VSDS
INNOGY
INNOGY

Monitoring energetiky | 19. - 26. 5. 2019

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Monitoring energetiky | 19. - 26. 5. 2019

Foto: Fotolia

Pravidelný monitoring energetiky dostávajú predplatiteliadenníkov Energie-portal.sk/Odpady-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch. Objednajte si tri denníky, dva monitoringy a jeden printový mesačník v cene 99 € + DPH za rok.


MONITORING ENERGIE | 17.05. - 19.05.2019

Verejná správa

LP/2019/383 Zákon poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Puciho a Maroša Kondróta, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov | Medzirezortné pripomienkové konanie

LP/2019/366 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov | Medzirezortné pripomienkové konanie

Médiá

Príspevky na biomasové kotly opäť zaujali málo, domácnosti nevyčerpali ani tretinu dotácií | Energie-portal.sk | Nevyužité prostriedky v projekte Zelená domácnostiam II zostanú. Pôjdu na tepelné čerpadlá a slnečné kolektory.

Platforma Visegrad+ chce zabrániť novej „uhoľnej opone“ v Európe | Energie-portal.sk | Obnoviteľné zdroje energie (OZE) rastú v krajinách V4 pomalšie ako v západnej Európe a plány na vyradenie uhlia chýbajú. Podľa Veroniky Galekovej, riaditeľky SAPI, dokonca v Európe vznikla nová opona. Tento raz z uhlia.

Skupina MOL chce rozvíjať vodíkové technológie | Energie-portal.sk | Ropná spoločnosť bude spolupracovať so slovenským inovatívnym akcelerátorom InoBat pri rozvoji technológií vodíkových palív v strednej Európe.

Bezpečnosť Mochoviec preverilo celoareálové havarijné cvičenie | Energie-portal.sk | Cvičenie malo preukázať pripravenosť zamestnancov na havárie a preveriť väzby na plány ochrany obyvateľstva v 20-kilometrovom ochrannom pásme.

Gabčíkovská elektráreň oslavuje 23 rokov | Venergetike.sk | Nevybudovanie maďarského stupňa vodného diela neumožňuje najväčšej slovenskej vodnej elektrárni využívať jej plánovaný výkonový rozsah.

Z príspevku na zateplenie rodinného domu sa teší 123 žiadateľov | Venergetike.sk | V štyroch výzvach na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu dosiahla dotácia na jednu schválenú žiadosť v priemere 6 382 eur. K 49 žiadostiam je aktuálne rezervovaný príspevok v objeme 431,2 tisíca eur a jedna žiadosť je v konaní.

Ohlásené investície

Správa o hodnotení | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030, 1. časť – Národný program znižovania emisií | Zabezpečiť plnenie národných záväzkov redukcie emisií pre SO2, NOx, NMVOC, NH3, častice PM2,5 stanovených v prílohe II smernice Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (ďalej len „NEC smernica“), ako aj zabezpečiť plnenie cieľov NEC smernice pri dosahovaní úrovní kvality ovzdušia, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.


MONITORING ENERGIE | 20.05.2019

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Česi spotrebovali rekordne veľa elektriny, z obnoviteľných zdrojov jej vyrobili menej | Energie-portal.sk | Spotreba zemného plynu a tepla v Česku medziročne klesla.

Najviac nových zdrojov pribúda po zrušení stop stavu na strednom Slovensku | Energie-portal.sk | Väčšina kapacity určenej pre obnoviteľné zdroje energie je stále k dispozícii, hlásia distribučky.

ČEZ ESCO kupuje slovenského poskytovateľa energetických služieb e-Dome | Energie-portal.sk | Spoločnosť patriaca podnikateľovi Petrovi Lukešovi realizuje EPC projekty, energetický manažment, audity a poradenstvo.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 15. - 20. 10. 2019

Monitoring energetiky | 15. - 20. 10. 2019

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Babiš: Nové jadrové bloky musíme stavať, aj keby sme tým porušili právo EÚ

Babiš: Nové jadrové bloky musíme stavať, aj keby sme tým porušili právo EÚ

Česko musí presadiť výstavbu nových jadrových elektrární, aj keby tým malo porušiť európsku legislatívu, uviedol český premiér Andrej Babiš.

OKTE spustil nový modul pre výrobcov s OZE s právom na doplatok

OKTE spustil nový modul pre výrobcov s OZE s právom na doplatok

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) sprístupnil nový modul informačného systému IS OZE. Určený je pre výrobcov s právom na podporu doplatkom.