INNOGY
INNOGY
INNOGY

Monitoring energetiky | 19. - 26. 5. 2019

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Monitoring energetiky | 19. - 26. 5. 2019

Foto: Fotolia

Pravidelný monitoring energetiky dostávajú predplatiteliadenníkov Energie-portal.sk/Odpady-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch. Objednajte si tri denníky, dva monitoringy a jeden printový mesačník v cene 99 € + DPH za rok.


MONITORING ENERGIE | 17.05. - 19.05.2019

Verejná správa

LP/2019/383 Zákon poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Puciho a Maroša Kondróta, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov | Medzirezortné pripomienkové konanie

LP/2019/366 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov | Medzirezortné pripomienkové konanie

Médiá

Príspevky na biomasové kotly opäť zaujali málo, domácnosti nevyčerpali ani tretinu dotácií | Energie-portal.sk | Nevyužité prostriedky v projekte Zelená domácnostiam II zostanú. Pôjdu na tepelné čerpadlá a slnečné kolektory.

Platforma Visegrad+ chce zabrániť novej „uhoľnej opone“ v Európe | Energie-portal.sk | Obnoviteľné zdroje energie (OZE) rastú v krajinách V4 pomalšie ako v západnej Európe a plány na vyradenie uhlia chýbajú. Podľa Veroniky Galekovej, riaditeľky SAPI, dokonca v Európe vznikla nová opona. Tento raz z uhlia.

Skupina MOL chce rozvíjať vodíkové technológie | Energie-portal.sk | Ropná spoločnosť bude spolupracovať so slovenským inovatívnym akcelerátorom InoBat pri rozvoji technológií vodíkových palív v strednej Európe.

Bezpečnosť Mochoviec preverilo celoareálové havarijné cvičenie | Energie-portal.sk | Cvičenie malo preukázať pripravenosť zamestnancov na havárie a preveriť väzby na plány ochrany obyvateľstva v 20-kilometrovom ochrannom pásme.

Gabčíkovská elektráreň oslavuje 23 rokov | Venergetike.sk | Nevybudovanie maďarského stupňa vodného diela neumožňuje najväčšej slovenskej vodnej elektrárni využívať jej plánovaný výkonový rozsah.

Z príspevku na zateplenie rodinného domu sa teší 123 žiadateľov | Venergetike.sk | V štyroch výzvach na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu dosiahla dotácia na jednu schválenú žiadosť v priemere 6 382 eur. K 49 žiadostiam je aktuálne rezervovaný príspevok v objeme 431,2 tisíca eur a jedna žiadosť je v konaní.

Ohlásené investície

Správa o hodnotení | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030, 1. časť – Národný program znižovania emisií | Zabezpečiť plnenie národných záväzkov redukcie emisií pre SO2, NOx, NMVOC, NH3, častice PM2,5 stanovených v prílohe II smernice Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (ďalej len „NEC smernica“), ako aj zabezpečiť plnenie cieľov NEC smernice pri dosahovaní úrovní kvality ovzdušia, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.


MONITORING ENERGIE | 20.05.2019

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Česi spotrebovali rekordne veľa elektriny, z obnoviteľných zdrojov jej vyrobili menej | Energie-portal.sk | Spotreba zemného plynu a tepla v Česku medziročne klesla.

Najviac nových zdrojov pribúda po zrušení stop stavu na strednom Slovensku | Energie-portal.sk | Väčšina kapacity určenej pre obnoviteľné zdroje energie je stále k dispozícii, hlásia distribučky.

ČEZ ESCO kupuje slovenského poskytovateľa energetických služieb e-Dome | Energie-portal.sk | Spoločnosť patriaca podnikateľovi Petrovi Lukešovi realizuje EPC projekty, energetický manažment, audity a poradenstvo.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Na diaľkové vykurovanie je pripojená polovica nových bytov v Česku

Na diaľkové vykurovanie je pripojená polovica nových bytov v Česku

Novostavby s lokálnym zdrojom tepla predstavovali vlani 10 % všetkých bytov, pred desiatimi rokmi 15 %.

Nafta a.s. dosiahla vlani zisk 68 miliónov eur

Nafta a.s. dosiahla vlani zisk 68 miliónov eur

Najdôležitejšou transakciou bola kúpa zásobníkov v Nemecku, čím sa spoločnosť stala šiestym najväčším prevádzkovateľom plynových zásobníkov v Európe.

Monitoring energetiky | 10. - 17. 6. 2019

Monitoring energetiky | 10. - 17. 6. 2019

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.