Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Koľko stoja solárne panely? Cena fotovoltiky závisí od viacerých faktorov

Zaujíma vás cena solárnych panelov? Energie-portal.sk medzi predajcami zisťoval, od čoho cena solárnych panelov závisí a kedy sa investícia oplatí. Fotovoltika môže byť výhodné riešenie pre mnohé domácnosti.

solárne panely

Foto: Fotolia

  • Téma |  18.07.2018 |  Radovan Potočár

Zorientovať sa v ponuke a cenách firiem, ktoré inštalujú solárne panely, nemusí byť ľahká úloha. Najčastejšie uvádzaným a najzrozumiteľnejším údajom, ktorý vám pomôže zorientovať sa pri výbere fotovoltického systému, je priemerná cena na jeden Watt peak (Wp). 

Pomocou tohto údaju je možné porovnávať rôzne typy inštalácií, no priemerná cena za jeden Wp neposkytuje informáciu o princípe, skladbe a zložitosti inštalácie, prípadne o náročnosti montáže, vzhľadom na umiestnenie zariadenia.

VIESSMANN

Sieťová inštalácia vyššieho výkonu môže byť podstatne lacnejšia ako hybridná alebo ostrovná inštalácia nižšieho výkonu. Dôležitou zložkou nákladov sú pritom batérie, ktoré môžu tvoriť aj viac ako polovicu ceny celej inštalácie. 

„Faktormi ovplyvňujúcimi cenu inštalácie sú výkon, typ – sieťová, hybridná, ostrovná, kapacita batérií, ak sú súčasťou inštalácie a ich typ, nosná konštrukcia a spôsob jej uchytenia, zloženie systému a z toho vyplývajúca náročnosť istenia a ovládania a v neposlednom rade aj cena montáže, ktorá je do značnej miery závislá od zložitosti konfigurácie systému, prístupnosti miesta umiestnenia, konštrukcie a pokrytia miesta inštalácie, či už sa jedná o strechu alebo fasádu,“ zhrnul pre Energie-portal.sk Gabriel Végh zo spoločnosti Enereng, s.r.o..

Jednoznačne najdôležitejším faktorom pri výbere solárnych panelov je podľa Juraja Gereka zo spoločnosti Esolar celková spotreba domácnosti. Pokiaľ ma mať inštalácia fotovoltických panelov zmysel, musí reálne znižovať spotrebu domácnosti. Ďalší dôležitý faktor je aj otázka prebytočnej energie.

„Veľa začínajúcich inštalatérov bez praxe má málo skúsenosti s projektovaním správnej elektrárne a nám často volajú ich zákazníci o radu čo s prebytkom energie. Drvivá väčšina má nainštalovanú tak výkonnú elektráreň, že sami nedokážu spotrebovať ani len 50 % energie, ktorú táto elektráreň vyrába v špičkách,” zhrnul Gerek pre Energie-portal.sk.

Pri rozhodovaní o kúpe a výpočte návratnosti solárneho systému zohľadniť treba zohľadniť taktiež životnosť technológie. Tá sa pri materiáloch používaných v súčasnosti zvyčajne pohybuje v rozmedzí 25 - 30 rokov.

Koľko stoja solárne panely?

Ako sme už načrtli, cena solárnych panelov závisí od viacerých faktorov a odvíja sa aj od individuálnych podmienok a preferencií domácností. 

„Najpredávanejší systém, ktorý sa oplatí inštalovať na rodinný dom je 2kWp alebo 2,5kWp elektráreň. V prípade 2kWp je vstupná cena ( bez dotácie ) od 3750 eur a V prípade 2,5kWp je vstupná cena od 4950 eur,” uviedol Gerek. Firma Esolar sa pritom sústreďuje hlavne na inštaláciou fotovoltických modulo značky IBC Solar AG.

