VSE
VSE
Belimo

Koľko stoja slnečné kolektory? Cena kolektorov závisí nielen od výkonu

Uvažujete, či budú slnečné kolektory výhodné riešenie aj pre vašu domácnosť či firmu? Energie-portal.sk medzi predajcami zisťoval, od čoho cena slnečných kolektorov závisí a za akých podmienok sa investícia oplatí.

slnečné kolektory

Foto: Fotolia

  • Téma |  17.08.2018 |  Radovan Potočár

Okrem výroby elektrickej energie pomocou fotovoltických panelov, majú domácnosti v zásade dve možnosti, ako využívať slnečnú energiu – energia zo slnka môže poslúžiť na ohrev vody a podporu vykurovania.

„Úspora zemného plynu je tu značná: približne o 60 percent menej energie takto ročne spotrebujete na každodennú prípravu teplej vody. Ak skombinujete ohrev pitnej a vykurovacej vody, tak dosiahnete ročnú úsporu celkovo potrebnej energie vo výške cca 35 percent,“ sľubuje jeden z predajcov vykurovacej techniky Viessmann.

VIESSMANN

Hoci energia zo slnka je na rozdiel od plynu, uhlia či biomasy bezplatná, vstupnú investíciu do solárnych termických systémov i treba dobre rozmyslieť. Ak uvažujete, či sa slnečné kolektory pre vašu domácnosť vyplatia, do úvahy treba zobrať hneď niekoľko faktorov.

Od čoho závisí cena slnečných kolektorov?

 „Faktorov ovplyvňujúcich cenu inštalácie slnečných kolektorov je niekoľko a je zbytočné pokúšať sa radiť ich do poradia podľa dôležitosti. Pôsobia totiž súčasne,“ povedal pre Energie-portal.sk Gabriel Végh zo spoločnosti ENERENG.

Jedným z kľúčových ukazovateľov, od ktorých sa cena slnečných kolektorov odvíja, je ich výkon a konštrukcia. Najkvalitnejšie solárne kolektory majú celomedený absorbér s medenými rúrkami a účinnou polyesterovou tepelnou izoláciou zospodu a po bokoch.

Ďalším dôležitým faktorom je tvar strechy. „Šikmé strechy nepotrebujú kompletnú rámovú konštrukciu, ako je to u plochých striech. Postačujú oveľa lacnejšie jednoduché upevňovacie profily prichytené priamo na strechu,“ zhrnul riaditeľ spoločnosti SLOVECO Miroslav Bóry.

Cena slnečných kolektorov bude taktiež závisieť od vzdialenosti medzi kolektormi a zásobníkom teplej úžitkovej vody (TÚV). Čím je táto vzdialenosť kratšia, tým budú menšie straty ako aj náklady na samotnú realizáciu.

Kedy sa slnečné kolektory oplatia?

Jedným z dôvodov, prečo sa domácnosti rozhodnú pre slnečné kolektory, býva ich snaha využívať obnoviteľné zdroje energie (OZE) a správať sa šetrnejšie k životnému prostrediu. Pre mnohé domácnosti však slnečné kolektory nemusia byť „len“ zelené, ale aj ekonomické riešenie.

„Ak chce domácnosť verejne deklarovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie, toto je jeden z najlacnejších spôsobov pri porovnaní ceny a úžitku. Z hľadiska opodstatnenosti nie je dôležité, ani či sa jedná o jednočlennú alebo viacčlennú domácnosť,“ uviedol Végh.  

Výhodnosť termických solárnych systémov však rozhodne s väčšou spotrebou TÚV a tepla rastie. Zjednodušene teda možno povedať, že čím viac členov vaša domácnosť má, tým výhodnejšie by pre vás slnečné kolektory mali byť. Pri vhodnom nastavení systému sa však kolektory oplatia aj pre jednočlennú domácnosť.

Výkon inštalácie je podľa Végha možné ľahko prispôsobiť nárokom domácnosti na teplo, pre 
sto litrový zásobník teplej úžitkovej vody, pre akumulačnú nádrž pripojenú na vykurovací systém, ktorá dokáže v prechodných obdobiach vykúriť obytné priestory alebo pre výmenník, ktorý v čase dostatočného slnečného svitu ohreje vodu v bazéne.

Podľa Miroslava Bóryho je dôležitým faktorom vhodná orientácia strechy. Investícia do slnečných kolektorov sa domácnosti určite oplatí viac, ak je strecha orientovaná na juh a môže tak energiu zo slnka získavať takmer celý deň. Podstatné je pritom aj to, aby strechu netienila susedná stavba či okolité stromy.

Foto: Trubicové kolektory Vitosol 200-TM. Zdroj: Viessmann

Aby ste zo systému vyťažili čo najviac, ideálny sklon strechy, resp. samotných kolektorov by mal dosahovať minimálne 30 stupňov, ideálne však okolo 45 – až 50 stupňov. Dôležité je, aby boli solárne kolektory aspoň niekoľko hodín počas dňa priamo osvetľované slnkom. 

„Niektoré typy vákuových kolektorov dokážu celkom účinne využiť aj rozptýlené svetlo a mohli by byť umiestnené aj na neosvetľovaných miestach, toto však činí nanajvýš dvadsať, tridsať percent energetického prínosu slnečného svitu. Ich využiteľnosť by tak bola z dlhodobého hľadiska zanedbateľná,“ doplnil Végh.

Návratnosť investície už od 7 rokov

Odhadovať celkovú cenu inštalácie slnečných kolektorov je tvrdý oriešok – závisí totiž od individuálnych podmienok a preferencii každej domácnosti. Oslovených predajcov termických solárnych systémov sme však požiadali aspoň o približný prepočet pre priemernú slovenskú domácnosť.

