VSE
VSE
Belimo

Čo bráni, aby Slovensko viac využívalo geotermálnu energiu? (anketa)

Geotermálne projekty brzdí nevhodne nastavená legislatíva aj povoľovacie procesy vysvetľujú oslovení respondenti.

geotermálna energia

Geotermálna elektráreň Nesjavellir na Islande / Foto: Energie-portal.sk

Slovensko patrí ku krajinám so zmapovaným potenciálom pre využívanie geotermálnej energie a rozvoj tohto odvetvia sa v rámci snahy posilňovať obnoviteľné zdroje energie (OZE) skloňuje často. Zrealizovaných projektov je však relatívne málo.

Geotermálna energia sa využíva pre systémy centrálneho zásobovania teplom (CZT) vo viacerých mestách, ku ktorým by o pár rokov mal pribudnúť ďalší veľký projekt v Košiciach. Na výrobu elektriny sa geotermálna energia zatiaľ na Slovensku nevyužíva, jeden projekt geotermálnej elektrárne však už je v pokročilom štádiu príprav.

Dôvody, pre ktoré Slovensko zatiaľ využíva svoj potenciál v geotermálnej energii iba sčasti, sme na Energie-portal.sk zmapovali v januári. Teraz sme predstaviteľov rôznych energetických spoločností oslovili s otázkou:

Čo je z vášho pohľadu najväčšia bariéra rozvoja vo využívaní geotermálnej energie na Slovensku?

Prečítajte si ich odpovede.


Roland Karkó
predseda predstavenstva Geoterm Košice , a.s. a predseda správnej rady Asociácie geotermálnej energie Slovenska

Budovaniu mohutnejších geotermálnych vrtov pre energetické účely momentálne na Slovensku nenahráva legislatíva, aj keď Slovensko má pre tento druh energie dobré geologické predpoklady.

Nie je totiž ľahké získať pre geotermálne vrty podporu z eurofondov. Rozvíjať geotermálnu energetiku napríklad z bankových úverov je takmer nemožné, lebo stále je to aktivita, ktorá zahŕňa mnohé nepredvídateľné, najmä geologické riziká.

Hlbšie vrty, okolo troch kilometrov, ktoré sú potrebné pre využitie geotermálu v energetike stoja v súčasnosti štyri až päť miliónov eur. Každý nový geotermálny vrt je pritom na začiatku deklarovaný ako prieskumný vrt, pre ktorý sa eurofondy nedajú žiadať. Financie z európskych zdrojov sa dajú požadovať iba na diela, ktoré majú vydané štandardné stavebné povolenia. Toto však prieskumné vrty, najdrahšia časť celého geotermálneho diela, nemajú.

Preto v súčasnosti sa môžu pustiť do budovania väčších geotermálnych diel iba finančne veľmi silné spoločnosti s kapacitou, aby ich prípadný neúspech finančne nepoložil. Ak dnes máme hovoriť o väčšom využívaní geotermálnej energie v energetike, prospelo by vytvorenie nástroja, ktorým by finančné riziko zdieľal štát spolu s privátnym investorom. 

Dnes často môžeme čítať v materiáloch rôznych politických strán, aké dôležité a užitočné pre krajinu je rozvíjať alternatívne druhy ekologickej energetiky, medzi nimi aj geotermálnu. Na Slovensku je šanca takúto energetiku využívať najmä v teplárenstve, kde by sa dalo nahrádzať uhlie alebo zemný plyn. No konkrétne kroky v oblasti legislatívy sú veľmi chabé.

Pomohla by úprava a revízia celého zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Pri snahe budovať geotermálne vrty pre energetické využite je podľa zákona nutné toto posudzovanie, ktoré samotné môže trvať rok, dva. Skúsenosti zo zahraničia a dokonca aj blízkeho Maďarska ukazujú, že toto všetko sa dá robiť podstatne pružnejšie.

Verím, že sa nám podarí na Slovensku prelomiť túto legislatívnu „nepriazeň“ pre geotermálnu energetiku.


Michaela Krivá
riaditeľka sekcie Kancelária predstavenstva a hovorkyňa spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.