Podľa Gabriela Végha by si priemerná domácnosť s ročnou spotrebou tri až štyri tisíc kilowatthodín mohla zvoliť inštaláciu s výkonom už od 1,5 do 2,0 kWp. S prihliadnutím na nižšiu účinnosť systému vplyvom kolísania slnečného svitu počas dňa a nerovnomerne rozloženej spotreby domácnosti je však ideálne voliť systém s výkonom 2,0 až 3,0 kWp.

Pri týchto systémoch sa podľa neho cena kompletnej inštalácie „na kľúč“ pohybuje okolo 3500 až 4 000 eur.

Foto: Fotolia

Cena solárnych panelov môže byť v budúcnosti nižšia vďaka ďalším objavom a technologickým inováciám. Cena solárnych panelov s vysokou účinnosťou klesla vlani o 37 % a v tomto roku by sa mala produkcia solárnych buniek z monokryštalického kremíka vyrovnať cenovej úrovni doposiaľ lacnejších polykryštalických článkov.

Zoznam firiem, ktoré na Slovensku predávajú solárne panely a realizujú ich inštalácie nájdete v adresári Energie-portál.sk na tomto odkaze. Pri výbere predajcu je jeho geografická dostupnosť jedným z kritérií, ktoré môžu ovplyvniť celkové náklady na inštaláciu zdroja. 

Predplatné Energie-portal.sk

Aká je návratnosť investície?

Základným fotovoltickým systémom vhodným pre domácnosti je sieťový  systém, ktorý pozostáva z fotovoltických panelov ako zdroja energie, striedača, ktorý „vyrába“ striedavú elektrickú energiu a dodáva ju do siete domácnosti.

Tieto zariadenia sú navzájom prepojené kabelážou, ktorá je pripojená na sieť v domácnosti cez vhodné istiace a ochranné prvky. Elektrina vyprodukovaná systémom je spotrebovaná spotrebičmi domácnosti a prebytky unikajú do verejnej siete.

Striedač sa harmonizuje  na parametre verejnej siete, bez ktorej nie je schopný prevádzky. V prípade výpadku siete fotovoltický systém prestane produkovať elektrinu do siete domácnosti.

Hybridný fotovoltický systém je doplnený o možnosť akumulácie vyprodukovanej elektrickej energie v batériách. Je pripojený k verejnej sieti cez sieť v domácnosti, no z hľadiska smeru toku elektrickej energie sa správa ako spotrebič.

Foto: Flickr

„Vďaka elektrickej energii akumulovanej v batériách je systém schopný zásobovať sieť domácnosti aj v čase zníženého, prípadne žiadneho slnečného svitu. Výkonovo môžu byť tieto systémy dimenzované vyššie, ako sieťové, ideálne sa javia okolo 3,0 až 4,0 kWp. Výkon inštalácie je legislatívne obmedzený na 10 kWp, najviac však na úroveň schopnú 
vyprodukovať 1,5 násobok ročnej spotreby domácnosti,“
povedal Végh pre Energie-portal.sk.

Kapacita batérií by pritom mala zodpovedať dvoj- až  trojhodinovej produkcii fotovoltických panelov pri plnom výkone. Neodmysliteľnou súčasťou celého systému sú aj v tomto prípade káble a istiace a  ovládacie prvky, ktorých je z hľadiska širšej konfigurácie systému viac.

Hybridný systém s výkonom 2-3 kWp vyjde orientačne na 6 500 až 7 000 eur. Návratnosť celej investície je pomerne sporný parameter. Podľa Végha sa však v prípade uvedených systémov dá odhadnúť na osem až desať rokov v prípade sieťového systému, resp. okolo 14 rokov v prípade hybridného systému.

Kedy sa solárne panely oplatia?

Rozhodovanie, či sa domácnosti oplatí investovať do solárnych panelov, závisí predovšetkým od toho, aká doba návratnosti je pre domácnosť únosná.

Prepočet, ktorý našej redakcii poskytol Juraj Gerek zo spoločnosti Esolar vychádza z predpokladu, že domácnosť dosahuje minimálnu ročnú spotrebu 1500 kWh. Na takúto spotrebu je podľa neho možné nadimenzovať 1kWp elektráreň.

