VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo 2

Kontrolu kotlov a klimatizácií môže vykonávať iba oprávnená osoba

Prinášame Vám zoznam kontrolórov podľa § 7 ods. 8 zákona č. 314/2012 Z. z., teda zákona o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov.

Kontrolu kotlov a klimatizácií môže vykonávať iba oprávnená osoba

Fotolia

Kontrolóri vykurovacích systémov a klimatizačných systémov sú tzv. oprávnené osoby. Oprávnenou osoba je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má osvedčenie na výkon pravidelnej kontroly týchto zariadení:

  • kotly s menovitým výkonom od 20 kW vrátane v nevýrobných budovách, ktoré spaľujú tuhé a tekuté fosílne palivá, biomasu a bioplyn a sú určené na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody,

  • vykurovacie sústavy v nevýrobných budovách, ktorých súčasťou je kotol starší ako 15 rokov,

  • klimatizačné systémy v nevýrobných budovách s menovitým výkonom od 12 kW vrátane.

Pravidelný servis zariadení zabezpečuje vlastník budovy, v ktorej je zariadenie umiestnené.

Zároveň je povinný uchovávať správu z kontroly tri roky po vykonaní nasledujúcej pravidelnej revízie, pri predaji budovy odovzdať správu z poslednej kontroly novému vlastníkovi a pri prenájme budovy alebo zariadenia odovzdať osvedčenú kópiu správy z poslednej kontroly nájomcovi.


MAPY


Aktuálny zoznam oprávnených osôb na vykonávanie kontroly vykurovacích systémov vedie Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Zoznam kontrolórov kotlov

(k 31.7.2014)

MENO / OBCH. MENO

ULICA

PSČ

OBEC

AB Facility a.s.

Kodaňská 1441/46

101 00

Praha, ČR

Adamec Anton, Ing.

Sov. Armády 357/7

966 01

Hliník n. Hronom

AJUVA Š+S s.r.o.

Zvolenská cesta 20

974 01

Banská Bystrica

Alman Miroslav

Gálovany 27

032 11

Svätý Kríž

Ambrož Róbert - R.&L. Trading o.t.s.

Kpt. Nálepku 1677/2003

911 01

Trenčín

Andrej Slivka - Plynoservis

Športová 167

059 11

Hozelec

Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o.

Športová 167

059 11

Hozelec

Bakoš Karol, Ing.

F. Švantnera 3

974 01

Banská Bystrica

BALGAS s.r.o.

Andreja Hlinku 2005/10

013 03

Varín

Balogh Gabriel, Ing.

Robotnícka 11

940 01

Nové Zámky

Balogh Ladislav

Veľký rad 18

945 01

Komárno

Balogh Nové Zámky s.r.o.

G. Bethlena 56

940 01

Nové Zámky

Bányi Tibor, Ing. CSc.

Pri kríži 202

951 78

Kolíňany

Bartišek Alexander, Ing. - Priemyselný energetik, špecialista

Nešporova 13

927 01

Šaľa

Bátovský Ľubor, Ing.

Sitnianska 13

974 11

Banská Bystrica

Benko Ivan

J. Halašu 2635/14

911 08

Trenčín

Bitter Tibor - TiBi BTS

Neded 1020

925 85

Neded

BK Service International spol. s r.o.

Dopravná 19

921 01

Piešťany

Blažíček Vladimír, Ing. - ECB

Estónska 26

821 07

Bratislava

BOSS P. B. s.r.o.

Pod Hájom 956/6

018 41

Dubnica nad Váhom

Březovská Dáša, Ing.

Nová 579 / 3 / 16

972 17

Kanianka

Demko Ladislav, Ing.

Amurská 1

040 12

Košice

Dimitrov Peter

Vidlicová 15

831 01

Bratislava

Domsprav s.r.o.

Bradáčova 1

851 02

Bratislava

Dušan Hajtman - DUAL

Drietoma 405

913 03

Drietoma

Dušan Šandor - SANPOS

Cesnaková 190/18

962 61

Dobrá Niva

EKOENERGETIKA, prof. Ing. Karol Honner

Gazdova 22

010 01

Žilina

EkoEnergy-Group, s.r.o.

Matice slovenskej 8

971 01

Prievidza

EkoPro, s.r.o

Športovcov 481/1

914 41

Nemšová

Eko-term servis s.r.o.

Napájadlá 11

040 12

Košice

EKOTERM, s.r.o.

Drobného 27

841 02

Bratislava

ELVOD - Energie, s.r.o.

Hroncova 3

040 01

Košice

ENAS - Energoaudit a služby s.r.o.