Pri potenciáli využitia geotermálnej energie na Slovensku, je potrebné rozlíšiť, či sa jedná o tepelný potenciál alebo potenciál pri výrobe elektriny. Územie SR je pomerne dobre zmapované.

V štruktúrach SSE Holding je spoločnosť PW geoenergy a. s., ktorá sa zaoberá rozvojom geotermálnej energie. A to konkrétne výstavbou geotermálnej elektrárne v blízkosti Žiaru nad Hronom. Za najväčšie prekážky, s ktorými sme sa pri projekte stretli, považujeme: 

  • komplikovaný proces EIA na realizáciu vrtov. Každý vrt nad 500 m hĺbky podlieha podľa zákona povinnému hodnoteniu z pohľadu dopadov na životné prostredie, čo je časovo aj finančne náročný proces; 
  • nízka miera podpory rozvoja geotermálnej energie v SR. Geotermálne projekty sú časovo a finančne náročné, navyše sú vysoko rizikové. Rozvoju takýchto projektov by pomohli schémy pomoci, napríklad prostredníctvom eurofondových výziev; 
  • možnosť čerpať eurofondy až na základe právoplatného stavebného povolenia. Pri geotermálnych vrtoch sa začínajú vrty realizovať na základe právoplatnej EIA. Stavebné povolenie sa vydáva až následne. Táto formálna bariéra bráni demotivuje potenciálnych investorov, aby investovali do rizikových a nákladovo náročných projektov. 

Milan Jankura
predseda predstavenstva PW Energy, a.s.

Za najväčšiu bariéru považujem dlhodobý stav s množstvom prekážok, ktoré demotivujú súkromných investorov či samosprávy realizovať geotermálne projekty – predovšetkým komplikovaná byrokracia a zdĺhavé povoľovacie procesy, navyše často spojené s nedodržiavaním zákonných lehôt.

Najmä povinné hodnotenie všetkých geotermálnych vrtov nad 500 metrov (tzv. veľká EIA) sa javí ako nadbytočná požiadavka, keďže vzhľadom na charakter projektov a ich predpokladaný minimálny vplyv na okolité prostredie by v prvotnej fáze stačilo zisťovacie konanie, špeciálne tam, kde sa projekt rieši aj s reinjektážou geotermálnej vody. 

Druhým faktorom je slabá podpora zo strany štátu. Jednak prišlo k zrušeniu prevádzkovej podpory pre tento typ zdrojov (FiT) a zároveň zatiaľ nebola správne nastavená investičná podpora – individuálne pre jednotlivé obnoviteľné zdroje vzhľadom na ich špecifickosť.

Zatiaľ u nás absentujú aj ďalšie schémy, bežne využívané v zahraničí – podieľanie sa štátu na úvodnej fáze projektov, napríklad prostredníctvom prieskumu území a určovania ich geotermálneho potenciálu. Doterajšia legislatíva tiež sťažovala na Slovensku čerpanie eurofondov v oblasti realizácie veľkých geotermálnych projektov.

 Ministri energetiky členských štátov EÚ formálne prijali nariadenie Rady, ktorým sa stanovuje dočasný rámec na urýchlenie zavádzania projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov (téme sme sa venovali aj na Energie-portal.sk – pozn. red.).

Nariadením z 19. decembra 2022 sa zavádzajú rýchlejšie procesy povoľovania projektov, len škoda, že toto na Slovensku nikto nerieši a nechce sa stať vlajkonosičom legislatívnych zmien, ktoré môžu výrazne pohnúť tému využitia geotermálnej energie na energetické účely.


Oto Halás
generálny riaditeľ SLOVGEOTERM a.s.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Darí sa inštaláciám v českých domácnostiach. Pridať musíme vo veľkých zdrojoch a batériách, vraví Jan Fousek z Asociácie pre akumuláciu energie.

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok opisuje vybrané aspekty procesu EIA a povoľovacích procesov vo svetle legislatívnych úprav účinných od 1. 4. 2024, ako aj návrhov, ktoré sú aktuálne v legislatívnom procese.

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nestačí sa pozerať na jednotlivé zariadenia, kľúčové je, ako funguje celý systém, hovorí Daniel Hrčka zo spoločnosti Viessmann.

X
X
X
X