Takmer v 70% prípadov našich zákazníkov je spotreba v rozmedzí  3500 – 5500kWh. Z nášho odborného hľadiska je inštalácia fotovoltaiky najideálnejšia pokiaľ je spotreba vyššia ako 2000kWh ročne,” doplnil Gerek. 

VIESSMANN

Hoci návratnosť celej investície je pre väčšinu domácností kľúčovým faktorom, solárne panely niektorých lákajú aj ako čistý obnoviteľný zdroj energie (OZE), ktorý vyrába elektrickú energiu bez produkcie CO2 alebo iných skleníkových plynov. Viac o fungovaní solárnych panelov sme na Energie-portal.sk písali v tomto článku.

„Fotovoltické zariadenie ponúka svojmu majiteľovi aj  spoločenskú pridanú hodnotu. A táto môže byť niekedy vyššia, ako finančná. Dá sa to celkom dobre porovnať so separovaním odpadu v domácnosti. Ak sa rodina rozhodne, že začne separovať, nič ju to  prakticky nestojí a môže ušetriť nejaké to euro na nákladoch za vývoz odpadu,“ doplnil Végh.

Foto: Energie-portal.sk

Domácnosť, ktorá sa rozhodne pre solárne panely, podľa neho musí byť pripravená aj na zmenu svojich návykov. Ak má byť investícia do fotovoltiky využitá čo najlepšie, potrebné bude preorganizovať spotrebu elektrickej energie na obdobie  slnečného svitu, prípadne zainvestovať do akumulácie, vymeniť niektoré spotrebiče za úsporné a podobne.

„Ak má mať investícia do fotovoltiky reálnu hodnotu prínosu pre domácnosť, predpokladá sa, že inštalovaný systém pokryje aspoň polovicu priemernej dennej spotreby domácnosti. Keďže spotreba ako taká nie je rovnomerná ani počas dňa, nie to počas jednotlivých mesiacov roka, nie je jedno aký výkon a aký typ inštalácie si majiteľ zvolí,“ povedal Végh.

Sieťové inštalácie dokážu pokryť zhruba 25 až 40 %  spotreby domácnosti. Batériové systémy by mohli pokryť aj celú spotrebu, no pri výkonoch a kapacitách nad 60 % významne stúpajú investičné nároky batériovej zostavy.

Solárne panely sú v každom prípade vo výhode v domácnosti s vysokou spotrebou elektrickej energie, kde úspora vďaka fotovoltike môže byť zaujímavá z finančnej stránky a tým aj celková návratnosť systému kratšia.


Mohlo by vás zaujímať

Koľko stojí nová elektrická prípojka pre rodinný dom alebo firmu?

Koľko stojí nová elektrická prípojka pre rodinný dom alebo firmu?

Aká je cena za pripojenie elektriny do distribučnej sústavy, čo všetko je nutné vybaviť a aké sú výhody elektrickej prípojky na kľúč?

Koľko stoja tepelné čerpadlá? O tom, či sa tepelné čerpadlo oplatí, nerozhoduje len cena

Koľko stoja tepelné čerpadlá? O tom, či sa tepelné čerpadlo oplatí, nerozhoduje len cena

Energie-portal.sk medzi predajcami zisťoval, od čoho závisí cena tepelných čerpadiel a za akých podmienok bude tepelné čerpadlo pre vás výhodné riešenie. Ceny tepelných čerpadiel pre malé rodinné domy sa podľa nášho prieskumu pohybujú od 7000 eur.

Koľko stoja slnečné kolektory? Cena kolektorov závisí nielen od výkonu

Koľko stoja slnečné kolektory? Cena kolektorov závisí nielen od výkonu

Uvažujete, či budú slnečné kolektory výhodné riešenie aj pre vašu domácnosť či firmu? Energie-portal.sk medzi predajcami zisťoval, od čoho cena slnečných kolektorov závisí a za akých podmienok sa investícia oplatí.

X
X
X
X