VSE
VSE
Belimo 2

Najväčší verejný projekt garantovanej energetickej služby zlyháva, upozorňuje NKÚ

Školy v košickej župe podľa zistení NKÚ doplácajú na nevyvážené partnerstvo medzi krajom a súkromnou spoločnosťou.

garantované energetické služby

Foto: Fotolia

Projekt úspor pri zabezpečovaní tepla na školách košického kraja je najväčší verejný projekt garantovanej energetickej služby (GES) na Slovensku a podľa zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) aj príklad zlej praxe.

V tomto článku sa dozviete:

  • v čom je podľa NKÚ zmluva medzi župou a Veoliou pre školy nevýhodná,
  • prečo školy nie sú motivované šetriť energiami,
  • prečo NKÚ hovorí o „vyberaní hrozienok z koláča,“
  • čo NKÚ do budúcna odporúča samosprávam.

Záverečnú správu kontrolórov NKÚ v plnom znení si stiahnite pomocou odkazu v závere článku.

Podpísali zmluvu na 18 rokov

Pri preverení obdobia rokov 2013 až 2018 kontrolóri NKÚ identifikovali 96 miliónovú zmluvu v prospech dodávateľa uzatvorenú na 18 rokov, nedostatočné úspory škôl a školských zariadení, či súhlas kraja s korekčným mechanizmom bez zmluvy.

„Projekt negarantuje školám žiadne úspory a nemotivuje ich k šetreniu. Školy ani kraj nevedeli overiť výšku dosiahnutých úspor, ani koľko dodávateľ do ich tepelného hospodárstva reálne investoval,“ upozorňuje NKÚ.

Košická župa podľa NKÚ nemala komplexný projekt energetických úspor a tak ani nezvažovala napríklad zateplenie či výmenu okien ako súčasť opatrení.

Košický samosprávny kraj vstúpil do projektu GES v roku 2012 podpisom zmluvy so spoločnosťou Veolia (vtedy Dalkia) s trvaním do roku 2030.

Veolia mala do modernizácie tepelného hospodárstva v školách zainvestovať vyše tri milióny eur s DPH. Následne každá zo škôl podpisovala s týmto dodávateľom samostatnú zmluvu, ktorú však nemala možnosť meniť napriek tomu, že službu platia školy zo svojich rozpočtov.

Odhalili krížové dotovanie

Jeden zo zásadných nedostatkov, ktoré kontrola odhalila, bol súhlas kraja s použitím koeficientu využitia priestorov, ktorý umožnil skresľovanie výpočtu úspor pôvodne garantovaných dodávateľom, a to bez zazmluvnenia.

Za možné pozitívum projektu NKÚ označil prechod odbornej starostlivosti a energetický manažment na dodávateľa, čo odbremeňuje riaditeľov škôl. 

„Avšak cieľom projektu GES je zefektívniť energetické hospodárstvo poskytovaním energetických služieb tak, že dodávateľ služby garantuje úsporu prostredníctvom modernizácie technológií a budov. Finančné úspory by mali pokrývať splátky investícií,“ podotkol NKÚ.

Projekt v KSK je však opačný – uplatňoval princíp solidarity. Náklady na splátky sa nestanovili podľa toho, koľko Veolia do konkrétnej školy zainvestovala, ale na základe paušálu, ktorý administratívne stanovil zriaďovateľ škôl ako sumárny údaj za všetky školy.

Zmluva podľa odhalení NKÚ neobsahovala spôsob výpočtu úspory energií, ani ich negarantovala úsporu energií či financií.

Kontrolný úrad upozorňuje, že solidárne stanovenie fixných nákladov v odmenách za energetické služby pre zákazníkov je v rozpore s princípmi rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy, čoho dôsledkom je krížové dotovanie medzi školami. Takáto solidarita nijako nemotivuje školy aby šetrili na energiách.

Neušetrili tak, ako garantovali

V čase, keď košická župa vstupovala do GES projektu s Veoliou, chcela usporiť energiu a náklady na vykurovaniw a prípravu teplej vody pre svoje školy a školské zariadenia.

