Eversheds Sutherland
VSDS
INNOGY

Memorandum medzi vládou a U. S. Steel Košice

Úplné znenie memoranda o porozumení medzi Slovenskou republikou a United States Steel Corporation.

Memorandum medzi vládou a U. S. Steel Košice

ÚV SR

MEMORANDUM O POROZUMENÍ

Toto Memorandum O porozumení (ďalej len ,,MoP“) sa uzatvára medzi Slovenskou republikou a United States Steel Corporation a do platnosti vstúpilo 26. marca 2013 medzi týmito stranami (každá „zmluvná strana“ a spoločne ako „zmluvné strany“):

Slovenská republika, zastúpená:

Úradom vlády Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovenská republika, lČO: 00151513;

Ministerstvom financií Slovenskej republiky, so sídlom Štefaničova 5, P.O. Box 82, 817 82 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00151742;

Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00686832; spolu s

Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, so sídlom Nám. Ľ. Štura 1, 812 35 Bratislava, Slovanská republika, lčo: 42 181 810;

a

United States Steel Corporation, spoločnosťou založenou podľa zákonov štátu Delaware, USA (č. zložky 3396733), l.R.S. identifikačné č. zamestnávateľa 25- 189 7152, so sídlom 600 Grant Street, Pittsburgh, PA 15219-2800, USA ("U. S. Steel"),

spolu s;

U. S. Steel Košice, s.r.o., so sídlom Vstupný areál U. S. Steel, 044 54, Košice, Slovenská republika, IČO: 36 199 222, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., vložka 11711 /V, oddiel Sro, nepriamo a úplne vlastnenou dcérskou spoločnosťou U. S. Steel ("USSK").

ČLÁNOK I.
ÚČEL

Slovenská republika má výhradné právo rozhodnúť, či poskytne stimuly pre U. S. Steel scielom udržať jej investíciu USSK v Slovenskej republike a U. S. Steel poskytne Slovenskej republike uistenia týkajúce sa predaja alebo prevodu vlastníctva USSK a úrovne zamestnanosti.

ČLÁNOK ll.
STIMULY POSKYTNUTÉ SLOVENSKOU REPUBLIKOU

Slovenská republika rešpektuje veľkosť a význam USSK pre regionálne a národné hospodárstvo a zamestnanosť a preto sa rozhodla, že s vyvinutím najrozumnejšieho úsilia a rešpektujúc súlad s právnym poriadkom Slovenskej republiky a úniovým právom, poskytnúť tieto stimuly:

1. Energetika

Najneskôr do 1. januára 2014 musí Slovenská republika novelizovať zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (ďalej len ,,zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie”) a príslušné právne predpisy nasledovne:

a) novelizovať zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie tak, aby bolo možné podporiť zdroje po rekonštrukcii alebo modernizácii technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny s nákladmi nižšími ako 50% investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny;

b) novelizovať príslušný predpis tak, aby bola zahrnutá výroba elektriny z hutníckych plynov ako je vysokopecný plyn, koksárenský plyn a konvertorový plyn, ako oprávnená na podporu doplatkom v zmysle zákona O podpore obnoviteľných zdrojov energie, vrátane stanovenia zodpovedajúcej ceny elektriny pre stanovenie doplatku na úrovni minimálne 80 EUR po dobu 15 rokov, počas ktorých bude USSK oprávnený na podporu doplatkom v súlade so zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie;

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (1)

  1. Jozef28.03.2013 (18:34)
    . . .ktosi nedávno povedal výrok, že  Fico ide hasiť požiar, ktorý sám zapálil . . . .         tak ten, kto to vyslovil, nebol asi ďaleko od pravdy ..A je to tu !   Memorandum o poskytnutí stimulov pre náš región boli síce podpísané,   U.S.Steel sa teda zaviazalo ďalšou spoluprácou v prospech nás občanov- pracujúcich.   Bude to avšak ozaj výhodné?!    Však rekonštrukcia samotných kotlov (treba rekonštruovať uhoľné, už aj parný kotol ) je nutná,a  to bude stáť ďalšie milióny eúr . . .   keď toto pán prezident US Steelu uvidí, nebude mať o ďalšiu spoluprácu az taký eminentný záujem... no a co sa týka poskytnutia tých stimulov, to je dosť slabá náplasť na našu drinu každodennú . . .    peniaze z parlamentu a vlády idú úplne niekde bokom !   Bohužial    ...

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

SPP - distribúcia znovu otvára zákaznícke kancelárie

SPP - distribúcia znovu otvára zákaznícke kancelárie

Svoje zákaznícke kancelárie SPP - distribúcia opätovne otvára od stredy 3. júna.

V Bratislave pribudli zdieľané elektrické skútre. Ich batérie dobíjajú z kogeneračnej jednotky

V Bratislave pribudli zdieľané elektrické skútre. Ich batérie dobíjajú z kogeneračnej jednotky

SPP spustil službu zdieľania elektrických skútrov BLINKEE.CITY.

Monitoring energetiky | 21. - 27. 5. 2020

Monitoring energetiky | 21. - 27. 5. 2020

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.