VSE
VSE
Belimo 2

SEPS ukázala hospodárske výsledky. Štátu odviedla historicky najvyššiu daň

V jednej z oblastí spoločnosť okresala výdavky o viac ako 97 %.

SEPS

Foto: Depositphotos

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS), spoločnosť, ktorá na Slovensku prevádzkuje prenosovú sústavu, v minulom roku aj napriek nižším výnosom z regulovaných taríf odviedla štátu historicky najvyššiu daň z príjmov právnických osôb vo výške 31 miliónov eur.

Vyplýva to z hospodárskych výsledkov za rok 2021, ktoré spoločnosť zverejnila dnes, 29. marca 2022.

V článku sa dozviete:

  • kde v SEPS našli priestor na úspory,
  • v ktorej oblasti ušetrili viac ako 97 % nákladov,
  • ktoré výnosy SEPS vzrástli a ktoré klesli,
  • kedy SEPS vyplatí štátu rekordnú dividendu,
  • prečo SEPS vykáže za rok 2021 jeden z najnižších ziskov po zdanení vo svojej histórii.

Ušetrili na prevádzke aj obstarávaní

Štátnu spoločnosť vedie nový generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Peter Dovhun, od februára 2021. Na pozíciu nastúpil po Jaroslavovi Vachovi, ktorý podnik dočasne viedol od apríla 2020 po odvolaní predošlého vedenia novou vládou.

„SEPS spolu s Ministerstvom financií SR a Útvarom hodnoty za peniaze v tom čase začali hľadať potenciál a možnosti ďalšieho zvýšenia efektivity investícií aj prevádzkových nákladov. Pod novým vedením sa tak zo SEPS stala efektívna a dynamická spoločnosť, implementujúca inovatívne riešenia,“ uviedla spoločnosť v tlačovej správe.

Po dvoch rokoch od personálnej výmeny v čele SEPS predstavitelia spoločnosti tvrdia, že štátna firma preukázala schopnosť fungovať transparentne a efektívne. Argumentujú napríklad tým, že nové vedenie za dva roky znížilo prevádzkové náklady spoločnosti o 13 % a náklady na obstarávanie o 10 %.

„Dobré hospodárske výsledky sú rovnako zásluhou podpory a korektnej spolupráce s Ministerstvom financií SR ako jediným akcionárom spoločnosti. Prioritami SEPS však naďalej zostávajú bezpečnosť a spoľahlivosť prenosovej sústavy, udržiavanie kroku s najnovšími technológiami, aplikácia európskej legislatívy, dekarbonizácia a investície do ľudského kapitálu,“ zdôrazňuje SEPS.

Vypovedali nevýhodné zmluvy

Jedným z prvých cieľov, na ktorý sa zameralo nové vedenie SEPS, bolo zníženie prevádzkových nákladov. Po dvoch rokoch čelní predstavitelia spoločnosti a rezortu financií poukazujú, že sa ho podarilo dosiahnuť vďaka zmene prístupu k obstarávaniu tovarov a služieb, obmedzeniu aktivít, ktoré nie sú pre chod spoločnosti nevyhnutné, ako aj vďaka zmenám organizačnej štruktúry spoločnosti.

V porovnaní s rokom 2019 prevádzkové náklady SEPS poklesli o 13 %, čo predstavuje úsporu 9,4 mil. eur.

Ďalšiu úsporu na úrovni viac ako 10 % SEPS zaznamenala v oblasti obstarávaní. V roku 2020 SEPS dosiahla v procesoch verejného a interného obstarávania úsporu vo výške 5 %, čo bolo približne 2,3 mil. eur bez DPH. Táto suma predstavuje rozdiel medzi predpokladanou hodnotou jednotlivých zákaziek a ich konečnou zmluvnou cenou.

V nasledujúcom roku 2021 bola podľa údajov spoločnosti dosiahnutá úspora na obstarávaniach ešte vyššia, a to vo výške 10,8 %, čo predstavuje viac ako 5,5 mil. eur bez DPH.

Zníženie finálnej ceny obstarávaných produktov a služieb vedenie spoločnosti pripisuje najmä vypovedaniu nevýhodných zmlúv a transparentnému súťaženiu dodávateľov. Otvorené súťaže podľa vedenia SEPS priniesli zvýšený počet reálnych záujemcov a širšiu konkurenciu, čo stlačilo výslednú sumu nadol.

