INNOGY
INNOGY
INNOGY

Jadrové zariadenia JAVYS fungovali v prvom polroku 2019 stabilne

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS) hlási za prvých šesť mesiacov tohto roka mimoriadne nízke výpuste do atmosféry aj vôd. K radiačným nehodám nedošlo.

JAVYS

Foto: JAVYS

Prevádzka jadrových zariadení spoločnosti JAVYS, a. s., bola v  prvom polroku 2019 stabilná s mimoriadne nízkymi výpusťami do atmosféry a hydrosféry. Vyplýva to z výsledkov polročnej správy JAVYS za prvých šesť mesiacov tohto roka.

„Spoločnosť JAVYS celoročne monitoruje vplyv jadrových zariadení, ktoré prevádzkuje v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce na pracovné a životné prostredie,“ uviedla hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková.

„Aj súhrnná správa za prvý polrok 2019 poukazuje na dlhodobé trendy vybraných monitorovaných veličín v životnom prostredí a v okolí jadrových zariadení a porovnáva stav nameraných hodnôt s definovanými autorizovanými limitmi,“ podotkla.

Na základe výsledkov tejto správy, ktorú JAVYS zosumarizovala ešte v septembri, nedošlo od januára do konca júna 2019 k žiadnej radiačnej nehode ani k žiadnej udalosti s vplyvom na pracovné a životné prostredie. Všetky jadrové zariadenia fungovali v súlade s rozhodnutiami štátnych a dozorných orgánov.

„Ročný plán kolektívnej ekvivalentnej dávky, 2 500 mSv, bol na základe optimalizácie prác z pohľadu radiačnej ochrany vyčerpaný v prvom polroku 2019 len na 439 mSv, čo predstavuje čerpanie na úrovni 17,5%,“ informovala M. Žiaková.  

Udržiavanie nízkej úrovne individuálnych dávok, ako aj mimoriadne nízkej kolektívnej dávky, je podľa hovorkyne JAVYS náročné aj z toho pohľadu, že  rámci II. etapy vyraďovania jadrovej elektrárne V1 a III. a IV. etapy vyraďovania JE A1 v Jaslovských Bohuniciach vykonávajú práce priamo v priestoroch kontrolovaného pásma oboch jadrových zariadení.

Denne sa na týchto prácach zúčastňuje od 600 do 650 pracovníkov JAVYS a dodávateľských organizácií. Ich pripravenosť na havárie v septembri preverilo cvičenie, počas ktorého simulovali, napríklad, teroristický útok a požiar.   

„Mimoriadne nízke boli v prvom polroku 2019 aj výpuste do atmosféry a hydrosféry, a to na úrovni stotín až desatín percent zo smerných čísel určených štátnym a dozorným orgánom, Úradom verejného zdravotníctva SR,“ pokračuje hovorkyňa JAVYS.

JAVYS na Slovensku zabezpečuje činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci Slovenska.

„Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia,“ uzavrela M. Žiaková.

ZDROJ: JAVYS


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Janiš: CZT má na Slovensku potenciál pre nové technické a digitálne riešenia

Janiš: CZT má na Slovensku potenciál pre nové technické a digitálne riešenia

Centrálne zásobovanie teplom IV. generácie má uskladňovať vyrobené teplo v čase prebytku a zároveň využívať aj odpadové teplo z externých zdrojov.

Zúžme reguláciu a zjednoťme distribučné tarify, navrhujú dodávatelia ÚRSO

Zúžme reguláciu a zjednoťme distribučné tarify, navrhujú dodávatelia ÚRSO

Regulovať ceny elektriny a plynu pre malé podniky je podľa dodávateľov energií neopodstatnené. Regulačnému úradu zaslali viacero návrhov na zmeny v regulačnej politike.

SaS: Povinné inštalovanie nabíjacích staníc je zbytočnou záťažou pre menšie podniky

SaS: Povinné inštalovanie nabíjacích staníc je zbytočnou záťažou pre menšie podniky

Nabíjacie stanice pre elektromobily v novostavbách budú povinné. Poslanecký návrh chce od tejto povinnosti odbremeniť malé a stredné podniky.