Koncepciu proti energetickej chudobe ÚRSO predkladá na pripomienkovanie. Cez sviatky | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSDS
Belimo 2

Koncepciu proti energetickej chudobe ÚRSO predkladá na pripomienkovanie. Cez sviatky

Regulačný úrad v spolupráci s ministerstvami hospodárstva, práce a financií pripravil koncepciu zameranú na boj proti energetickej chudobe. Materiál, v ktorom ÚRSO navrhuje viacero nových opatrení, bude v pripomienkovom konaní do 3.1.2017.

Koncepciu proti energetickej chudobe ÚRSO predkladá na pripomienkovanie. Cez sviatky

Foto: Fotolia

„Koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby“ Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vypracoval pre regulačné obdobie 2017 až 2021. „Tento problém nie je možné vyriešiť bez úzkej spolupráce zainteresovaných rezortov, vrátane splnenia potrebných legislatívnych a finančných podmienok,“ zdôrazňuje predseda úradu Jozef Holjenčík.

ÚRSO pri spomínanej spolupráci navrhuje prijať komplexné riešenia. „Je nevyhnutné presne definovať kritériá odberateľov energií v domácnosti, ktorí spĺňajú definíciu energetickej chudoby, či nastaviť formu spolupráce medzi jednotlivými štátnymi orgánmi a samosprávami pri jej riešení,“ uvádza ÚRSO.

Do úvahy podľa predstavy úradu pripadajú aj opatrenia ako napríklad zavedenie príspevku na energie resp. palivové drevo, príspevok priamo na úhradu faktúry pre dodávateľa energií alebo kreditu pre odber elektriny, či prednostnú inštaláciu kreditných meracích systémov. Hoci materiál prichádza s viacerými návrhmi konkrétnych opatrení, pripomienkovať ho bude možné len počas obdobia sviatkov – pripomienkové konanie končí 3. januára.

Minimum pre 4-člennú domácnosť: 390kWh/mesiac

ÚRSO taktiež pripomína, že úspešné riešenie je nevyhnutné zjednotenie postojov v rámci všetkých štátov Európskej únie. V súčasnosti však v EÚ neexistuje ani jednotnotná definícia energetickej chudoby, ani jednotná metodika, ako ju merať. Prevažuje však názor, že ide o stav, kedy náklady, ktoré domácnosť vynakladá za energie, tvoria významný podiel jej disponibilného príjmu.

Úrad sa v návrhu koncepcie odvoláva na definíciu Európskej komisie: „energetická chudoba znamená ťažkosť alebo neschopnosť udržať v príbytku vhodné teplotné podmienky, ako aj ťažkosť alebo neschopnosť mať k dispozícií za primeranú cenu iné základné energetické služby.Nástroje, ktoré používajú jednotlivé krajiny EÚ pre ochranu zraniteľných spotrebiteľov, sumarizuje nasledujúci graf z materiálu ÚRSO.

„Najzraniteľnejšie sociálne skupiny sú skupiny s nízkymi príjmami. Sem patria osoby staršie než 65 rokov, osamelí rodičia, nezamestnaní alebo osoby poberajúce sociálne dávky. Vo väčšine prípadov tiež platí, že osoby s nízkymi príjmami bývajú v domoch s nevhodnou tepelnou izoláciou, takže sa ľahko stanú energeticky chudobnými,“ konštatuje ÚRSO.

Okrem toho sú podľa regulačného úradu ďalšou obzvlášť ohrozenou skupinou i domácnosti s viacerými deťmi alebo ľudia v dôchodkovom veku, ktorí žijú vo veľkých domoch a nemajú dostatok financií na zateplenie alebo presťahovanie. Súčasťou predkladaného materiálu sú taktiež „príklady určenia minimálnej energetickej potreby domácností“ v závislosti od počtu členov v domácnostiach.

ÚRSO: energetická chudoba vypovedá o stave spoločnosti

Medzi najčastejšie príčiny energetickej chudoby podľa slovenského regulátora patrí nedostatočný príjem domácnosti, neefektívny spôsob vykurovania, nedostatočná izolácia, či uhrádzanie rôznych poplatkov, ktoré nesúvisia priamo s cenami energie . Ide napríklad o podporné schémy rozvoja OZE, VU KVET a iné politicky motivované rozhodnutia vyplývajúce zo záväzkov SR voči EÚ.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Slovnaft: Špeciálna daň je dvakrát vyššia, ako odporúča EÚ a ohrozí energetickú bezpečnosť

Slovnaft: Špeciálna daň je dvakrát vyššia, ako odporúča EÚ a ohrozí energetickú bezpečnosť

Vláda schválila zavedenie solidárneho príspevku pre ropné odvetvie, ktorý sa má použiť na zmiernenie vysokých cien energií pre odberateľov.

OĽaNO chce ďalšiu daň. Podnikatelia odmietajú ďalšie straty investícií

OĽaNO chce ďalšiu daň. Podnikatelia odmietajú ďalšie straty investícií

Poslanec za OĽaNO Milan Vetrák predložil v októbri na rokovanie parlamentu novelu zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach.

Zdražel plyn, biomasa aj uhlie. Niektorých teplárov sa to však netýka, ceny výrazne nezvýšia

Zdražel plyn, biomasa aj uhlie. Niektorých teplárov sa to však netýka, ceny výrazne nezvýšia

Tlak na koncové ceny tepla závisí od toho, z čoho teplárne vyrábajú teplo. Regulačného úradu a firiem sme sa pýtali na nárast vstupných nákladov v teplárenstve.