ETS - individuálne vykurovanie domácností, malá energetika, doprava, pôdohospodárstvo a odpady (kvóty AEA). Novela zákona ich umožní Slovensku predať.

„Na základe aktuálnych odhadov predpokladáme do roku 2020 nadbytok týchto emisií. Po tomto roku ich nebude možné preniesť do ďalšieho obdobia. Ak by sme tento nadbytok nepredali, emisné kvóty prepadnú,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Aby bola flexibilita predaja emisných kvót AEA využitá, návrh zákona definuje pojem emisné kvóty AEA, určuje envirorezort ako správcu emisných kvót AEA, ako aj spôsob predaja emisných kvót AEA formou priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe. Výnosy z predaja emisných kvót budú príjmom Environmentálneho fondu.

„Získané financie sa použijú na podporu zelených projektov, ktorých cieľom je čistejšie a zdravšie Slovensko,“ uzavrel Solymos.


Mohlo by vás zaujímať

Platia len od júla a čaká ich prvá novela. ÚRSO ide novelizovať pravidlá trhu s elektrinou

Platia len od júla a čaká ich prvá novela. ÚRSO ide novelizovať pravidlá trhu s elektrinou

Do kľúčovej vyhlášky majú pribudnúť aj nové definície.

Dováža sa menej plynu aj ropy. Energetické importy EÚ v roku 2023 klesajú

Dováža sa menej plynu aj ropy. Energetické importy EÚ v roku 2023 klesajú

V druhom štvrťroku sa medziročný pokles prehĺbil, ukazujú dáta Eurostatu.

Nadácia VSE vyhlásila druhý ročník grantového programu Za zdravý a čistý kraj

Nadácia VSE vyhlásila druhý ročník grantového programu Za zdravý a čistý kraj

Poslaním programu je podporiť projekty, ktoré skvalitnia životné prostredie východného Slovenska.