VSE
VSE
Belimo 2

Čo obsahuje zákon o pravidelnej kontrole kotlov

Zákon č. 17/2007 Z.z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov je základnou právnou normou upravujúcou postupy a intervaly pravidelnej kontroly týchto zariadení.

Čo obsahuje zákon o pravidelnej kontrole kotlov

Fotolia

  • Slovník |  05.02.2015 |  redakcia

Zákon o pravidelnej kontrole kotlov (úplné novelizované znenie si môžete stiahnuť tu) upravuje podmienky podnikania v tepelnej energetike, práva a povinnosti účastníkov trhu s teplom a hospodárnosť prevádzky. Zákon sa vzťahuje na kotly s menovitým výkonom od 20 kW vrátane v nevýrobných budovách, ktoré spaľujú tuhé a tekuté fosílne palivá, biomasu a bioplyn a sú určené na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody.

Ďalej platí pre vykurovacie sústavy v nevýrobných budovách, ktorých súčasťou je kotol starší ako 15 rokov, ako aj pre klimatizačné systémy v nevýrobných budovách s menovitým výkonom od 12 kW vrátane. To znamená, že zákon sa nevzťahuje na kotly umiestnené vo výrobných budovách a v nevýrobných budovách, na ktorých sa pravidelne zabezpečuje overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesta, ani na kotly určené na vykurovanie priestorov a prípravu teplej vody v budovách.


MAPY ENERGIE-PORTAL.SK


Zákon definuje niektoré základné pojmy, ako sú nevýrobná budova, kotol, menovitý výkon kotla, vykurovacia sústava, menovitý výkon klimatizačného systému a oprávnená osoba.

Zákon určuje, že pravidelnú kontrolu zariadení musí zabezpečiť vlastník budovy, v ktorej je umiestnené zariadenie. Musí tiež uchovávať správu z kontroly tri roky po vykonaní nasledujúcej pravidelnej kontroly. Pri predaji budovy musí odovzdať správu z poslednej kontroly novému vlastníkovi, pri prenájme budovy alebo zariadenia odovzdať osvedčenú kópiu správy z poslednej kontroly nájomcovi.

Intervaly pravidelnej kontroly kotlov upravuje príloha k zákonu, v závislosti od menovitého výkonu, druhu spaľovaného paliva a kategórie budovy. Ak je predmetom pravidelnej kontroly kotlov kotol starší ako 15 rokov, musí sa vykonať spolu s pravidelnou kontrolou kotla aj individuálna špeciálna kontrola vykurovacej sústavy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.

Zaujímavosťou je, že oprávnená osoba nesmie vykonávať pravidelnú kontrolu zariadení v budovách, ktoré vlastní alebo spravuje, ani v budovách, ktoré vlastní alebo spravuje jej zamestnávateľ. Zoznam oprávnených osôb na kontrolu kotlov vedie príspevková organizácia, ktorá raz za rok vydáva aj skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov.


Diskusia (1)

  1. michal.piterka@sbdkn.sk07.02.2015 (18:04)
    Nebol tento zákon zrušený zákonom 314/2012 Z. z.?

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.