JAVYS podpísala dohodu o spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

JAVYS podpísala dohodu o spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu

Spolupráca sa týka vyraďovania jadrových zariadení.

JAVYS, MAAE

Foto: JAVYS, MAAE

  • Aktuality |  24.03.2021 |  Tlačová správa JAVYS

Spoločnosť JAVYS vstúpila „do klubu“ Spolupracujúcich Centier s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE), v oblasti vyraďovania jadrových zariadení sa tak Slovensko stalo treťou krajinou, s ktorou MAAE podpísalo dohodu o spolupráci.

Stretnutie a podpis dohody sa konali online, 23. marca 2021 na pôde spoločnosti JAVYS v Bratislave a MAAE vo Viedni. Zúčastnili sa ho: Michail Chudakov, zástupca generálneho riaditeľa MAAE a vedúci divízie jadrovej energetiky, Pavol Štuller, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS, Peter Mišík, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Rakúsku a Marta Žiaková, predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR.

Cieľom vzájomnej spolupráce Spolupracujúceho Centra s MAAE a spoločnosti JAVYS, a. s., je predovšetkým výmena odborných skúseností v oblasti vyraďovania jadrových zariadení medzi všetkými členskými štátmi a zvyšovanie efektívnosti realizácie projektov vyraďovania a nakladania s odpadmi na celom svete. Vo svete je celkovo 47 Spolupracujúcich centier s MAAE, Slovensko je 48. V oblasti vyraďovania jadrových zariadení sú spomedzi nich tri, vrátane Slovenska.

„Spolupracujúce Centrum MAAE je jedným z našich kľúčových mechanizmov spolupráce a som rád, že spoločnosť JAVYS je teraz súčasťou tejto jedinečnej skupiny organizácií, vytvorenej najmä za účelom pomoci divízii jadrovej energetiky pri podpore úsilia členských štátov v oblasti vyraďovania jadrových zariadení a s tým súvisiaceho nakladania s odpadmi,“ uviedol Michail Chudakov, zástupca generálneho riaditeľa MAAE a vedúci divízie jadrovej energetiky.

„Prístup k infraštruktúre a odborným znalostiam zamestnancov spoločnosti JAVYS bude neoceniteľnou príležitosťou na zdieľanie osvedčených postupov a podporu rozvoja a implementácie vzdelávacích a školiacich kurzov v členských štátoch, ako aj učebných a školiacich materiálov o vyraďovaní jadrových zariadení,“ doplnil.

Dohoda medzi MAAE a spoločnosťou JAVYS predstavuje ďalší krok k zdieľaniu osvedčených postupov, podpore využívania pokrokových technológií pri realizácii činností vyraďovania a prispieva k dlhodobému rozvoju kvalifikovanej pracovnej sily a k prenosu technických poznatkov najmä v oblasti vyraďovania reaktorov typu VVER.

JAVYS sa stala Spolupracujúcim Centrom s MAAE v oblasti vyraďovania so špecifickými praktickými vedomosťami a znalosťami, ktoré vyplývajú z realizácie postupujúcich činností demontáže ako aj z akýchkoľvek ďalších aktivít záverečnej etapy životného cyklu jadrového zariadenia.

„Partnerstvo medzi agentúrou a spoločnosťou JAVYS je ďalším skvelým príkladom toho, ako môže Slovensko aktívne prispieť k práci MAAE a k jej príslušným vykonávaným činnostiam. Spoločnosť JAVYS je uznávaná ako jedna z kľúčových organizácií v slovenskom sektore jadrovej energetiky a je zodpovedná za vyraďovanie, nakladanie s odpadom a ďalšie úlohy súvisiace so záväzkami vyplývajúcimi z využívania jadrovej energetiky. Nepretržite preukazuje svoj záujem o posilnenie medzinárodnej spolupráce s príslušnými organizáciami a vedeckou komunitou. V tomto ohľade hrá MAAE ústrednú a najdôležitejšiu úlohu,“ uviedol veľvyslanec Peter Mišík.

Spolupracujúce Centrum sa nachádza v Jaslovských Bohuniciach, najbližšej lokalite s jadrovými zariadeniami k sídlu MAAE. Nachádzajú sa tam tri jadrové elektrárne (z toho A1 a V1 v procese vyraďovania a V2 v prevádzke) a podporné zariadenia na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

„V Jaslovských Bohuniciach vieme efektívne preukázať technický pokrok a bezpečnosť pri fyzickej a rádiologickej charakterizácii, dekontaminácii, demontáži, demolácii ako aj v oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi,“ uviedol Pavol Štuller, generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS. „Naša spolupráca s MAAE sa v budúcnosti sústredí na realizované a plánované činnosti a bude sa zlepšovať s pokrokom aktivít Spolupracujúceho Centra v nasledujúcich rokoch,“ uzatvoril generálny riaditeľ JAVYS.

Čo je spolupracujúce Centrum s MAAE?

Na podporu praktického využitia jadrových technológií spolupracuje MAAE s určenými organizáciami a inštitúciami po celom svete.

Prostredníctvom Spolupracujúcich Centier môžu tieto organizácie v členských štátoch napomáhať MAAE prostredníctvom realizácie originálneho výskumu a vývoja a odbornej prípravy v oblasti jadrovej vedy, technológií a ich bezpečného a zaisteného využitia.

ZDROJ: JAVYS


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ocenili víťazné školy. Súťaž učila žiakov šetriť energiou

Ocenili víťazné školy. Súťaž učila žiakov šetriť energiou

V piatom ročníku súťaže Stredoslovenská energetika ocenila tri základné školy.

Vymenia tisíce svietidiel. Mesto chce na verejnom osvetlení ušetriť 60 % nákladov

Vymenia tisíce svietidiel. Mesto chce na verejnom osvetlení ušetriť 60 % nákladov

Projekt vyjde na viac ako tri milióny eur.

Monitoring energetiky | 21. - 26. 9. 2023

Monitoring energetiky | 21. - 26. 9. 2023

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.