Senická cesta 26

974 01

Banská Bystrica

ENECO s.r.o.

Kpt. Nálepku 2

080 01

Prešvo

ENERENG, s.r.o.

Družstevná 125

935 31

Horná Seč

Energetická certifikácia budov, s. r. o.

Estónska 26

821 06

Bratislava

Energia Consulting, s.r.o.

Prejtská 82/87

018 41

Dubnica nad Váhom

Energobyt s.r.o. Humenné

Lipová 1

066 01

Humenné

ENERING s.r.o.

Staré Záhrady 2

821 05

Bratislava

ENVI PROTECTION, s.r.o.

Czambelova 4

040 01

Košice

ESM - YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

Skladová 2

917 01

Trnava

Eugen Gootš

Janského 10

052 01

Spišská Nová Ves

Ferianček Ján

Štúrova 66/10

059 41

Tatranská Štrba

Ftáček Milan - PREMONT - MF

Budovateľská 25

941 11

Palárikovo

Galbavý Jozef - JG-MONT

M. Kukučína 817/78

018 61

Beluša

GAS - SERVICE spol. s.r o.

Fidlikova 2

066 01

Humenné

GAS-MG spol. s r. o.

Komenského 315

089 01

Svidník

Gerboc Matej, Ing. - Getherm

1. mája 1962 / 111

031 01

Liptovský Mikuláš

Gerula Julian

Družstevná 9

921 01

Piešťany

GLOBAL-A s.r.o.

Svätoplukova 3930

071 01

Michalovce

Golding s.r.o.

Pribinova 737

960 00

Zvolen

Golian Dušan, Ing.

Mierová 505/5

985 54

Lovinobaňa

Grejták Jozef, Ing.

Jánošíkova 76 A

080 01

Prešov

Guniš Libor, Ing.  - REVEX

Kvetová 4

972 01

Bojnice

HA-GAS, s.r.o.

Hrašovík 87

044 42

Hrašovík

Harakaľ Daniel, Ing.

Dobrovičova 10

811 09

Bratislava

HERMAN Jozef, PLYN - ELEKTRO, spol. s r.o

Potočná 2746

022 01

Čadca

Holaň Vladimír, Ing.

Ľubeľa 193

032 14

Ľubeľa

Holaňová Alica

Ľubeľa 193

032 14

Ľubeľa

IDJ s.r.o.

Nová Ves 3178/105

962 12

Detva

IMG ENERGIE, s.r.o.

