Investori majú veľký záujem o veterné parky. Strašiakom je EIA, ministerstvo zostalo zaskočené | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
Konferencia EES
Belimo

Investori majú veľký záujem o veterné parky. Strašiakom je EIA, ministerstvo zostalo zaskočené

V procesoch EIA sa čoraz častejšie objavujú požiadavky, ktoré majú charakter aplikovaného výskumu, ktorý patrí na akademickú pôdu, nie do procesov EIA.

Investori majú veľký záujem o veterné parky. Strašiakom je EIA, ministerstvo zostalo zaskočené

Foto: Archív V.K.

Približne pred 10 až 15 rokmi sa Slovenskom prehnala vlna prvých žiadostí o posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) v súvislosti s výstavbou veterných parkov. Bolo podaných približne 70 žiadostí.

Napriek tomu, že išlo o administratívne náročný proces, viaceré projekty dostali v záverečnom stanovisku od Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) zelenú a boli hodnotené kladne s určitými podmienkami.

Realizácia tohto druhu zelenej energie dostala však napokon stopku a z pripravovaných projektov sa nerealizoval žiaden.

V súvislosti s prípravou novej legislatívy na podporu obnoviteľných zdrojov energie a novou stratégiou vlády SR pre podporu obnoviteľných zdrojov sa spustila nová vlna žiadostí a záujmu investorov o posudzovanie vplyvov veterných parkov.

Investori si uvedomujú, že bez procesu EIA nemôžu získať žiadne ďalšie povolenie. Za posledné dva roky už pribudlo viac ako 10 nových žiadostí najmä v lokalite Záhoria a Podunajskej nížiny. Napriek tomu, že bolo možné očakávať podobný scenár, MŽP SR ostalo zaskočené.

Metodika ministerstva je zastaraná

V roku 2010 na podobný vývoj MŽP SR reagovalo vytvorením smernice „Štandardy a limity pre umiestňovanie veterných elektrární a veterných parkov na území SR“.

Tento materiál definoval niektoré kľúčové oblasti, ktoré sa dodnes posudzujú pri hodnotení očakávaných vplyvoch veterných parkov na životné prostredie. Ide o posudzovanie vplyvu na lietajúce druhy živočíchov (vtáctvo a netopiere), krajinu a vizualizácie či stroboskopický efekt tienenia.

Veterné elektrárne Rohov - vizualizácia

Dnes je materiál už zastaraný a MŽP SR hľadá nové spôsoby, ako reagovať na požiadavky verejnosti a úradov. Čoraz častejšie sa objavujú požiadavky, ktoré majú charakter aplikovaného výskumu, ktorý nepatrí do posudzovania EIA, ale na akademickú pôdu a výskumné ústavy.

Povoľovacie konanie nemôže obsiahnuť celé spektrum marginalizovaných vplyvov ako ročný vplyv na zemné cicavce, vplyv na ustajnenie hospodárskych zvierat viac ako 1 km či hodnotenie vplyvu na migráciu iných ako lietajúcich živočíchov samostatnou štúdiou.

Povoľovacie konania sa môžu skrátiť

MŽP SR ako reakciu na aktuálny vývoj prehodnocuje požiadavky na rozsahy hodnotenia a snaží sa prísť so štandardizovaným prístupom ku všetkým investorom. Táto snaha je aj pre nás ako spracovateľa EIA projektov pochopiteľná, no výsledkom je ďalšie niekoľkomesačné zdržanie pripravovaných projektov.

Proces EIA sa tak ukazuje ako výrazný strašiak pre investorov v oblasti zelených zdrojov energie. Určitú úľavu pre investorov by mohla priniesť novela zákona o EIA, ktorú však nemožno očakávať skôr ako ku koncu roka 2022.

Podľa predbežných zverejnených informácií by mohlo dôjsť k skráteniu povoľovacích konaní vrátane lehôt konania EIA a využitiu stanovísk, ktoré už boli raz doručené v EIA aj v rámci územného konania.

RNDr. Vladimír Kočvara, environmentálny expert
ADONIS CONSULT, s.r.o.


PR článok spoločnosti ADONIS CONSULT s.r.o. vyšiel v aprílovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/04.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Aké povinnosti treba splniť pri pripájaní domácej fotovoltiky? (PRÁVNY POHĽAD)

Aké povinnosti treba splniť pri pripájaní domácej fotovoltiky? (PRÁVNY POHĽAD)

Advokátka Sylvia Berová z Eversheds Sutherland vysvetľuje, aké náležitosti treba splniť pri pripájaní domácej fotovoltiky, resp. malého zdroja na výrobu elektriny.

Ako ďalej s lokálnymi zdrojmi v roku 2024? (PRÁVNY POHĽAD)

Ako ďalej s lokálnymi zdrojmi v roku 2024? (PRÁVNY POHĽAD)

Advokáti vysvetľujú, ako bude prebiehať pripájanie lokálnych zdrojov.

Spájajú výrobu elektriny a poľnohospodárstvo. Ako u susedov funguje agrovoltika

Spájajú výrobu elektriny a poľnohospodárstvo. Ako u susedov funguje agrovoltika

Na poliach umiestnili obojstranné solárne panely kolmo. Vďaka orientácii na východ a západ produkujú viac elektriny v čase ranných a večerných špičiek.