VSE
VSE
Belimo

Kondenzačné kotly sú riešenie pre domácnosť

Ako si vybrať kotol na plyn, jeho výhody a nevýhody pre vykurovanie.

Kondenzačné kotly sú riešenie pre domácnosť

Fotolia

Kondenzačné kotly sú najmodernejšie zariadenia na vykurovanie bytov, domov, ale aj kancelárii. Nejde o klasický plynový kotol, ale o kotol, ktorý pracuje v takzvanom kondenzačnom režime.

Využíva latentné úbytkové teplo, ktoré vzniká aj pri kondenzácií a druhýkrát ho spotrebúva do vykurovacieho systému, dokáže teda spätne využiť teplo na vykurovanie.

Kondenzačné kotly odoberajú takmer všetko teplo obsiahnuté v spalinách a využívajú ho na vykurovanie a ohrev. Preto sú niektoré kondenzačné kotly vybavené výmenníkmi tepla z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele, ktoré spaliny pred ich odvodom do komína schladia natoľko, že v nich obsiahnutá vodná para cielene skondenzuje a tak navyše získané teplo možno využiť aj na vykurovanie.

VIESSMANN

Má špecifické podmienky prevádzkovania. Potrebuje, aby teplota vykurovacej vody bola približne 50°C. Spaliny tak majú nízku teplotu.

K takémuto zariadeniu je vhodné používať zároveň z ním aj ekvitermickú reguláciu alebo klasický izbový termostat.

Kondenzačné plynové kotly sú zariadenia s vysokou účinnosťou, závesné a stacionárne, ktoré slúžia len na vykurovanie alebo na vykurovanie s prípravou teplej vody.

Kondenzačná technika nevyužíva len teplo, ktoré vzniká pri spaľovaní vykurovacieho oleja alebo plynu. Využíva sa aj tepelná zložka, ktorú bežná vykurovacia technika využiť nedokáže.

Rozdelenie kotlov

Závesné kondenzačné kotly sú zariadenia s možnosťou zavesenia na stenu len na vykurovanie alebo aj na vykurovanie s možnosťou ohrevu teplej vody, takzvaná verzia turbo. Zostavy kondenzačných kotlov sú zostavy na vykurovanie a ohrev teplej vody so zásobníkom umiestneným vedľa kotla alebo pod kotlom.

Prečítajte si tiež

• Aký výkon kotla zvoliť?

Stacionárne kondenzačné kotly sú kondenzačné kotly vhodné pre rodinné domy so zabudovaným vrstveným zásobníkom s ohrevom teplej vody samotným kotlom alebo solárnym kolektorom. Závesné kondenzačné kotly do kaskády sú kondenzačné kotly vyšších výkonov určené na vytváranie kaskády kotlov pre menšie kotolne s výkonom do 360 kW.

Plynový kondenzačný kotol je dnes najrozšírenejšou metódou vykurovania zemným plynom. Pri výbere vhodného kotla pre domácnosť je dôležitý najmä výkon a predovšetkým použitie.

Z plynových kotlov je najviac odporúčaný kondenzačný

Na Slovensku je plynový kotol veľmi rozšíreným riešením vykurovania domácnosti. Pre svoje technické vlastnosti (najmä efektívnosť využitia energie, návratnosti investície a životnosť) experti najčastejšie odporúčajú plynový kondenzačný kotol. Ten dokáže mať účinnosť aj viac ako 100 %, pretože dokáže využiť aj kondenzačné teplo zo splodín.

K hlavným výhodám plynových kotlov patrí cenová prijateľnosť, čistá a komfortná prevádzka, vysoká účinnosť plynových kotlov a úspora priestorov, keďže nepotrebujete sklad, ako v prípade tuhého paliva.

Má však aj svoje nevýhody. Prevádzkové náklady sú v porovnaní s kotlom na pelety výrazne vyššie. Taktiež musíte sledovať termín na pravidelné prehliadky kotla. Istým rizikom je aj možnosť úniku plynu pri poruche kotla, alebo inej škodovej udalosti v dome alebo byte. V neposlednom rade je problémom i cena plynu, ktorá vzhľadom na plynovú závislosť Slovenska od dominantného dodávateľa z Ruska zvyšuje investičnú rizikovosť.

kondenzačné kotly

Kondenzačné kotly na slovenskom trhu

Slovensko je využívaní kondenzačných kotlov výrazne predčí okolité krajiny. Predáva sa viac kondenzačná technika ako termická. V porovnaní s Českom, ale aj Maďarskom a Poľskom je slovenský trh oveľa ďalej.