Palúčanská 54/371

033 01

Liptovský Mikuláš

Ing Peter Mitro

Majerníkova 58

841 05

Bratislava

Ing. Alojz Sloboda

Olšovského 233

901 01

Malacky

Ing. Anton Novák

17. novembra 377/19

083 01

Sabinov

Ing. Dušan Sopóci - POPMART

Hviezdoslavova 472/38

905 01

Senica

Ing. František Salanci GAS-SERVICE

Orechová 4

066 01

Humenné

Ing. Igor Niko NIKO

ČSLA 566/2

972 17

Kanianka

Ing. Ivan Petrík

Poľná 52

040 14

Košická Nová Ves

Ing. Ivan Slivka, revízie tlakových a plynových zariadení

Lichardova 369/11

977 01

Brezno

Ing. Ján Lelo - EnerDom

8. mája 492/5

089 01

Svidník

Ing. Ján Matúška

Ľ. Zeljenku 1668/8

962 12

Detva

Ing. Jaroslav Bohinský

E. Nécseya 3168/3

010 08

Žilina

Ing. Jaroslav Uhliar

Radvanská 20

974 05

Banská Bystrica

Ing. Jozef Hušek - A-therm

Dubovského 8

901 01

Malacky

Ing. Jozef Mihalčin

Sídlisko Juh 1057/7

093 01

Vranov nad Topľou

Ing. Kubica Miroslav

Hraničiarov 1209

028 01

Trstená

Ing. Ľubomír Šida

Štefana Moyzesa 1568/31

034 01

Ružomberok

Ing. Ľubor Šagát

Malé Chlievany 90

957 01

Bánovce n. Bebravou

Ing. Martin Malicher, Energomal

Južná trieda 32

040 01

Košice

Ing. Milan Koleják DOMOTHERM

Liesek 115

027 12

Liesek

Ing. Miroslav Čamaj - ENNAR

Zvolenská cesta 13

974 05

Banská Bystrica

Ing. Neščivera Ján

Vodná 44

080 06

Prešov

Ing. Pavel Kopčan

M. R. Štefánika 405/42

919 43

Cífer

Ing. Pavol Ušák OPRaS-EZ

Nižná 10

922 06

Nižná pri Pieštanoch

Ing. Peter Bukovič GAS

Šrobárova 2668/17

058 01

Poprad

Ing. Peter Dalecký - Ministerstvo obrany

Kutuzovova 8

832 47

Bratislava

Ing. Roman Gazárek Technicium

Pri Struhe 1575/71

908 77

Borský Mikuláš

Ing. Sečanský Ivan

Ľ. Podjavorinskej 15

957 01

Bánovce n. Bebravou

Ing. Slavomír Grodný

Sputnikova 12

040 20

Košice

Ing. Šupej Ľubomír

Družstevná 683

013 23

Višňové

Ivančo Peter, Ing. - Energoalternatív

Šarišský Štiavnik 13

090 42

Šarišský Štiavnik

Jakabovič Martin, Ing.

Štefánikova 1521/21

031 01

Liptovský Mikuláš

Jakubes Miroslav

Žabokreky 289

038 40

Žabokreky

Jaroslav Bálint

Klokočova 733

981 01

Hnúšťa

Johanides Milan - EUROBAU

J. Jesenského 3456 / 56

075 01

Trebišov

Juhász Ladislav, Ing.

T. Vansovej 30

940 59

Nové Zámky

Kocskovics Miklós, Ing.

Kráľov Brod 208

925 41

Kráľov Brod

KolByt, s.r.o.

Kostolné nám. 32

946 03

Komárno

Kolenčík Marián - SLOVTERMO

Švábska 1436/8

951 31

Močenok

Komačka Juraj

Rozkvet 2008/20-35

017 01

Považská Bystrica

Komodus s.r.o.

Družstevná 681

916 21

Čachtice

Kontšek Michal, Ing. - T-term

Tupolevova 17

851 01

Bratislava

Kostka Karol, Ing. - ELKO

Edelényska 29

048 01

Rožňava

Laurinčík Ladislav, Ing. - OPEN

Orličie 743

827 43

Nižná

Leľo Miroslav - IROLEL

Bardejovská

089 01

Svidník

Ľuboš Kollár

Veľké Dvorany č. 24

956 01

Veľké Dvorany

Maczeák Vojtech

Liptovská 2

903 01

Senec

Mahrík Anton, Ing.

M. Rázusa 7

911 27

Trenčín

Majzlík Štefan, Ing.

Tekovská Breznica 266

966 52

Tekovská Breznica

Marek Ján, Ing.

M. Rázusa 7

911 27

Trenčín

Mária Johanidesová - Eurobau

Janka Jesenského 3456/56

075 01

Trebišov

Matej Marek, Ing.

Petrovanská 34/A

080 05

Prešov

Mathé Oskar - REMA

Barčianska 68

040 17

Košice

Mečiar Jozef, Ing.

A. Mišúta 720/11

971 01

Prievidza

Mgr. Anton Onderčo

Pod Hrbom 12

082 21

Veľký Šariš - Kanaš

MIDAM spol. s r.o.

Polská 7

040 01

Košice

Mikulášik Mário

SNP 19/74

956 41

Uhrovec

Milan Králik

Viničná 609/8

935 23

Rybník

Ministerstvo obrany Slovenskej Republiky

Kutuzovova 8

832 47

Bratislava

Miroslav Šimko

Horná Lehota 236

027 41

Horná Lehota

MITRO s.r.o.

Snežienková 12086

831 01

Bratislava

MM Team, s.r.o.

Langsfeldova 18

811 04

Bratislava

Montessa Cooper, v.d.

Timravy 5/41

010 08

Žilina

Národná energetická spoločnosť, a.s.

Klariská 7

811 03

Bratislava

OMERS družstvo výroby a služieb

Sládkovičova 887/1

017 01

Považská Bystrica

Ondruš Miroslav - AMPO

Platanová 3228/18

010 07

Žilina

Ondruška Pavel - SLUŽBY LOGISTIKE

Bazovského 2748/22

911 08

Trenčín

OPRaS-TZ, s.r.o.

Bosniacka 95

917 02

Trnava

OPTEZ, s.r.o.

Cabaj č.286

951 17

Cabaj-Čápor

Pastierik Milan

Rudnaya č. 31/6

971 01

Prievidza

Pavol Chabada Plynoservis

Hviezdoslavova 553

013 03

Varín

Pavol Kováč

Brestovec 433

907 01

Myjava

PAVOL STYK - SERVIS

Ružová 9

974 01

Banská Bystrica

Peter Čapek - BYPROS

Milcova 771/15

010 01

Žilina

Peter Filip - plynoservis

Suchý riadok 14

909 01

Skalica

Petráš Ján - ELPET

Strmá 11

949 01

Nitra

Petráš Peter - ELPET GAS

Ružová 71

949 01

Nitra

PLYNTLAK, s.r.o.