Odhad, ktorý pre Energie-portal.sk poskytol riaditeľ spoločnosti SLOVECO, počíta s montážou plochých kolektorov a zásobníkom vhodným pre štvorčlennú domácnosť, teda s objemom aspoň na 180 litrov vody. 

VIESSMANN

„Pokiaľ sa voda ohreje na 80°C a studená voda má 10°C, máme k dispozícii až 360l vody s teplotou 45°C,“ uviedol Miroslav Bóry. Pripomenul, že účinnosť slnečných vodoohrevných kolektorov dosahuje až 99 %, kým v prípade fotovoltiky je to len asi 15 %. 

Cena priemerného rodinného solárneho vodoohrevného systému s montážou sa za týchto predpokladov podľa Bóryho pohybuje zhruba od 3500 až do 5000 eur. „Pri priemernej ročnej dodávke teplej vody na štandardnej úrovni spotreby je ich návratnosť približne sedem až desať rokov,“ doplnil. 

Predplatné Energie-portal.sk

Inštalácia slnečných kolektorov? Aspoň 3000 eur

Prepočet, ktorý našej redakcii poskytol Gabriel Végh zo spoločnosti ENERENG, berie do úvahy troj- až štvorčlennú domácnosť so spotrebou TÚV 120 až 160 litrov denne v rodinnom dome.

„Štandardne sa takejto domácnosti ponúka inštalácia s dvomi plochými solárnymi kolektormi alebo s kolektorom trubicovým s dvadsať či tridsať trubicami a dvesto litrovým zásobníkom TÚV. Cena takejto inštalácie vyjde na zhruba 3000 Euro, vrátane všetkých súčastí a doplnkov základnej výbavy,“ povedal Végh.

Do základnej výbavy pritom patria čerpadlová jednotka, expanzná nádrž, poistné zariadenia, spojovacie potrubie s izoláciou, regulácia a teplonosná kvapalina. Odhadnutá cena zahŕňa taktiež montáž a uvedenie systému do prevádzky.

Zdroj: Fotolia

„Ďalšou možnosťou sú tri solárne kolektory alebo štyridsať trubíc a tristo litrový zásobník. Tu sa cena pohybuje okolo 3500 eur,“ uviedol.

V prípade, že má domácnosť záujem aj o podporu kúrenia, podľa Végha je možné nainštalovať namiesto zásobníka TÚV akumulačnú nádrž s vnoreným zásobníkom alebo hygienickým výmenníkom TÚV s objemom 500 a viac litrov.

„Pre tisíclitrovú akumulačnú nádrž stačia tri kolektory ako pri tristolitrovom zásobníku, cena inštalácie však už s ohľadom na veľkosť použitých nádrží prekračuje 4000 eur,“ odhadol Végh.

Okrem samotnej vstupnej investície do kolektorov a ich inštalácie však treba brať do úvahy aj prevádzkové náklady celého systému. Tie podľa odhadu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) zahŕňajú spotrebu elektriny na pohon obehového čerpadla s výkonom 2-22 W (asi tri eurá na rok) a výmenu teplonosnej kvapaliny raz za šesť až desať rokov (zhruba sto eur).

Predaj slnečných kolektorov

Oficiálne štatistiky o predajnosti slnečných kolektorov u nás neexistujú. Výrobcovia i predajcovia spravidla presné čísla nezverejňujú a o tom, ktoré slnečné kolektory na trhu dominujú, sa dá iba špekulovať.

Podľa údajov z projektu Zelená domácnostiam sme však na Energie-portal.sk zostavili rebríček najpopulárnejších slnečných kolektorov na Slovensku. Ktoré značky a modely sa u nás predávajú najlepšie, sa dozviete v tomto článku.  

Predajcov slnečných kolektorov a ďalšej vykurovacej techniky v blízkosti vášho domova môžete vyhľadať pomocou nášho adresára firiem. Ak sa potrebujete zorientovať v ponuke viacerých predajcov vo vašom regióne, pomôcť vám môže aj naša mapa predajcov slnečných kolektorov.


Mohlo by vás zaujímať

Koľko stojí nová elektrická prípojka pre rodinný dom alebo firmu?

Koľko stojí nová elektrická prípojka pre rodinný dom alebo firmu?

Aká je cena za pripojenie elektriny do distribučnej sústavy, čo všetko je nutné vybaviť a aké sú výhody elektrickej prípojky na kľúč?

Koľko stoja tepelné čerpadlá? O tom, či sa tepelné čerpadlo oplatí, nerozhoduje len cena

Koľko stoja tepelné čerpadlá? O tom, či sa tepelné čerpadlo oplatí, nerozhoduje len cena

Energie-portal.sk medzi predajcami zisťoval, od čoho závisí cena tepelných čerpadiel a za akých podmienok bude tepelné čerpadlo pre vás výhodné riešenie. Ceny tepelných čerpadiel pre malé rodinné domy sa podľa nášho prieskumu pohybujú od 7000 eur.

Koľko stoja solárne panely? Cena fotovoltiky závisí od viacerých faktorov

Koľko stoja solárne panely? Cena fotovoltiky závisí od viacerých faktorov

Zaujíma vás cena solárnych panelov? Energie-portal.sk medzi predajcami zisťoval, od čoho cena solárnych panelov závisí a kedy sa investícia oplatí. Fotovoltika môže byť výhodné riešenie pre mnohé domácnosti.

X
X
X
X