Každá krajina je však svojím spôsobom špecifická. Napríklad v Nemecku bolo obrovské zastúpenie vykurovacieho oleja, donedávna jeho podiel dosahoval až 40 percent. Teraz sa každoročne jeho podiel znižuje hlavne v prospech plynu. V Poľsku zase hrá veľkú rolu uhlie. Na Slovensku a v Maďarsku je to zase plyn a potom aj biomasa.

Kde si kúpiť kotol

Jednoduchým riešením je vybrať si zo zoznamu predajcov kotlov podľa Vášho bydliska.

Preferencie domácností sa veľmi nemenia

Domácnosti na Slovensku využívajú na vykurovanie viacero druhov palív. Okrem plynu, ktorý je vysoko rozšíreným palivom, využívajú aj výhody vysokej lesnatosti Slovenska a na ňu naviazanej dostupnosti palív na báze biomasy. Spotrebiteľské preferencie sa podľa dodávateľov kotlov a iných vykurovacích zariadení minulý rok zásadne nemenili, jeden z významných výrobcov kotlov zaznamenal vlani najväčší nárast predaja na Slovensku práve v segmente kondenzačných kotlov.

Progresívne kotly

Spotreba tepla predstavuje približne 80 % celkovej spotreby energie a bytový sektor má druhú najvyššiu konečnú energetickú spotrebu. Už v roku 2005 predstavovala približne 26 % podiel z celkovej konečnej energetickej spotreby SR.

V posledných rokoch výrazne klesla spotreba zemného plynu v domácnostiach oproti roku 2006. Aj keď na zníženú spotrebu vplýval charakter počasia v zimných mesiacoch, v domácnostiach naďalej pokračuje trend používania iných palív. Konštatovala to vláda vo svojom materiáli v roku 2013.

Hlavnou príčinou bola cena zemného plynu, čo zvýhodňovalo iné palivá ako uhlie, drevo a biomasa. Vykurovanie týmito palivami sa vysokou mierou každoročne podieľa na koncentráciách častíc PM10 v ovzduší od októbra do apríla.

Opatrenia pre redukciu PM10 z lokálneho vykurovania prijaté už v Stratégii energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky.

Kontrola kotlov

Povinnosťou majiteľov kotlov s väčším výkonom je zabezpečiť ich pravidelnú kontrolu. Podmienky sú zakotvené v zákone č. 17/2007 Z.z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov je základnou právnou normou upravujúcou postupy a intervaly pravidelnej kontroly týchto zariadení.

Interval pravidelnej kontroly kotlov

Menovitý výkon
kotla
[kW]

Palivo

Interval pravidelnej kontroly
[rok]

rodinné domy
a bytové domy

Iné budovy

od 20 vrátane do 30

fosílne tuhé
a tekuté palivo
okrem zemného
plynu

10

7

zemný plyn

15

12

biomasa, bioplyn

15

15

od 30 vrátane do 100

fosílne tuhé
a tekuté palivo
okrem zemného
plynu

4

4

zemný plyn

6

6

biomasa, bioplyn

10

10

od 100 vrátane

fosílne tuhé
a tekuté palivo
okrem zemného
plynu

2

2

zemný plyn

3

3

biomasa, bioplyn

6

6

Zdroje:

Stratégia pre redukciu PM10 | Rokovanie vlády SR, 11. 02. 2013


Mohlo by vás zaujímať

Elektrikári Bratislava

Elektrikári Bratislava

Elektrikári, ktorí poskytujú služby v meste Bratislava. Kontakt, adresa a webové stránky.

Elektrikári Trnava

Elektrikári Trnava

Elektrikári, ktorí poskytujú služby v meste Trnava. Kontakt, adresa a webové stránky.

Cena peliet a brikiet na Slovensku. Pozrite si náš prehľad

Cena peliet a brikiet na Slovensku. Pozrite si náš prehľad

Koľko stoja pelety a brikety na Slovensku? Pozrite si porovnanie cien aké ceny ponúkajú predajcovia peliet a brikiet vo vašom okolí.