Púpavová 7481/2

917 01

Trnava

Prázdnovský Stanislav, Ing. - TECHDOM

Bradáčova 1

851 02

Bratislava

Process Technik, s.r.o.

Akademická 2

949 01

Nitra

Prvý Vladimír, Ing. - TPZ - Prvá

Šustekova 21

851 01

Bratislava

PTE Servis s.r.o.

Klčovany 203

919 08

Boleráz

Radváni Ladislav - RADEXY s. r. o.

Šafárikova 17

040 11

Košice

Rastislav Škurla

Bodovce 100

082 66

Bodovce

REGION TZB, spol. s r.o.

Partizánska 25

908 51

Holíč

REGULATERM spol. s r.o.

Landauova 1

841 01

Bratislava

Rekont SK, s.r.o.

Tupolevova17

851 01

Bratislava

REMAKO, spol. s r.o.

Tokajícka 8

040 22

Košice

REPOSTA s. r .o .

Párovská 42

949 01

Nitra

REVIMONT - DG s.r.o.

Bystrička 111

038 04

Bystrička

REVIZ - DETVA s.r.o.

Ľ. Zeljenku 1668/8

962 12

Detva

ROBES Slovakia s.r.o.

Páricková 18

821 08

Bratislava

Safety Control - VTZ, s.r.o.

Malženická 3

917 01

Trnava

Skladaný Peter - SPS

Topoľčianska 52

956 07

Veľké Ripňany

Slemenská Dana

Nová Ves 3178 / 105

962 12

Detva

Stráňan Richard

Višňové 186

013 23

Višňové

Styk Peter

Vlkanovská 126/326

976 31

Vlkanová

STYK SERVIS, s.r.o.

Ružová 9

974 01

Banská Bystrica

Szalay František

Horná Mika 31

951 78

Kolíňany

Szittás Attila

Gazdovský rad 25

931 01

Šamorín

Štefánik Milan

Žabokreky 269

038 40

Žabokreky

Šudík Jozef, ing.

Pražská 25

811 04

Bratislava

Tatra Clima s.r.o.

Dlhé Hony 4991

058 01

Poprad

Technická inšpekcia a.s.

Trnavská cesta 56

812 01

Bratislava

TEMPERING, s.r.o.

Novomeského 61

949 11

Nitra

THERMICAL s.r.o.

Moyzesova 18

040 01

Košice

Tkáč Vladimír, Ing.

M. R. Štefánika 2221/166

075 01

Trebišov

TOM EPOS Slovakia s.r.o.

Jasovská 41

851 07

Bratislava

Tomáš Balcerčík

Andreja Hlinku 2005/10

013 03

Varín

TWG, s.r.o.

Karola Kmeťku 3149/6

010 08

Žilina

TWG-energo, s.r.o.

Karola Kmeťku 3149/6

010 08

Žilina

Uher Jozef, Ing.

M. Rázusa 7

911 27

Trenčín

Uhrin Roman, Ing.

Lesnícka 4

053 42

Krompachy

Úradník Ján, Ing.

Krivánska 7

974 11

Banská Bystrica

Valéria Zinková

Hlavná 58/82

044 13

Valaliky

Vaňovič Juraj

Wolkrova 15

851 01

Bratislava

VIGLAŠ Jaroslav

Čaka č. 92

935 68

Čaka

VISO spol. s r.o.

Baka 31

930 04

Baka

Výboh Marián, Ing. - VTZ SERVIS

Daxnerova 9

050 01

Revúca

Výskumný ústav vzduchotechniky

Javorová 34

921 01

Piešťany

ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.

Olšovského 228/34

901 01

Malacky

Zubal Milan, Ing. - KERAS

Jakuba Kraya 978/24

060 01

Kežmarok


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

22. ročník medzinárodnej odbornej konferencie s témou "Aplikácia OZE pri napĺňaní cieľov zelenej dohody" sa uskutoční na začiatku mája v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Zdaňovanie neočakávaných príjmov má veľa negatívnych dôsledkov a často neprináša cielený výsledok. Vysvetľujeme, čo je windfall tax a ako má fungovať v EÚ.

Pozvánka na konferenciu: SSCHI 2024

Pozvánka na konferenciu: SSCHI 2024

Priemysel, legislatíva a akadémia sa stretnú pod jednou strechou v druhej polovici mája v čarokrásnom prostredí Vysokých Tatier.