„Medzi konkrétne príklady, keď sa transparentnou súťažou podarilo významne znížiť náklady, patria obstarávania komoditných služieb v oblasti IT,“ uviedol P. Dovhun, „kde sme s minulosťou porovnateľný objem vysúťažili v otvorenej súťaži za sumu nižšiu o 60 %.“

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Peter Dovhun | Foto: Energie-portal.sk

Rezort financií je ako jediný akcionár SEPS s výsledkami štátnej firmy dva roky po nástupe nového vedenia spokojný „Presne toto sú výsledky, ktoré dokazujú, že robíme veci inak. Na štátne podniky sa nepozeráme len ako na dojné kravy pre vybraných podnikateľov,“ povedal podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič.

„Vedenie SEPS-u v spolupráci s ministerstvom financií dokázalo za krátky čas urobiť poriadok a ušetriť štátu, a tak aj nám všetkým, milióny eur. Podobne ako sa nám na ministerstve financií podarili ušetriť desiatky miliónov a to len prehodnotením nevýhodných zmlúv minulosti. A túto našu skúsenosť odovzdávame ďalej,“ doplnil I. Matovič.

Za reklamu platili milión eur ročne

Okrem prevádzkových nákladov si nové vedenie posvietilo aj na marketingové aktivity SEPS, ktoré podľa predstaviteľov podniku predstavujú „častý zdroj neefektivity štátnych spoločností.“ SEPS v tejto oblasti prešla za uplynulé dva roky významnými škrtmi a znížila svoje výdavky na reklamu o viac ako 97 %.

„SEPS je regulovaný subjekt a naše výnosy tvoria platby domácností a podnikateľov v príslušných tarifách a výnosy z medzinárodnej prevádzky prenosovej sústavy. Na rozdiel od bežných obchodných spoločností nepotrebujeme investovať vysoké sumy do propagácie obchodného mena a loga,“ odôvodnil tento krok P. Dovhun.

SEPS v roku 2021 vynaložila na reklamu obchodného mena a loga necelých 20 000 eur, na rozdiel od predchádzajúcich dvoch rokov, kedy sa výdavky na tieto aktivity pohybovali na úrovni viac ako milión eur. K úsporám zároveň došlo aj v oblasti finančných darov, kde sa celková suma v porovnaní s rokom 2019 znížila o 324 700 eur, čo predstavuje pokles o takmer 78 %.

„Škrty výdavkov v oblasti darov a reklamy obchodného mena vôbec neznamenajú, že nedbáme na spoločenskú zodpovednosť. Naopak, spoluprácu s ochranou prírody, ktorú našou činnosťou ovplyvňujeme, či vzdelávacími inštitúciami plánujeme strategicky rozvíjať a posilňovať. No transparentne, napríklad vo forme Nadačného fondu SEPS v Nadácii Pontis,“ podotkol P. Dovhun.

SEPS zároveň deklaruje, že spotreba propagačného a reklamného materiálu v spoločnosti poklesla o 83 %, náklady na expertízy, analýzy a štúdie sa znížili o 69 % a náklady na práce výpočtovej techniky o 16 %. K celkovému zníženiu nákladov prispel tiež vývoj mzdových nákladov, ktoré aj napriek valorizácii nerástli, ale klesli o 0,1 %.

Práve vyššia efektívnosť SEPS sa podľa predstaviteľov spoločnosti odrazila aj na historicky najvyššej dani z príjmu právnických osôb, ktorú SEPS odviedla štátu. Za rok 2021 išlo o sumu 31 miliónov eur.

„Prioritou ministerstva financií je dohliadať na efektívne a hospodárne nakladanie s verejnými financiami. Som rád, že si tento prístup osvojili aj vedenia v našich štátnych podnikoch a organizáciách. Stačí len začať pracovať transparentne a efektívne,“ podotkol štátny tajomník MF SR Marcel Klimek.

Štátny tajomník MF SR Marcel Klimek | Foto: Energie-portal.sk

Avizujú rekordnú dividendu

Vývoj hospodárenia SEPS ovplyvňujú hlavne výnosy z medzinárodnej prevádzky prenosovej sústavy. V rokoch, kedy sú tieto výnosy vyššie je vyšší aj výsledok hospodárenia pred zdanením. Najefektívnejším rokom v histórii spoločnosti bol minulý rok, kedy čisté výnosy z cezhraničnej prevádzky dosiahli výšku takmer 125 mil. eur.