Úsporu energie v zmluve garantovala aj spoločnosť Veolia. Tá sa mala zvyšovať postupne. Prvým úsporným rokom mal byť rok 2013 s úsporou jedno percento v porovnaní s rokom 2009. V ďalších rokoch sa táto úspora postupne zvyšovala. Od roku 2017 Veolia zaručuje úspory energie 19 percent každoročne až do roku 2030.

Tento cieľ sa podľa kontrolórov podarilo naplniť len čiastočne. Dôvodom je, že kraj uznal Veolii pre výpočet úspor energie koeficient využitia priestorov. Zohľadnila sa ním zmena vykurovania miestností na vyššie teploty v porovnaní s legislatívnymi požiadavkami.

Koeficient si v zmluve kraj ani školy s poskytovateľom služieb nedohodli. Bez jeho uznania by školy nedosiahli úsporu od roku 2015, kedy sa koeficient využitia priestorov začal používať.

„Súhlas s koeficientom znamenal dosiahnutie úspory, ktorú Veolia v školách garantovala. Postup tak vytváral dojem, že zmluva medzi krajom a školami a Veoliou sa napĺňa. Napriek použitiu koeficientu využitia priestorov Veolia priznala, že v roku 2017 školy a školské zariadenia ako celok úsporu energií nedosiahli,“ píše sa v správe NKÚ.

NKÚ: Povyberali si hrozienka

NKÚ na základe svojich zistení upozorňuje na zásadné nedostatky najmä v nevýhodnom nastavení zmluvných podmienok medzi krajskou samosprávou, jej školami a dodávateľom. 

K nim patrí aj 18-ročná dĺžku trvania zmluvy, počas ktorej majetok – technické zariadenia kotolní – nie sú majetkom školy ani KSK. Stanú sa ním až po skončení zmluvy, kedy už budú zariadenia pred koncom životnosti a nebudú dlhodobo vytvárať úspory.

Ďalšie riziká kontrolóri NKÚ zistili v zle nastavenej energetickej politike kraja, nesprávne vyhodnocovaných zmluvách a v neúčinnom kontrolnom systéme. 

„Energetickú politiku kraja z roku 2007 vedenie samosprávy ani raz neaktualizovalo, nereagovalo ani na dve uznesenia vlády z roku 2014, ktoré odporúčali predsedom samosprávnych krajov vypracovať akčné plány trvalo-udržateľnej energetiky a zohľadniť priority a opatrenia energetickej politiky Slovenska,“ zhrnul NKÚ.

Krajská samospráva sa podľa NKÚ nedostatočne pripravila na celý projekt. Nevytvorila kontrolný systém na plnenie podmienok zmluvy ani dostatočné podmienky na poskytnutie odbornej pomoci pre školy a školské zariadenia, ktoré nemajú odborné kapacity na kontrolu zložitých vzorcov za vyúčtovanie energetických úspor.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

ÚRSO od začiatku roka zatiaľ udelil päť pokút. Vlani ich rozdal 242

ÚRSO od začiatku roka zatiaľ udelil päť pokút. Vlani ich rozdal 242

Regulátor od začiatku roka 2024 rozhodol o pokutách v celkovej sume 22 700 eur. Väčšinu majú zaplatiť energofirmy.

Batérie zatiaľ inštalujú hlavne domácnosti. Veľké úložiská prepíšu štatistiku

Batérie zatiaľ inštalujú hlavne domácnosti. Veľké úložiská prepíšu štatistiku

K premiantom na európskom batériovom trhu patrí Česko. Batériu tam má takmer každá domácnosť, ktorá inštaluje fotovoltiku.

Cena plynu je na tohtoročnom maxime. Ďalší vývoj závisí od niekoľkých faktorov

Cena plynu je na tohtoročnom maxime. Ďalší vývoj závisí od niekoľkých faktorov

Hoci nastalo zotavenie cien na trhu, tri mesiace ešte nepredstavujú zmenu klesajúceho trendu, konštatujú analytici.

X
X
X
X