Inšpektori si posvietili na jadrové zariadenia JAVYS, všetky fungujú bezpečne a spoľahlivo | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSDS
Belimo

Inšpektori si posvietili na jadrové zariadenia JAVYS, všetky fungujú bezpečne a spoľahlivo

JAVYS v prvom polroku 2021 okrem iného uložila na Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov 103 vláknobetónových kontajnerov so spracovaným a následne upraveným odpadom.

JAVYS

Foto: JAVYS

Prevádzka a vyraďovanie jadrových zariadení štátnej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. (JAVYS) boli podľa hodnotenia prevádzkových ukazovateľov bezpečnosti v prvom polroku 2021 bezpečné a spoľahlivé. Vyplýva to z výsledkov inšpekcií, o ktorých informovala spoločnosť.

V januári až júni tohto roka boli všetky technologické zariadenia JAVYS prevádzkované v súlade s predpísanými Limitmi a podmienkami pre bezpečnú prevádzku, pričom sa na jadrových zariadeniach nevyskytla žiadna udalosť podliehajúca hláseniu dozorným orgánom.

„Spoločnosť pritom venuje pozornosť aj udalostiam menšieho bezpečnostného významu a ich analýzou a prijímaním nápravných opatrení predchádza vzniku bezpečnostne významných prevádzkových udalostí,“ uviedla JAVYS.

V oblasti bezpečnosti pri práci v prvom polroku 2021 v spoločnosti nezaregistrovali žiaden pracovný úraz zamestnancov a v oblasti požiarnej ochrany nebol v jadrových zariadeniach JAVYS zaznamenaný žiadny požiar.

Foto: JAVYS

„Kolektívna efektívna dávka pracovníkov všetkých jadrových zariadení JAVYS, a. s., a dodávateľov bola nízka, ani u jedného z pracovníkov nedošlo k prekročeniu autorizovaných ani interných limitov ožiarenia. Vplyv prevádzky jadrových zariadení JAVYS na okolité životné prostredie bol minimálny a pod hodnotami určenými dozornými orgánmi.“

V rámci prípravy zložiek organizácie havarijnej odozvy sa v jadrových zariadeniach JAVYS v prvých šiestich mesiacoch tohto roka uskutočnilo 190 školení, nácvikov a cvičení odborných jednotiek civilnej ochrany.

Kontroly prišli z ÚJD, MAAE aj Euroatom-u

Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) vydal pre JAVYS celkovo 30 rozhodnutí a inšpektori ÚJD vykonali 18 inšpekcií, ktoré boli prioritne zamerané najmä na kontrolu dodržiavania podmienok jadrovej bezpečnosti, činnosti súvisiace s nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi (RAO) či na dodržiavanie podmienok jadrovej bezpečnosti a požiadaviek dozoru pri preprave RAO a jadrových materiálov.

Inšpektori ÚJD, Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a Euratom-u vykonali v prvom polroku v JAVYS-e jednu inšpekciu. Zamerali a pritom na evidenciu a kontrolu jadrových materiálov v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva.

V oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi JAVYS okrem iných činností uložila na Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov 103 vláknobetónových kontajnerov so spracovaným a následne upraveným RAO.

„Výsledky hodnotenia bezpečnosti za prvý polrok 2021 potvrdzujú odbornú a profesionálnu prácu obslužného a riadiaceho personálu,“ zhrnula spoločnosť.


Spoločnosť JAVYS je komunikačným partnerom Energie-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Deviaty ročník medzinárodnej konferencie sa uskutoční v polovici apríla v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

K hlavným témam podujatia patrili garantované energetickú služby, energetická efektívnosť, budovy, obnoviteľné zdroje energie, ale aj podporné nástroje a energetická legislatíva.

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Prípadová štúdia porovnáva návrh tepelného čerpadla pre rodinný dom na severe Slovenska v pôvodnom aj rekonštruovanom stave.