Výnosy z regulovaných taríf, ktoré tvoria podstatnú časť výnosov SEPS z tuzemskej prevádzky prenosovej sústavy, dosiahli v roku 2021 výšku 281,3 mil. eur. Výnosy z týchto taríf, teda taríf za prenos, straty pri prenose a systémové služby, ktoré stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), poklesli v roku 2021 v porovnaní s rokom 2019 o 5,7 %, čo predstavovalo 16,8 mil. eur.

„Vysoké výnosy tak SEPS nedosiahla na úkor domácností a podnikateľov,“ zdôraznila spoločnosť v tlačovej správe. „Aj v roku 2022 sa podarilo zachovať tarifu za systémové služby na úrovni roku 2021, a to aj napriek vyšším nárokom na zabezpečovanie rovnováhy v sústave z dôvodu spustenia 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a ukončenia stop stavu a uvoľnenia kapacít pre obnoviteľné zdroje energie.“

Podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa SEPS P. Dovhuna bude mať v roku 2022 veľký vplyv na koncovú cenu elektriny aj zavedenie pásmovej tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorú fakturuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE, a.s.), dcérska spoločnosť SEPS.

„Pri pohľade na výsledok hospodárenia, môžem s hrdosťou povedať, že sa manažmentu SEPS podarilo dosiahnuť rekordný „hetrik“. Zaznamenali sme historicky najvyššie výnosy, v bežných prevádzkových nákladoch sa nám podarilo dosiahnuť rekordné úspory a na dani z príjmu odvedieme do štátneho rozpočtu rekordný príspevok vo forme dani z príjmu,“ doplnil P. Dovhun.

„Ide o najvyššiu daň z príjmu za celých 20 rokov fungovania SEPS. A to aj napriek tomu, že v roku 2021 vykáže SEPS jeden z najnižších ziskov po zdanení. Ten je výsledkom precenenia kapitálových vkladov do našej dcérskej spoločnosti OKTE, v roku 2020 vo výške 91 miliónov eur, ktoré SEPS poskytlo MF SR na záchranu OKTE z dôvodu zlého nastavenia systému doplatkov pre zelených barónov.“

SEPS vďaka tejto účtovnej operácii bude môcť v budúcom roku podľa slov P. Dovhuna vyplatiť akcionárovi – teda prispeje do príjmov štátneho rozpočtu – rekordnú dividendu.

„Nič z uvedeného by sme nedosiahli bez vysokej angažovanosti našich zamestnancov, ktorí dokážu rýchlo a flexibilne reagovať na súčasné turbulentné obdobie, keď nám stúpol počet strategicky dôležitých projektov súvisiacich s implementáciou európskej legislatívy v oblasti rozvoja trhov so silovou a regulačnou elektrinou, novým systémovým a transparentným nastavením podporných služieb, či internými zmenami v SEPS tak, aby sme vedeli proaktívne podporiť transformáciu priemyslu a hospodárstva v kontexte dekarbonizácie a zvyšovania podielu udržateľných zdrojov energie ,“ uzatvoril P. Dovhun.


SEPS je komunikačným partnerom Energie-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Poliaci predĺžia cenový strop na energie, zavedú energetické šeky

Poliaci predĺžia cenový strop na energie, zavedú energetické šeky

Aj u susedov pokračuje „dočasná“ mimoriadna regulácia cien energií. Maximálna regulovaná cena sa zvýši, ohrozeným domácnostiam štát preplatí poukážky.

Má stáť v Jaslovských Bohuniciach, stavať chce štát. Čo vieme o novom jadrovom zdroji

Má stáť v Jaslovských Bohuniciach, stavať chce štát. Čo vieme o novom jadrovom zdroji

Pred tromi rokmi sa kvôli projektu menil atómový zákon, predošlá vláda chcela položiť základy novej atómky v roku 2023.

Ako obmedziť zápach z prevádzok? Ministerstvo hľadá spôsob regulácie

Ako obmedziť zápach z prevádzok? Ministerstvo hľadá spôsob regulácie

Na MŽP pôsobí pracovná skupina, ktorá zvažuje možnosti legislatívnej úpravy zápachu, uviedla Mária Machaj z odboru ochrany ovzdušia.