Eversheds Sutherland
VSDS
Belimo 2

Na zníženie energetickej náročnosti verejných budov ide 120 miliónov z eurofondov

Prioritu vo výzve, ktorá je otvorená od konca februára, majú verejné budovy s najväčším potenciálom energetických úspor.

zateplenie

Foto: Fotolia

Novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov Slovenská inovačná a energetická (SIEA) agentúra vyhlásila 27. februára. Šancu získať podporu na zníženie energetickej náročnosti majú obce, mestá, vyššie územné celky, ale aj ústredné orgány štátnej správy a verejnoprávne ustanovizne v mimobratislavských regiónoch.

V rámci druhej výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP), je na tento účel vyčlenených 120 miliónov eur. Polovica z uvedenej sumy je určená pre projekty ústredných orgánov štátnej správy, organizácií v ich pôsobnosti a verejnoprávnych ustanovizní, druhú časť budú môcť využiť subjekty územnej samosprávy, t.j. obce, mestá a vyššie územné celky.

Úspory pri vykurovaní aspoň 30%

„V prvej výzve boli jednoznačne pripravenejšie samosprávy, ktoré majú s prípravou takýchto projektov viac skúseností. Pre štátne úrady a organizácie poskytuje Operačný program KŽP vôbec prvú možnosť využiť európsku podporu na obnovu budov. Je to jedinečná šanca zásadne znížiť spotrebu energie a tým aj prevádzkové náklady," uviedla Svetlana Gavorová generálna riaditeľka agentúry.

Aj pri druhej výzve budú schválené iba tie projekty, vďaka ktorým sa dosiahne zníženie potreby energie na vykurovanie viac ako 30 %. Záujemcovia sú pritom motivovaní dosiahnuť viac ako 50 %. V takom prípade sa celková výška oprávnených výdavkov na projekt nezníži.

Pri doteraz schválených projektoch bolo deklarované zníženie potreby energie na vykurovanie v takmer všetkých prípadoch vyše 50 %. Údaje o znížení potreby vyplývajú z normovaných podmienok, skutočné úspory budú závisieť od spôsobu prevádzky vykurovania.

„Pokiaľ projekty budú takto aj zrealizované, znamená to pre prijímateľov možnosť dosiahnuť výrazné úspory aj na nákladoch za energiu. Miera deklarovaných úspor v schválených projektoch súvisí s tým, že prioritu majú komplexné projekty so systematickými opatreniami a s najväčším potenciálom úspor,“ zdôraznila S. Gavorová.

Prvé hodnotiace kolo uzavrú 31. marca

V projektoch sa môže kombinovať zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií s modernizáciou vykurovacích a klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, ako aj výťahov. Základným cieľom podpory je znížiť energetickú hospodárnosť budov nad rámec platných minimálnych požiadaviek, pričom je možné využiť aj obnoviteľné zdroje energie.

Splnenie základných podmienok výzvy sa preukazuje najmä predložením energetického auditu budovy a energetického hodnotenia.

Výzva je otvorená do vyčerpania vyčlenených prostriedkov. Termín uzatvorenia prvého hodnotiaceho kola je 31.3.2017, ďalšie termíny sú v dvojmesačných intervaloch. K výzve SIEA  organizuje informačné semináre v Bratislave, v Košiciach a v Banskej Bystrici.

Prvá výzva prebehla v roku 2015

„Prvá výzva s týmto zameraním, ktorá bola vyhlásená v decembri 2015, sa stretla s vysokým záujmom. Prijatých bolo 462 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v celkovej hodnote vyše 220 miliónov eur,“ uviedla SIEA.

Pre ústredné orgány štátnej správy bolo v rámci tejto výzvy vyčlenených 40 miliónov eur a pre samosprávy aj na základe vysokého záujmu o podporu 120 miliónov eur. SIEA v súčasnosti uzatvára takmer 300 zmlúv z ukončenej prvej výzvy. Medzi úspešnými žiadosťami prevažujú projekty obnovy mestských úradov a materských škôl.

ZDROJ:

SIEA

Stiahnite si:

Výzva na predkladanie ŽoNFP

Zoznam merateľných ukazovateľov


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Globálny dopyt po plyne v roku 2021 zlomí rekord, trh ale bude krehký, očakáva IEA

Globálny dopyt po plyne v roku 2021 zlomí rekord, trh ale bude krehký, očakáva IEA

Udalosti uplynulej zimy na trhu so zemným plynom vytvorili silné napätie medzi ponukou a dopytom.

Príspevky na tepelné čerpadlá a fotovoltiku idú v roku 2021 na dračku, SIEA rozdá ďalšie

Príspevky na tepelné čerpadlá a fotovoltiku idú v roku 2021 na dračku, SIEA rozdá ďalšie

O príspevok z projektu Zelená domácnostiam II požiadalo od začiatku roka 2021 viac ako 4 700 žiadateľov.

Rýchly internet pomôžu rozšíriť distribútori elektriny, budú spolupracovať s operátormi

Rýchly internet pomôžu rozšíriť distribútori elektriny, budú spolupracovať s operátormi

Západoslovenská distribučná, Stredoslovenská distribučná a Východoslovenská distribučná prisľúbili štátu pomoc pri budovaní vysokorýchlostného internetu. Ten sa dá vďaka smart grid priviesť všade tam, kam tečie elektrina.