Najväčší záujem o pripájanie nových zdrojov je po uvoľnení stop-stavu na západe Slovenska | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSDS
Belimo 2

Najväčší záujem o pripájanie nových zdrojov je po uvoľnení stop-stavu na západe Slovenska

Pridelený výkon pre fotovoltické a veterné elektrárne v rámci západného Slovenska pre veľký dopyt investorov navýšili takmer šesťnásobne.

solárne elektrárne

Foto: Dreamstime

  • Aktuality |  18.07.2021 |  Radovan Potočár

Začiatkom apríla 2021 na Slovensku skončil viac ako sedem rokov trvajúci „stop-stav“ pre pripájanie nových zdrojov na výrobu elektriny a zvyšovanie výkonu už existujúcich elektrární. Umožnilo to spustenie nového elektrického vedenia medzi Slovenskom a Maďarskom.

Južný profil na hranici s Maďarskom dovtedy patril k najviac vyťaženým bodom slovenskej prenosovej sústavy. Práve preťaženosť tohto úseku bola jednou z najväčších bariér, ktoré brzdia pripájanie nových zdrojov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), ktorá na Slovensku prevádzkuje prenosovú sústavu, po spustení tohto vedenia v spolupráci s distribučnými spoločnosťami ohlásila, aký objem nových zdrojov na výrobu elektriny bude možné pripojiť v rámci jednotlivých distribučných sústav.

V rámci celej krajiny sa uvoľnila kapacita pre inštalovaný výkon 1 837 MW zdrojov, z toho 407 MW fotovoltických a veterných elektrární. Pripájanie týchto zdrojov SEPS obmedzila osobitným limitom, keďže práve tieto zdroje majú najvýznamnejší vplyv na potrebu podporných služieb.

Na západe je väčšina limitu vyčerpaná

Podľa aktuálnych údajov SEPS je z celkového limitu 1 837 MW v rámci celej krajiny „vyčerpaných“ 465,2 MW, čo predstavuje 25,3 %. Z osobitného limitu pre fotovoltické a veterné elektrárne je to už 348,3 MW, teda 85,6 %.

Najväčší záujem o pripájanie nových zdrojov, prípadne zvyšovanie výkonu jestvujúcich elektrární, výrobcovia prejavili na území spadajúcom pod Západoslovenskú distribučnú (ZSD).

Z celkového inštalovaného výkonu 478 MW prideleného pre túto oblasť si „rezervovali“ už viac ako tri štvrtiny, a to 362,5 MW. Osobitný limit určený pre fotovoltické elektrárne (FVE) a veterné elektrárne (VTE), ktorý bol na západe Slovenska stanovený na 293 MW, je aktuálne vyčerpaný takmer na 100 %: z pridelených 293 MW inštalovaného výkonu je v súčasnosti „k dispozícii“ 0,5 MW.

Aktuálne čerpanie pridelených výkonov (akt. k 12. 7. 2021) | Zdroj: SEPS

Pôvodne bol pritom limit pre pripájanie nových zdrojov na výrobu elektriny zo slnka a vetra určený v rámci všetkých troch distribučných sústav zhodne na úrovni 50 MW. Z dôvodu vysokého dopytu na západnom Slovensku SEPS tento limit pre územie ZSD dodatočne navýšila na spomínaných 293 MW.

„Časť voľného inštalovaného výkonu FVE a VTE je rozdelená na jednotlivých prevádzkovateľov RDS z toho dôvodu, aby nedochádzalo k nekontrolovanému rozvoju FVE a VTE a následne k problematickým stavom zaistenia bezpečnosti ES SR pre nedostatočný objem regulačného výkonu,“ vysvetlila SEPS v usmernení, ktoré vydala spoločnosti s distribučnými spoločnosťami a rezortom hospodárstva a apríli tohto roka.

„Voľný inštalovaný výkon je rozdelený rovnomerne z dôvodu nediskriminácie a v prípade vyššieho dopytu môže byť z úrovne prevádzkovateľa PS navýšený, maximálne však do výšky 407 MW sumárne za celú elektrizačnú sústavu SR,“ píše sa v dokumente. „Nakoľko regionalita nemá vplyv na zaistenie dostatočného objemu PpS je voľný inštalovaný výkon pre FVE a VTE stanovený sumárne za celú elektrizačnú sústavu SR.“

SSD a VSD evidujú menší záujem

 
 

Zostáva vám 24% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Ročná správa JAVYS nezaznamenala v roku 2022 žiadnu vážnu udalosť

Ročná správa JAVYS nezaznamenala v roku 2022 žiadnu vážnu udalosť

Na pracoviskách spoločnosti JAVYS sa v roku 2022 nevyskytla žiadna radiačná nehoda, ani radiačná havária.

Monitoring energetiky | 16. - 21. 3. 2023

Monitoring energetiky | 16. - 21. 3. 2023

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Slovenské plynárenstvo sa za 30 rokov stalo moderným a flexibilným odvetvím

Slovenské plynárenstvo sa za 30 rokov stalo moderným a flexibilným odvetvím

Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) si v tomto roku pripomína 30 rokov činnosti.